Carbon Footprint verkleinen met Lean Logistics

De Carbon Footprint wordt verkleind met Lean Logistics door verspillingen of emissies weg te nemen. Iedere handeling of beweging die leidt tot de uitstoot van broeikasgassen, zoals koolwaterstoffen, is onwenselijk en is het waard te onderzoeken of deze handling of beweging kan worden geëlimineerd of getransformeerd. Logischerwijze zijn dat natuurlijk bewegingen van vrachtwagens, maar ook het stilstaan van vrachtwagens, het ontstaan van plastic afval en interne logistieke bewegingen. Lees verder over de oplossingen voor de reductie van de Carbon Footprint van uw organisatie.   

Consultancy voor de reductie van de Carbon Footprint met Lean Logistics

De reductie van de Carbon Footprint is een noodzaak. De milieuwetgeving geeft duidelijk richting en deadlines, maar ook vanuit een kostendoelstelling is het relevant om de Carbon Footprint van uw organisatie te reduceren. Het mes snijdt aan twee kanten. Onze consultants helpen u graag met deze uitdaging. We delen onze best practices met uw organisatie en ontwikkelen nieuwe oplossingen, die perfect passen bij uw logistieke doelstellingen. Mail direct met één van onze consultants en stel uw vragen. 

Carbon Footprint reduceren via de toepassing van Lean Logistics

Iedere beweging, handeling of een vorm van afval, die leidt tot de uitstoot van broeikasgassen, zoals CO2, wordt opgeteld bij de Carbon Footprint van uw organisatie. Voor het wegnemen van handelingen, processtappen en verspillingen of de reductie van emissie is Lean de juiste managementmethode. Met Lean worden processen vereenvoudigd en worden verspillingen weggenomen of getransformeerd. De logistieke processtappen van uw organisatie worden door onze adviseurs onderzocht en beoordeeld tegen de normen voor de Carbon Footprint. Daarbij worden zowel de logistieke processtappen onderzocht als de verspillingen. 

Logistieke processen vereenvoudigen met Lean Logistics voor reductie Carbon Footprint

Lean maakt onderscheid tussen waarde toevoegende processtappen en verspillingen, waaronder ook emissies worden gerekend. Die verspillingen (of waste, of muda) zijn de 8 verspillingen, waarmee de methode Lean wereldbekend is geworden. Deze 8 verspillingen worden opgezocht in de logistieke processen van uw organisatie. Daarna worden ze gekwantificeerd en omgerekend naar hun bijdrage aan de Carbon Footprint van uw organisatie. Met deze analyse bereikt u drie voordelen tegelijkertijd: (1) reductie van de Carbon Footprint, maar ook (2) reductie van de kosten en (3) reductie van de doorlooptijd. Denk bijvoorbeeld aan het minder inkopen van verpakkingsmateriaal of brandstof.  

Kansen in de reductie van de Carbon Footprint met Lean Logistics: (1) reductie en (2) recycling

Inmiddels hebben we vele organisatie begeleid in de toepassing van Lean. Wat hierbij telkens weer opvalt, is dat medewerkers de status quo accepteren zoals deze is. Wat bedoelen we daarmee? Mensen herkennen verspillingen of emissies niet meer, maar zien ze als normaal onderdeel van het werk. Als iemand geleerd heeft een pallet op een bepaalde manier in te pakken, dan is die werkwijze voor deze medewerker normaal. Deze medewerker beseft niet hoeveel energie wordt verbruikt om het inpakmateriaal te produceren. Laat staan wat de winst is voor de Carbon Footprint als het inpakmateriaal met bijvoorbeeld 50% kan worden gereduceerd. Deze reductie geldt per pallet keer het aantal pallets per jaar dat wordt ingepakt. Deze bedrijfsblindheid geldt ook voor bijvoorbeeld bewegingen, intern transport en de slijtage van onderdelen. De oplossingen voor de reductie van de Carbon Footprint zijn (1) reductie en (2) recycling. Reductie is de beste oplossing, lukt dat niet, dan volgt recycling.

Wilt u de nulmeting Carbon Footprint laten uitvoeren? Vul dan onderstaande formulier in en stel uw vragen. U kunt ons natuurlijk ook bellen via 088 33 666 66 of een e-mail sturen naar info@patagonia-bv.com.

Stel uw vragen

Vul het formulier in en stel uw vragen.

Johan Schreuders