Warehouse Management System (WMS) ontwerpen en implementeren

Lean Manufacturing is bedoeld om te voldoen aan de marktvraag op het moment dat de markt vragen heeft. Volgens de theorie van Lean vormen voorraden een verspilling, tenzij het om strategische voorraden gaat, die nodig zijn om aan die marktvraag te voldoen. De beheersing van die strategische voorraden verloopt via het Warehouse Management System (WMS) in combinatie eventueel met het Enterprise Resource Planning system (ERP). Hoe kan uw organisatie omgaan met voorraden en voorraadbeheersing via een Warehouse Management Systeem (WMS)? Hoe kan WMS worden geïmplementeerd?

Logistiek en voorraadbeheersing in productieorganisatie met WMS

Voor de duidelijkheid, het gaat in dit artikel om de logistiek en de voorraadbeheersing in een productieorganisatie. In productieorganisaties is logistiek een ondersteunend proces. Dat geldt ook voor de beheersing van strategische voorraden. Het Warehouse Management System - WMS - heeft daarmee als doel het productieproces Just-in-Time van onderdelen te voorzien, zodat zich geen productieonderbrekingen voordoen.

Voorraadbeheersing met WMS in de praktijk:

 1. Waarom strategische voorraden geen verspillingen zijn?
 2. Voorraden die wel een verspilling zijn
 3. Voorraadbeheersing via ERP en WMS systemen
 4. Voorraadcontrole en het jaarlijks tellen van voorraden

1. Waarom strategische voorraden geen verspillingen zijn?

Het doel van Lean Manufacturing is dat een organisatie klantgericht produceert. Op ieder moment moet worden voldaan aan de vraag van de markt. Nee verkopen is geen optie. Als de marktvraag stijgt of daalt, moet de organisatie hierop anticiperen. Voor een stijging van de marktvraag zijn dan soms strategische voorraden nodig, die worden bestuurd door het WMS-ERP systeem. Die voorraden zijn dan niet perse een verspilling. Die voorraden zijn wel verspillingen als ze zijn ontstaan door ondoordachte overproductie, door een onnodig lange lead time of zonder duidelijke marktvoorspellingen.

2. Voorraden die wel een verspilling zijn

Vaak ontstaan grondstofvoorraden door een verkeerd inkoopbeleid, of eindvoorraden door de gedachte dat machines continu moeten produceren, onafhankelijk van de vraag. Dan zijn voorraden een verspilling en dan helpt een WMS of ERP systeem niet echt. Dan moeten eerst andere managementvraagstukken worden aangepakt. Ook tussenvoorraden en voorraden van halffabricaten zijn vanzelfsprekend verspillingen. Check hoe voorraden in uw organisatie ontstaan. Focus daarbij op de grondstofvoorraden en de voorraden gereed product. Zijn die bewust ontstaan als gevolg van strategische calculaties op basis van marktanalyses? Dan is er geen probleem, anders wel.

3. Voorraadbeheersing via ERP en WMS systemen

De voorraden dienen te zijn voorzien van een locatie en een voorraadhoogte. Deze worden ingegeven in het WMS. De voorraadhoogte wordt bepaald door de strategische noodzaak. Op basis van marktanalyses en historische afname wordt de voorraadhoogte per artikel bepaald. De voorraadlocatie wordt bepaald door de efficiëntie in de logistieke handling. Via een ABC analyse wordt een efficiënte opslagmethode bepaald. Deze gegevens vormen de inhoud van het WMS systeem. Zorg eerst voor goede definities en vul dan het WMS.

4. Voorraadcontrole en het jaarlijks tellen van voorraden

De jaarlijkse voorraadcontrole is een prima start voor de implementatie van een WMS. Deze voorraadtelling kan als nulmeting dienen. Na telling van de artikelen en het vastleggen van de locaties kan het WMS worden gevuld. De algoritmes voor bestellen, opslag en picken zijn dan al ingevoerd en de procedures liggen vast. Het voordeel is nu dat magazijnmedewerkers zeer efficiënt kunnen werken. Ze gaan direct naar de juiste locatie, waar het juiste aantal artikelen ligt om te rapen. Voor de organisatie van de telling en implementatie van het WMS kunt u onze hulp inroepen.

Voorraadbeheersing met WMS en ERP

Het WMS is meestal onderdeel van het Enterprise Resource Planning systeem (ERP), maar dat hoeft niet. Met korte trainingen leggen we uit hoe een WMS werkt en wat de toepassingen zijn. We kunnen de jaartelling voor u organiseren en de implementatie van het WMS. Het voordeel is dat daarna de logistiek van uw organisatie verbetert en de productieprocessen op het juiste moment worden beleverd: foutloos en Just-in-Time.

Wilt u een nulmeting op de voorraad in het WMS uitvoeren? Vul dan onderstaand formulier in. Bellen kan natuurlijk ook via 088 33 666 66, of stuur een e-mail naar info@patagonia-bv.com.

training coaching management

Diensten

Bekijk onze diensten

Lees meer

Oplossingen

Oplossingen

Ga naar de oplossingen

Lees meer

Artikelen

Artikelen

Lees meer artikelen

Lees meer

TQM

Cases

Bekijk voorbeelden

Lees meer

Stel uw vragen

Vul het formulier in en stel uw vragen.

Warehouse Management System

 • Onderzoek en analyse
 • Implementatie WMS
 • Projectleiding
 • Reductie voorraden
 • Afname kapitaalsbeslag
 • Verbeterde leverbetrouwbaarheid
 • Hogere omloopsnelheid
 • Aansluiting ERP
 • Opleiding medewerkers