Cases Logistiek

Hieronder staan voorbeelden van projecten, zoals we die hebben uitgevoerd bij onze klanten. De cases zijn leerzaam en interessant, maar kunnen meestal niet worden gekopieerd voor een andere organisatie. Het is maatwerk. De beschrijvingen bevatten geen namen van organisaties, omdat we vertrouwelijk omgaan met de gegevens van onze klanten. Integriteit is een belangrijke waarde. U kunt verder bij ons navragen over deze cases.

Outbound verbeteren

Dit productiebedrijf heeft zes verschillende productielijnen. De eindproducten van deze productielijnen moeten snel worden verwerkt in het logistieke outbound proces. Het vermoeden bestaat dat dit outbound proces teveel verspillingen bevat. Hierdoor verloopt het logistieke proces te traag en er worden fouten gemaakt. Met de management methode Lean werd het proces verbeterd.

INK model en nieuw beleid

Een grote organisatie gespecialiseerd in de handel van bouwmaterialen heeft 10 vestigingen. Deze vestigingen presteren verschillend, omdat ze van andere organisaties zijn overgenomen. Het doel is één gestandaardiseerde omgeving te ontwikkelen, zodat de vestigingen kunnen samenwerken en personeel kunnen uitwisselen. Daarvoor is eerst een analyse met het INK model uitgevoerd.

Leverbetrouwbaarheid verbeteren

Een distributiecentrum van technische onderdelen had een probleem met de leverbetrouwbaarheid. De servicegraad naar de klanten was te laag. Onder leiding van één van onze consultants (Six Sigma Black Belt) ging een verbeterteam aan de slag. Ze gebruikten de methoden Six Sigma en Lean Manufacturing. Deze case is overzichtelijk voor u uitgeschreven met alle stappen, analyses en resultaten.

INK model toepassen

Een dienstverlenende organisatie zorgt er voor dat op vliegvelden alle posten zijn bezet. Van baliepersoneel tot de afhandeling van bagage en technisch-logistieke medewerkers op de platformen. Het management wilde begrijpen waar de sterke en zwakke punten zitten. Het INK model werd toegepast, een Positiebepaling werd uitgevoerd en het vernieuwde beleid werd bepaald.

Wilt u meer weten?

Vul het formulier in en stel uw vragen

Johan Schreuders