Lean in de Logistiek toepassen: Lean Logistics

Lean Manufacturing is een methode om klantgericht te werken in een productieorganisatie. Het doel is de klant beleveren op het moment dat deze de levering wenst tegen zo laag mogelijke kosten. Daartoe moet de doorlooptijd worden verkort. Omdat het in de logistiek voornamelijk gaat om tijdigheid en betrouwbaarheid kan de methoden Lean ook worden toegepast op logistieke processen. Dat is Lean Logistics. Door verspillingen weg te nemen uit de logistieke processen wordt verbeteren de leverbetrouwbaarheid en de doorlooptijd. Lees hier over de toepassing en betekenis van Lean Logistics. 

Lean Logistics leidt tot leverbetrouwbaarheid en efficiëntie in de logistiek

Verspillingen, ook waste of muda genoemd, dragen niet bij aan de klanttevredenheid en worden dus ook niet gewaardeerd door klanten. Die verspillingen zitten ook in logistieke processen. Denk aan de handmatige verwerking van orders met allerlei controle stappen en het ontstaan van afval. Door naar logistieke processen te kijken door de bril van de klant, ontstaat een nieuw inzicht en ontstaat ook een nieuwe strategie. Lean is een middel om de logistieke strategie van uw organisatie uit te voeren.

Stappenplan voor de toepassing van Lean Logistics en efficiëntie realiseren

Hieronder beschrijven we de stappen van Lean Logistics. De opbouw is vergelijkbaar met de stappen van Lean Manufacturing, omdat het onderliggende principe dezelfde is: werken vanuit de klantwens. Volg de stappen in uw organisatie met één van onze adviseurs. De klanttevredenheid en de concurrentiepositie van uw organisatie zullen verbeteren. De stappen zijn:

 1. De klantverwachtingen kennen als start van de logistieke processen
 2. De logistieke processen (waardestroom) in kaart brengen
 3. Continuous flow creëren
 4. Ga van Push naar Pull logistiek
 5. Perfectioneer: continue verbetering van logistiek

1. De klantverwachtingen kennen als start van de logistieke processen

De klanteisen zijn leidend. De logistieke processen in een productieorganisatie hebben het primaire proces als (interne) klant, terwijl transporteurs en distributeurs externe klanten bedienen. Het principe is gelijk: ken de afnamedynamiek, zowel in frequentie als in type producten en volume. Maak een historische analyse van de bestelkenmerken en zorg daarnaast voor een betrouwbare forecast. Met behulp van deze twee karakteristieken ontstaat een goed beeld van de klantbehoeften.

2. De logistieke processen (waardestroom) in kaart brengen

De vervolgstap bestaat uit het ontwerpen van de logistieke processtroom of waardestroom. Globaal is deze: Orderontvangst, order verzamelen, plannen, laden, transporteren en lossen. Deze stroom geldt zowel voor de logistiek in een productieorganisatie als de logistiek in een distributie of transport omgeving. De praktische kenmerken zijn natuurlijk wel verschillend. Zo zal een distributeur werken met pakbonnen en een SSCC code om te communiceren met de (externe) klant, terwijl interne logistiek in een productieorganisatie vaak werkt met raaplijsten en een interne opdrachtbon. Op basis van de informatie, die is verkregen in stap 1 (historische analyse en forecast), kan het logistieke proces worden ontworpen. Dat ontwerp bevat uiteraard geen verspillingen. Handmatige handelingen worden vermeden, evenals controles en verspillingen, zoals het ontstaan van afval of stilstaande goederen. Er wordt rekening gehouden met voorraadlocaties, voorraadhoogtes, automatisering en systemen, die met elkaar moeten communiceren; bijvoorbeeld ERP, WMS en EDI.

3. Continuous flow creëren

Nu volgt de praktijk. Processen zonder verspillingen leiden, met de toepassing van de juiste Lean-technieken, naar de situatie continuous flow. Dit is de meest efficiëntie manier van werken, tegen de laagste kosten en met de kortste doorlooptijd. De reden hiervoor is, dat stilstand niet wenselijk is. Dit is een verspilling. De klant waardeert stilstand niet, omdat het geen toegevoegde waarde biedt. Denk aan pallets bij het dock of een vrachtwagen die niet kan lossen. Zelfs de voorraden grondstoffen en eindproduct vormen een verspillingen en zijn alleen toegestaan als het strategische voorraden zijn. Om continuous flow in de logistiek te creëren, moeten alle processtappen naadloos op elkaar aansluiten, waarbij de output van de ene processtap direct wordt opgepakt als input door de volgende processtap. Voorbeeld: Na het rapen van de goederen, moeten ze direct op transport naar de bestemming en niet stilstaan in een productiehal of bij een laadplek. 

4. Ga van Push naar Pull logistiek

Dan volgt de belangrijke stap die Lean beroemd heeft gemaakt. De magie van Lean Logistics en Lean Manufacturing is de omkering van de instructie. In de oude Push gestuurd systemen is de opdrachtbon het signaal om te gaan rapen en zijn de geraapte goederen het signaal om het transport te gaan regelen. Bij een Pull systeem draait de instructievolgorde om. Bijvoorbeeld: De productie heeft producten nodig. De productie geeft een signaal om die goederen te rapen. Nadat de producten geraapt zijn, wordt een signaal gegeven aan inkoop om te bestellen, et cetera. Dit signaal wordt kanban genoemd. Dit systeem werkt ook in de distributie: Een klant heeft producten nodig. De bestelling wordt via een EDI systeem naar de leverancier gestuurd. De producten worden geraapt, waarna de leverancier van de leverancier direct een signaal ontvangt dat de voorraad moet worden aangevuld. De vraag van de klant is leidend geworden.

5. Perfectioneer: continue verbetering van logistiek

Voorgaande stappen vormen het theoretisch kader van Lean Logistics. Vanzelfsprekend moeten allerlei praktische proceskenmerken worden uitgezocht en uitgerekend. Wat is bijvoorbeeld de voorraadhoogte, waaronder de leverancier een automatische bestelling krijgt? Of wat worden de transportmiddelen naar de productie? Of hoe kunnen bestellingen worden geconsolideerd? Voor dit soort optimalisatiestappen moeten interne audits en data-analyses worden uitgevoerd. Ook kleine verbeteringen brengen rendement, zoals de reductie van pickfouten. Maak hiervan een verbeterproject, waarbij niet wordt gestreefd naar de perfecte situatie, maar waarbij wel binnen 4 weken 80% van de pickfouten wordt weggenomen. Daarna start het volgende verbeterproject. Deze manier van continue verbetering heet Kaizen. Bent u geïnteresseerd? Werk dan samen met onze consultants.

Lean technieken toepassen in de logistieke processen

Voor het optimale ontwerp van de processen, de inrichting en de realisatie van continuous flow met een pull systeem zijn Lean technieken nodig. Dit zijn vergelijkbare technieken als bij Lean Manufacturing, maar deze zijn geschikt gemaakt voor Logistieke toepassingen. Niet allemaal zijn ze voor uw situatie nodig of geschikt. Het nut hangt af van de strategie en de logistieke doelstellingen van uw organisatie, zoals kostenreductie, doorlooptijdverkorting of reductie van de carbon foodprint. Praktische Lean technieken zijn bijvoorbeeld:

 • WMS
 • TMS
 • Logging
 • Scanning
 • Pick by Voice
 • Augmented Reality
 • Robotisering
 • Internet of Things
 • Big Data analyses

Lean Logistics toepassen in uw organisatie om uw klanten te bedienen

Passend bij uw organisatiestrategie helpen we u met het juiste ontwerp van de logistieke processen en de toepassing van effectieve Lean technieken. We begeleiden het hele traject van ontwerp tot implementatie en borging. Dat kan via projectleiding, maar ook via consultancy op afstand en in samenwerking met het management team of een project team. Vraag naar de voorbeelden en mogelijkheden. Bekijk ook de training Lean Logistics Masterclass.

Wilt u de nulmeting op de verspillingen in uw logistieke processen laten uitvoeren? Vul dan onderstaande formulier in en stel uw vragen. U kunt ons natuurlijk ook bellen via 088 33 666 66 of een e-mail sturen naar info@patagonia-bv.com.

training coaching management

Diensten

Bekijk onze diensten

Lees meer

Oplossingen

Oplossingen

Ga naar de oplossingen

Lees meer

Artikelen

Artikelen

Lees meer artikelen

Lees meer

TQM

Cases

Bekijk voorbeelden

Lees meer

Stel uw vragen

Vul het formulier in en stel uw vragen.

Johan Schreuders