Doe de Nulmeting Lean Logistics als start naar Cost Leadership

Deze nulmeting is bedoeld voor logistiek dienstverleners en voor productiebedrijven, die hun logistieke processen willen verbeteren. Begin het verbetertraject van operationele, logistieke processen met de Nulmeting Lean Logistics. Met deze nulmeting brengen we de inefficiënties in processen aan het licht. Daarna, als de inefficiënties zijn benoemd en gemeten, kan het verbeterproject starten. Met de juiste toepassing van de managementmethode Lean Logistics kan Cost Leadership worden gerealiseerd. We nemen de verspillingen en kosten weg uit de logistieke processen. Uw organisatie wordt marktleider met een sterke concurrentiepositie. 

Consultants voeren de Nulmeting Lean in 3 dagen uit

Onze consultants voeren de Nulmeting Lean in slechts een paar dagen uit. We bezoeken uw organisatie en onderzoeken de logistieke processen. De verspillingen worden in kaart gebracht en gemeten. Ze worden met meettechnieken en procesmodellen voor u in beeld gebracht. Daardoor ziet u precies welke inefficiënties in de organisatie voor problemen zorgen. Te hoge kosten, te lange doorlooptijd en verspillingen worden geïdentificeerd. U ontvangt een rapport met een presentatie. Het rapport bevat niet alleen de waarnemingen, maar vooral ook de aanwijzingen en de oplossingen om de logistieke processen te verbeteren. Deze verbeteringen kunt u vervolgens zelf implementeren, maar het is ook mogelijk dat wij u daarbij helpen of het verbeterproject leiden.  

Visie op logistiek en de toepassing van Lean Management voor Cost Leadership

Voordat we ingaan op de nulmeting is het belangrijk in te zien wat Lean Management voor uw organisatie en processen kan betekenen. Het is de kunst tegen de laagst mogelijke kosten (Cost Leadership) te leveren op de door de klant gewenste datum (On Demand Delivery). De realisatie van Cost Leadership vraagt het continu wegnemen van overbodige handelingen of kosten. Stap voor stap. Binnen de methode Lean worden die overbodige handelingen 'waste' of 'muda' genoemd. In het Nederlands 'verspillingen'. Cost Leadship wordt gerealiseerd via een continu proces van identificatie en wegnemen van verspillingen. Ook process redesign is hier onderdeel van. Werk aan Cost Leadership en start met de Nulmeting Lean. Onze consultants komen uit de sector en kunnen voor u de juiste vertaalslag maken naar de praktijk van uw organisatie. 

Nulmeting Lean Logistics uitvoeren in 3 stappen

1. Voorbereiding van de Nulmeting Lean Logistics met uw collega's

Logistieke processen doorlopen uw hele organisatie. Daarom wordt eerst de scope bepaald. Welke processen wilt u onderzocht hebben? Na het vaststellen van de scope volgt de samenwerking met uw collega's. Logistiek medewerkers en teamleiders worden betrokken in het proces. Ze werken mee door het werk uit te voeren tijdens de metingen of door zelf metingen te verrichten. Ook helpen medewerkers met de registraties of het maken van bijvoorbeeld spaghettidiagrammen. Deze samenwerking is essentieel voor het creëren van draagvlak en bewustwording. Deze fase wordt afgesloten met een definitief plan van aanpak. 

2. Uitvoering van de Nulmeting Lean Logistics

Dan volgt de uitvoering van de nulmeting. Onze consultants voeren het plan van aanpak uit, waarbij de logistiek medewerkers meewerken. Metingen worden uitgevoerd en verspillingen worden geïdentificeerd. Alle waarnemingen worden verzameld en overzichtelijk geregistreerd in specifieke schema's. Eventueel kunnen ook de big data analyses onderdeel uitmaken van de nulmeting. We analyseren dan de logistieke bewegingen over een langere periode. Hiervoor geldt optioneel een extra dag.

3. Rapportage en presentatie met aanbevelingen

Tot slot volgt de rapportage. De verslaglegging volgt met een presentatie voor het management. Er volgt ook een rapportage voor de medewerkers, die zelf hebben meegewerkt. De rapportage bevat ook de aanbevelingen en voorbeelden van werkende systemen en processen. We adviseren over de nieuwe, verbeterde processen en de realisatie van Cost Leadership.

Wilt u een offerte voor de Nulmeting Lean Logistics ontvangen? Vul dan onderstaande formulier in en stel uw vragen. U kunt ons natuurlijk ook bellen via 088 33 666 66 of een e-mail sturen naar info@patagonia-bv.com.

Stel uw vragen

Vul het formulier in en stel uw vragen.

Johan Schreuders