Cost Leadership realiseren met Lean Logistics

Cost Leadership wordt gerealiseerd door verspillingen en kosten weg te nemen uit de logistieke processen, terwijl de servicegraad naar klanten goed blijft. Het is de samenwerking tussen klant en leverancier, die leidt tot extra lage kosten door de processen op elkaar af te stemmen. Dit heeft vervolgens voordelen voor beide partijen. De kosten dalen voor de hele keten en de leverbetrouwbaarheid blijft in stand. 

Consultancy in de realisatie van cost leadership met Lean Logistics

De realisatie van cost leadership vraagt aanpassingen in het denken over logistieke processen. De klassieke manier van werken zal plaats maken voor een moderne, geautomatiseerde logistieke processtroom, die de klanten zullen waarderen door de lage kosten die zij betalen. Onze consultants hebben ervaring met zowel de technisch inhoudelijke kant van logistiek management als met de implementatie en het voeren van gesprekken met klanten over nieuwe methoden. Onze consultants hebben ervaring in de logistiek en leiden innovatieve projecten. Geïnteresseerd? Mail één van onze consultants en stel uw vragen.

Lean Logistics begint met de relatie tussen leverancier en klant

Lean logistics begint met de analyse van big data om de relatie tussen klant en leverancier te bepalen. De historische gegevens worden geanalyseerd, waarmee bestelfrequentie, volumes en type artikelen in beeld worden gebracht. Daarna wordt de forecast bepaald, zodat kan worden geanticipeerd op het gedrag van klanten en veiligheidsvoorraden kunnen worden bepaald. Ook de magazijninrichting wordt hierin natuurlijk meegenomen. De relatie tussen klant en leverancier is nu bepaald. Dit is de start van werken volgens Lean Logistics.

Toewerken naar cost leadership in de logistieke processen

Nadat de relatie tussen klant en leverancier is vastgelegd volgt het ontwerpen van de logistieke processen. Dit is een wezenlijke stap, die een lange termijn visie vraagt. Systemen als EDI, ERP en WMS moeten worden geïmplementeerd en aan elkaar worden gekoppeld, zodat directe communicatie over bestellingen, pakbonnen en codes mogelijk wordt. Bestellingen bevatten unieke Serial Shipping Container Codes (SSCC), die via het control center direct worden doorgestuurd naar het warehouse, waar elektronische pakbonnen met een SSCC worden gegenereerd. Cost Leadership wordt mogelijk met dit soort automatisering, omdat automatisering minder kost dan de vele manuele handelingen per order.

Verkorting van de logistieke processtroom door automatisering

Voorgaande beschrijving geeft aan dat voor de realisatie van Cost Leadership automatisering nodig. Die automatisering heeft bovendien een bijkomend voordeel: verkorting van de logistieke doorlooptijd. Het aantal logistieke handelingen wordt gereduceerd en het aantal logistieke verspillingen evenzeer. Bijvoorbeeld: De pakbon is digitaal onderweg naar de klant als de transporteur de goederen komt laden. De pakbon zit dan al in het systeem van de klant als de transporteur komt lossen. Bij het lossen scant de medewerker het SSCC label, waardoor de pallet direct wordt gemuteerd in de voorraadadministratie. Dit is een voorbeeld hoe logistieke handelingen en verspillingen worden gereduceerd en de doorlooptijd wordt verkort.

Cost Leadership realiseren via Lean Logistics oplossingen

De realisatie van Cost Leadership in de logistiek begint met een visie op het optimaal bedienen van de klanten. De uit te voeren stappen zijn:

  1. De klantverwachtingen kennen als start van de logistieke processen
  2. De logistieke processen (waardestroom) bepalen
  3. Continuous flow creëren
  4. Ga van Push naar Pull logistiek
  5. Perfectioneer: continue verbetering van logistiek

In stappen 2 en 3 wordt bepaald hoe de logistieke processen optimaal worden ontworpen en hoe automatisering helpt bij de reductie van kosten en de versnelling en borging van de logistieke processen. Bekijk ook de training Lean Logistics Masterclass.

Wilt u de nulmeting op de verspillingen in uw logistieke processen laten uitvoeren? Vul dan onderstaande formulier in en stel uw vragen. U kunt ons natuurlijk ook bellen via 088 33 666 66 of een e-mail sturen naar info@patagonia-bv.com.

Stel uw vragen

Vul het formulier in en stel uw vragen.

Johan Schreuders