Leveranciersbeoordeling uitvoeren conform ISO 9001

Beheersing van de supply chain is essentieel voor de beheersing van de eigen productie- of onderzoeksprocessen. Daarom is de leveranciersbeoordeling of leveranciersevaluatie opgenomen in ISO 9001 en andere managementmodellen. Leveranciersmanagement is essentieel voor de beheersing van uw eigen processen en gaat veel verder dan inkopen en de leveringen monitoren. Te late levering, verkeerde producten of andere afwijkingen zijn zeer ongewenst in het streven naar operational excellence. De faalkosten schieten snel omhoog. Zorg daarom voor goede evaluaties van leveranciers en manage de supply chain. Lees verder het onderstaande stappenplan om leveranciersbeoordelingen op te zetten. Onderstaande voldoet aan de norm ISO 9001. Vraag de voorbeelden bij ons aan en zet met onze adviseurs een methode voor leveranciersevaluatie op.

Stappenplan voor leveranciersbeoordeling en Just in Time delivery

Hieronder volgt een kort stappenplan voor het opzetten van een systeem voor leveranciersbeoordeling. Het doel is de supply chain zodanig goed te beheersen dat uw leveranciers foutloos leveren en op het gewenste tijdstip. Dat heet Just in Time delivery. Dat gaat niet vanzelf. Er is meer nodig dat bestellen en ontvangen. Organisatie moeten worden onderzocht op interne procesbeheersing en procesverbetering. 

1. Complete supply chain met alle leveranciers in kaart brengen

Een organisatie heeft veel leveranciers. De supply chain is groot, want leveranciers hebben ook weer leveranciers. Een deel van de leveranciers levert grondstoffen voor het productie of primaire proces, maar een ander deel van de leveranciers levert machineonderdelen, services, laptops, ERP, CRM, boekhouding, trainingen, materialen, gereedschap en nog veel meer secundaire producten, die wel essentieel zijn. Iedere hapering, afwijking of vertraging bij één van de leveranciers in de supply chain leidt direct tot problemen in uw eigen organisatie.

Stap 1: Maak een lijst met alle leveranciers en lees verder.

2. Leveranciers leveren foutloos en Just in Time

Voor alle leveranciers in de supply chain geldt dezelfde regel voor procesbeheersing: lever in één keer goed en op het juiste moment: Just in Time - JIT. Leveranciers dit JIT leveren zijn veel waard. Leveranciers die niet JIT leveren kosten uw organisatie veel. De faalkosten stijgen snel als leveranciers te vroeg, te laat of verkeerd leveren. Dan ontstaat extra transport, veel bellen en mailen en bovenal, uw eigen productieproces wordt vertraagd. De kosten hiervoor zijn vele malen hoger, dan werken met een goede leverancier, die wellicht een hogere prijs vraagt, maar die wel betrouwbaar levert. Goede leveranciers dragen bij aan het succes van uw organisatie.

Stap 2: Analyseer welke leveranciers bij herhaling Just in Time leveren.

3. Bepaal de leveranciersrisico's met de Kraljic matrix 

Met behulp van de kraljic matrix worden leveranciers ingedeeld op basis van 2 kenmerken: (1) financiële impact en (2) supply risk. Het eerste kenmerk staat voor het financiële volume dat uw organisatie uitgeeft aan een leverancier en de tweede is een maat voor het risico dat uw organisatie loopt als een leverancier niet kan leveren. Deze handige matrix laat in één oogopslag zien waar uw inkoopmanagement haar aandacht op moet vestigen en welke methode van leveranciersmanagement moet worden toegepast. 

Stap 3: Zet de Kraljic matrix op en kies de methode voor leveranciersmanagement.

4. Leveranciersevaluatie en procedure QLTC toepassen op de supply chain

Het is de kunst om niet alleen naar de kwaliteit en de leverbetrouwbaarheid van de producten te kijken, maar naar de interne organisatie van de leveranciers. Is die niet in orde, dan komen producten bijna zeker verkeerd of te laat bij uw organisatie aan. Is de interne organisatie van leveranciers goed beheerst, dan is de kans groter dat op tijd en correct wordt geleverd. Pas daartoe de methode QLTC toe op die leveranciers, die volgens de Kraljic matrix kritisch zijn. Met deze QLTC leveranciersevaluatie worden leveranciers beoordeeld op basis van kwaliteit, logistiek, technologie en kosten: Quality, Logistics, Technology and Costs. Als u wilt, kunnen we deze evaluatie met onze tools voor u uitvoeren.

Stap 4: Pas de methode QLTC toe op de directe en kritische leveranciers.

5. Systematisch werken met leveranciersevaluaties en leveranciersselectie toepassen

Met supply chain management worden de directe leveranciers beheerst, maar ook de leveranciers van de leveranciers. Daarmee krijgt uw organisatie vroegtijdig (preventief) grip op de hele leveranciersketen. Het doel is niet achteraf fouten corrigeren, maar vooraf problemen voorkomen. De leveranciersevaluatie dient frequent te gebeuren, maar u kunt zelf bepalen wat die frequentie is. Eén keer per jaar, één keer per maand, bij iedere order, elke dag? Het hangt helemaal af van uw organisatie, het soort werkzaamheden en de supply chain waarvan uw organisatie afhankelijk is. Het maakt uit of uw organisatie met 100 leveranciers werkt of met 10.000.

Stap 5: Ontwerp een systeem voor de uitvoering van leveranciersbeoordelingen in de supply chain.

6. Leveranciers van diensten apart beoordelen volgens ISO 9001

Een speciale leverancier, is de leverancier van arbeid. Dat kunnen externen zijn, zoals freelancers en uitzendkrachten, maar ook consultants, interim managers, accountants, marketingbureaus of gedetacheerde IT professionals. Dat er een andere contractvorm aan ten grondslag ligt, doet natuurlijk niets af van de vraag of de arbeid goed geleverd wordt. Daarom heeft ISO 9001 in een apart hoofdstuk opgenomen dat ook leveranciers van diensten moeten worden geëvalueerd. Die evaluatie verloopt niet via de uitgebreide methode QLTC, maar via eenvoudiger methoden, die kunnen lijken op die van functioneringsgesprekken.

Stap 6: Identificeer leveranciers van diensten en maak een aparte leveranciersbeoordeling.

Procesbeheersing realiseren met onze leveranciersmanagers

Kosten en energie worden makkelijk bespaard via leveranciersmanagement. Dit vast onderdeel van TQM en ISO 9001 vormt een belangrijke pilaar voor procesbeheersing. Als leveranciers niet goed leveren, ontstaat direct faalkosten. Onze specialisten kunnen snel een systeem voor leveranciersevaluatie opzetten en helpen met de analyses. Sommige evaluaties zijn eenvoudig, andere wat ingewikkelder, maar vaak wel zeer noodzakelijk. Dat kunt u zien als u de voorbeelden aanvraagt via onderstaande formulier. 

Wilt u hulp bij de uitvoering van de leveranciersbeoordeling? Vul dan hieronder uw gegevens in. U kunt ons ook bellen op 088 33 666 66 of een e-mail sturen naar info@patagonia-bv.com.

training coaching management

Diensten

Bekijk onze diensten

Lees meer

Oplossingen

Oplossingen

Ga naar de oplossingen

Lees meer

Artikelen

Artikelen

Lees meer artikelen

Lees meer

TQM

Cases

Bekijk voorbeelden

Lees meer

Stel uw vragen

Vul het formulier in en stel uw vragen.

Leveranciersbeoordeling uitvoeren

  • Verplichting ISO 9001
  • Noodzakelijk voor rendement
  • Kostenreductie
  • Verbetering performance
  • Just in Time delivery
  • Kwaliteitsborging
  • Kraljic toepassen
  • Leveranciers managen