Maintenance processen sturen via Internet of Things (IoT) 

Automatisering binnen Total Productive Maintenance (TPM) gaat steeds sneller en beter dankzij Internet of Things (IoT). Door slimme componenten, zoals sensoren en controllers, toe te passen wordt real time gevolgd hoe machines functioneren en wat de status van het onderhoud is. Dit stelt ons in staat eerder in te grijpen. Zo worden storingen en ongeplande stilstanden voorkomen. De OEE neemt toe en de kosten dalen tegelijkertijd. Vraag naar de mogelijkheden met IoT.

Beheersing van machines via IoT en verbetering TPM

IoT helpt de status van machines realtime te volgen, zodat daarmee het productieproces beter beheersbaar wordt. IoT biedt nieuwe mogelijkheden binnen TPM. Niet alleen wordt de uptime van machines verlengd, maar ook presteren machines langer binnen de bandbreedte van de vereiste specificaties. Correcter geformuleerd: bijzondere oorzaken van variatie blijven langer uit en worden bovendien eerder ontdekt.

TPM en IoT leiden tot snelheid in de uitvoering van TPM

Niet alleen de kwaliteit van het onderhoud wordt beter door de toepassing van IoT binnen TPM, maar ook de snelheid van reageren is hoger. Met Internet of Things kunnen processen op afstand worden gevolgd. De reactietijd op afwijkingen, zoals slijtage is daardoor korter, dan via conventionele TPM programma’s. Als gevolg hiervan zal ook de OEE verbeteren, omdat de downtime van de ongeplande stilstanden wordt verkleind. Het is daarom belangrijk de juiste procesindicatoren te kiezen, zodat beslissingen over onderhoud snel kunnen worden genomen.

Slimme sensoren kiezen voor monitoring van machines met IoT

De eerste stap bestaat uit het kiezen van de juiste procesindicatoren. Welke parameters moeten worden gemeten en realtime bekend zijn in de controlekamer? Daarna volgt het kiezen van de juiste componenten, zoals sensoren en meters. Vervolgens worden de meetgegevens gedownload en verzameld in regelkaarten om SPC op toe te passen. Als waarden buiten de grenzen (UCL en LCL) komen, grijpt het systeem of de maintenance professional in. Dit verhoogt de betrouwbaarheid van de installatie.

Planning verbeteren door realtime meten van performance met IoT

Doordat slimme componenten signalen van de installatie realtime doorgeven en in regelkaarten plaatsen, kan snel worden gereageerd. Het gedrag van de installatie wordt beter bekend, wat als voordeel heeft dat de onderhoudsplanning kan worden verbeterd. Kwetsbare delen kunnen voortijdig worden vervangen, hetgeen tot minder kosten leidt dan ongeplande stilstanden.

IoT toepassen om maintenance processen en TPM te verbeteren

Wilt u ondersteuning bij de verbetering van de processen voor onderhoud? Laat het ons weten. Onze adviseurs zijn specialist in TPM en de toepassing van IoT op operationele processen. We analyseren de data, passen SPC toe en adviseren over verbeteringen en verhoging van de productiviteit.

Vraag informatie aan over de toepassing van IoT. Vul onderstaande formulier in en stel uw vragen. U kunt ook bellen via 088 33 666 66 of een e-mail sturen naar info@patagonia-bv.com.

training coaching management

Diensten

Bekijk onze diensten

Lees meer

Lerende organisatie continue verbetering verbeterteam six sigma

Oplossingen

Ga naar de oplossingen

Lees meer

Artikelen

Artikelen

Lees meer artikelen

Lees meer

TQM

Cases

Bekijk voorbeelden

Lees meer

Stel uw vragen

Vul het formulier in en stel uw vragen.

Maintenance sturen met IoT:

  • Implementatie IoT
  • Sturing maintenance
  • Real time analyses maken
  • Onderhoudsprocessen herontwerpen
  • OEE verbeteren
  • Stilstanden voorkomen
  • Anticiperen op storingen
  • Mensen opleiden