Total Productive Maintenance (TPM) ontwikkelen als systeem

Om te voorkomen dat machines door defecten ongepland stilvallen, is onderhoud nodig. Onderhoud is ook nodig om de levensduur van machines te verlengen. Wat is de minimale hoeveelheid onderhoud, die nodig is om stilstanden en slijtage op lange termijn te voorkomen? We kunnen op basis van de historische data en de status van de machines een goed onderhoudssysteem voor u opzetten. Daarmee dalen de kosten en stijgt de productiviteit.

Preventief onderhoud tijdens de productie

Preventief onderhoud wordt uitgevoerd, voordat zich een storing voordoet. Te lang wachten leidt tot onverwachte storingen en stilstanden. Wanneer is dat preventief onderhoud nodig? Met behulp van de schade- en storingsrapporten van uw organisatie kunnen we voor u de juiste frequentie bepalen en een maintenance systeem opzetten volgens Total Productive Maintenance. Daarbij wordt zoveel mogelijk onderhoud uitgevoerd tussen de productieruns en de voorbereidingen vinden plaats tijdens de productie. De OEE neemt toe!

Onderhoudsschema volgens Total Productive Maintenance

Preventief onderhoud wordt vervolgens uitgevoerd volgens een planning. Onderhoudswerkzaamheden worden verdeeld over dagelijkse, wekelijkse, maandelijkse en jaarlijkse activiteiten. Deze verdeling wordt vastgesteld op basis van allerlei parameters, zoals bijvoorbeeld het gebruik, draaiuren, productiewisselingen, productiepieken en -dalen en de leeftijd van machines. We maken het schema zo voor u, dat de downtime minimaal is en de OEE stijgt.

Inspectie om TPM systeem te optimaliseren

Gekoppeld aan het TPM systeem stellen we ook een inspectieschema voor u op. Daarmee kan conditieafhankelijk onderhoud worden ingepland. De resultaten uit de inspecties worden geanalyseerd en verwerkt in het TPM systeem. Op die manier wordt gestuurd op zo lang mogelijke uptime, zonder storingen of overmatige slijtage.

Monitoring van resultaten op afstand en online

Indien het mogelijk is de draaiuren en andere parameters online uit te lezen, dan kunnen we de data real time voor u verwerken en maintenance acties plannen. Deze service is vooral belangrijk voor bijvoorbeeld machinefabrieken. De procesindustrie heeft deze service meestal helemaal ontwikkeld en via controlekamers geborgd, maar midden- en groot bedrijven niet altijd. De digitale mogelijkheden zijn tegenwoordig zo goed gestandaardiseerd, dat deze service tegen lage kosten kan worden ingeregeld. De applicaties zijn standaard en wij hebben kennis van Statistical Process Controle (SPC).

Wilt u de Quick Scan TPM uitvoeren? Vul dan onderstaand formulier in. Bellen kan natuurlijk ook via 088 33 666 66, of stuur een e-mail naar info@patagonia-bv.com.

training coaching management

Diensten

Bekijk onze diensten

Lees meer

Lerende organisatie continue verbetering verbeterteam six sigma

Oplossingen

Ga naar de oplossingen

Lees meer

Artikelen

Artikelen

Lees meer artikelen

Lees meer

TQM

Cases

Bekijk voorbeelden

Lees meer

Stel uw vragen

Vul het formulier in en stel uw vragen.

Maintenance processen:

  • Begeleiding van A tot Z
  • TPM opzetten
  • Metingen uitvoeren
  • Analyses maken
  • Proces herontwerpen
  • Verspillingen wegnemen
  • Slijtage voorkomen
  • Storingen voorkomen
  • Mensen opleiden