Supply chain management leidt tot snelheid en kwaliteit

Een belangrijke manier om de operationele processen te verbeteren is de verbetering van de logistieke processen. Logistiek is een breed begrip en overal aanwezig. Wij doelen hier op het transport van goederen en halffabrikaten door de hele supply chain naar uw organisatie en vervolgens door naar de klant. Zowel inbound als outbound en het intern transport er tussen. Productieprocessen worden ondersteund door er voor te zorgen dat materialen, goederen, diensten en onderdelen door de logistieke processen telkens op het juiste moment op de juiste plek zijn.  

Ontwerp het ideale logistieke proces voor continuous flow

Logistiek is een belangrijk ondersteunend proces. Zonder logistiek worden producten niet verplaatst. Tegelijkertijd is die verplaatsing natuurlijk maar voor een deel waarde toevoegend, namelijk als dat voor de klant gewenst is. Producten meerdere keren vastpakken, verplaatsen en herplaatsen voegen natuurlijk geen waarde toe. Wat is het ideale logistieke proces?

Randvoorwaarden voor waarde toevoegende logistiek:

 1. Denken en organiseren van logistiek in continuous flow
 2. Inrichting van de organisatie volgens de waarde stroom
 3. Logistiek management leidt tot kostenreductie en snelheid
 4. Supply chain management is meer dan alleen logistiek
 5. Modellen voor supply chain management en logistiek

1. Denken en organiseren van logistiek in continuous flow

De eerste en belangrijkste voorwaarde voor de inrichting van logistiek is het wegnemen van barrières, zoals afdelingsmuren, fysieke blokkades en hiërarchie. Wat nodig is, is horizontaal denken. Goederen gaan van A naar B, waarbij afdelingen of afdelingsgrenzen niet belangrijk zijn en zeker geen hindernis mogen vormen. Dat geldt ook tussen organisaties in de keten. Uw organisatie ontvangt goederen van leveranciers, die Just in Time moeten leveren, zoals uw organisatie dat richting uw klanten moet presteren. Contnuous flow is een bekend uitgangspunt van Lean Manufacturing, dat vaak intern wordt gebruikt, maar geldt voor de hele keten van klanten en leveranciers.

2. Inrichting van de organisatie volgens de waarde stroom

Als over deze waardestroom, keten of waarde flow goed is nagedacht, bevat deze geen verspillingen (Lean). Lean in de logistieke keten is net zo belangrijk als Lean in een productieproces. Logistieke analyses laten zien dat in de distributieketen nog veel verspillingen voorkomen. Zowel in het inbound proces, als het outbound en pickingproces. Goederen worden teveel opgepakt, verplaatst en geadministreerd, hetgeen leidt tot kosten die significant zijn. Via een goede procesdefinitie, het wegnemen van verspillingen en innovatie kunnen verspillingen worden weggenomen. De supply chain en interne logistieke processen worden efficiënter.

3. Logistiek management leidt tot kostenreductie en snelheid

Nadat de procesdefinities zijn gemaakt, volgen de analyses om het procesdesign met de werkelijkheid te vergelijken. Via tijdmetingen kunnen de verspillingen in het inbound, outbound en pickingproces worden geïdentificeerd. Verder kan met bijvoorbeeld het stochastisch voorraadmodel worden onderzocht of voorraden niet te hoog zijn, kan het planningsproces efficiënter worden uitgevoerd en controles en administraties worden weggenomen. Logistieke processen of deelprocessen zijn nodig, maar zijn geen doel op zichzelf. Ze moeten efficiënt en ondersteunend functioneren.

4. Supply chain management is meer dan alleen logistiek

Het vakgebied supply chain management bevat veel technieken, methoden en toepassingen. Van service level agreements tot bestelmethoden en van planningstechnieken tot ERP inrichtingsvraagstukken. Een onderbelicht onderwerp is de besturing van leveranciers door achter de logistieke processen te kijken. Op welke wijze zorgen leveranciers voor procesbeheersing in hun eigen organisatie. Door niet alleen naar de leverbetrouwbaarheid te kijken, maar ook naar de interne processen van de leverancier, kan effectief supply chain management worden opgezet. OEM's zijn dat al gewend. Zij leggen QLTC eisen op aan haar leveranciers, maar leveranciers van OEM's kunnen dat ook doen richting hun eigen leveranciers.

5. Modellen voor supply chain management en logistiek

De waardeketen van een handelsorganisatie verschilt van die van een productieorganisatie, een assemblage organisatie met veel handwerk en een productieorganisatie voor specials. Wij hebben voor u verschillende modellen voor logistieke en supply chain management, waarmee u uw eigen waardestroom kunt vergelijken. Vervolgens kunnen we de supply chain van uw organisatie organiseren, inrichten en beheersen. We kunnen hierover zowel adviseren, als projecten leiden en helpen bij de implementatie. Het doel is operational excellence. Een foutloze inrichting en uitvoering van logistieke processen, zonder verspillingen, om uw klanten mee te bedienen.

Logistieke processen maatwerk voor uw organisatie

De goederen stromen van leveranciers via uw organisatie naar uw klanten. De ervaring leert dat in die processen nog vaak verspillingen en design fouten voorkomen. Een van de bekende designfouten is de aanwezigheid van controles en administratieve handelingen, maar ook gewoon de 7 wastes, waardoor medewerkers teveel handelingen verrichten. Verbeter de logistieke processen en u verbetert uw hele organisatie. Daarnaast is de implementatie van supply chain management met de QLTC methode en goede stap voorwaarts om de concurrentie positie van uw organisatie te verbeteren. Wilt u de logistieke processen van uw organisatie verbeteren? Richt om te beginnen een meetsysteem in om de prestaties te vergelijken met de klantwaarden.

Vul onderstaande contactformulier in en vraag een logistieke nulmeting aan. U kunt ook een e-mail sturen naar info@patagonia-bv.com of bellen via 088 33 666 66.

training coaching management

Diensten

Bekijk onze diensten

Lees meer

Oplossingen

Oplossingen

Ga naar de oplossingen

Lees meer

Artikelen

Artikelen

Lees meer artikelen

Lees meer

TQM

Cases

Bekijk voorbeelden

Lees meer

Stel uw vragen

Vul het formulier in en stel uw vragen.

Logistieke processen inrichten

 • Supply Chain Management invoeren
 • Inkopen op basis van marktvraag
 • Voorraadbeheersing en WMS inrichten
 • Inbound en outbound
 • ERP organiseren
 • Just in Time delivery
 • Hoge omloopsnelheid
 • Verhoging productiviteit productie