INK model toepassen en Positiebepaling uitvoeren

Deze case beschrijft de ambitie van het management team van een organisatie in de luchtvaart om zichzelf continu te ontwikkelen en te verbeteren. Deze organisatie is een dienstverlener in de markt voor logistiek en luchtvaart. Ze zorgt enerzijds voor allerlei services op de grond voor luchtvaartmaatschappijen, anderzijds wordt de logistieke distributie van goederen verder verzorgd. Bagage wordt afgehandeld, personeel voor onderhoud en operationeel werk wordt geleverd en goederen worden opgeslagen en gedistribueerd. Een allround dienstverlener en marktleider in deze branche, die zich verder wil ontwikkelen om competitief te blijven en de markt telkens beter te bedienen. De concurrentie is namelijk heftig. Lees de case en leer over het goed gebruik van het INK model.

De sterke eigenschappen van het INK Managementmodel begrijpen

Deze opdracht is opgesplitst in een paar stappen. Voordat het INK model kan worden gebruikt, moeten de inhoud en de werking natuurlijk duidelijk zijn. Daarbij is het niet alleen belangrijk wat er met het INK-model kan worden gedaan, maar ook wat er niet mee kan worden gedaan. Soms wordt aan managementinstrumenten teveel waarde toegedicht en dat brengt kosten met zich mee. In deze case komt mooi naar voren wat de kracht is van een managementmodel en waar die kracht ophoudt.

De kracht van de INK Positiebepaling in een paar stappen:

 1. Training INK managementmodel voor twee teams
 2. Uitvoering van de Positiebepaling met het management
 3. Strategie ontwikkeling via een heisessie
 4. Implementatie en verbetering van de organisatie

1. Training INK managementmodel voor twee teams

Wat zo interessant is aan het INK model, is dat het model zo overzichtelijk is. De topline van het model bestaat uit slechts 1 pagina. Het hele model is te begrijpen via 1 bladzijde. De 9 aandachtsgebieden, hun inhoud en verbindingen kunnen in slechts een paar uur helemaal duidelijk worden gemaakt. Dat is een onderscheidend voordeel ten opzichten van andere managementmodellen. Het management van deze organisatie werd in twee groepen getraind en wegwijs gemaakt in het model. Daarbij werd ook een korte oefening gedaan met de Positiebepaling, zodat in slechts 1 dag alle managers het model begrijpen en zich comfortabel voelden bij de inhoud.

2. Uitvoering van de Positiebepaling met het management

De volgende stap bestond uit de uitvoering van een complete Positiebepaling. Het team werd in twee groepen verdeeld, die ieder voor zich het proces van de positiebepaling doorliepen. De uitvoering van de Positiebepaling is een groepsproces. Het vereist een aantal specifieke spelregels om tot een goed resultaat te komen. Een van die spelregels is natuurlijk dat vrijuit gesproken kan worden en praktijkvoorbeelden worden benoemd. Het management moet willen leren en willen zien wat de kenmerken van de organisatie zijn. Cultuur, structuur, inhoud, personeel, financiën, alle onderwerpen worden besproken. Per deel - aandachtsgebied in het model - werden de uitkomsten plenair besproken, hetgeen in deze case tot uitstekende inzichten en discussies leidde. Dit is ook precies het nut van de Positiebepaling. Met behulp van het INK model en de vragen uit de Positiebepaling kan de organisatie in detail worden geanalyseerd. Alle onderwerpen worden besproken en tegen het licht gehouden. De praktijk wordt vergeleken met de theorie en de doelstellingen. Het management team kon goede conclusies trekken (die we hier vanwege de vertrouwelijkheid niet kunnen presenteren).

3. Strategie ontwikkeling via een heisessie

De analyse stap is de eerste stap, maar niet de laatste. Analyses leiden tot inzicht, maar niet tot verbetering in de praktijk. De directie van deze organisatie besloot de hei op te gaan met het management team en de uitkomsten van de Positiebepaling. Wat volgde was een ijking van de strategie van de organisatie met behulp van de uitkomsten van de Positiebepaling. Bijvoorbeeld, de uitkomsten van de analyses van het personeelsmanagement werd vergeleken met datgene wat over 5 tot 10 jaar nodig is. Evenzo werden de andere INK aandachtsgebieden vergeleken met de praktijk en de organisatiedoelstellingen. De organisatiegebieden en de resultaatgebieden - de stakeholders - werden doorlopen en getoetst aan de ambities van de directie en het management. Dit duurde 1 dag.

4. Implementatie en verbetering van de organisatie

De uitkomsten van de strategiesessie werden samengevat en tot een actielijst vormgegeven. Het management had nu een actielijst voor zowel de korte termijn als de lange termijn, passend bij de strategie van de directie. Nu pas kunnen veranderingen of verbeteringen worden gerealiseerd. Nu ook is de functie van het INK managementmodel afgerond. De analyse en conclusiefase zijn vertaald naar acties. Die acties zijn het dagelijks werk van de managers en het INK model heeft daarmee haar rol gespeeld. Wat nog wel een groot voordeel is gedurende de implementatiefase, is dat de managers altijd het model in hun hoofd hebben. Besluiten en resultaten van die besluiten kunnen direct in verband worden gebracht met andere organisatieonderdelen en organisatieaspecten. Die brede kijk op organisaties is belangrijk voor managers en een essentiële competentie. Als een besluit is genomen, heeft zo'n besluit altijd effect op meerdere organisatieaspecten en alle effecten moeten worden gezien en gemeten. Dat lukt heel goed met dit model. Het INK Managementmodel is een handig hulpmiddel voor iedere manager. Ga naar de Incompany Training INK.

INK Managementmodel gebruiken voor analyse en continue verbetering

Dit voorbeeld toont, hoewel we het anoniem moeten presenteren, hoe het management van een grote organisatie het INK model als hulpmiddel gebruikt. Werken met zo'n model is nooit een doel op zichzelf. Dat gebeurt helaas nog veel en dat is schadelijk voor organisaties. Dit management heeft het uitstekend gedaan. De analyses waren scherp en het traject eindigde met een praktisch plan van aanpak voor de komende jaren. We zijn blij dat we dit leuke, inspirerende team hebben mogen begeleiden en zijn er van overtuigd dat deze organisatie haar marktpositie de komende jaren verder gaat versterken.

Wilt u een Positiebepaling uitvoeren met uw team? Vul dan onderstaande formulier in. U kunt natuurlijk ook bellen via 088 33 666 66 of een e-mail sturen naar info@patagonia-bv.com.

training coaching management

Diensten

Bekijk onze diensten

Lees meer

Lerende organisatie continue verbetering verbeterteam six sigma

Oplossingen

Ga naar de oplossingen

Lees meer

Artikelen

Artikelen

Lees meer artikelen

Lees meer

TQM

Cases

Bekijk voorbeelden

Lees meer

Stel uw vragen

Vul het formulier in en stel uw vragen.

INK Positiebepaling uitvoeren

 • INK Management model toepassen
 • Evaluatie van de organisatie
 • Evaluatie van 9 aandachtgebieden
 • Reflecteren op de organisatie
 • Strategische keuzes  maken
 • Nieuw beleid vormen
 • Klanteisen kennen
 • Doorlooptijd 3 dagen
 • Gericht op eindresultaat