Productieprocessen beheersen met productiesysteem 

Productieprocessen verschillen. Een plant voor bulkchemie is anders dan een machinefabriek of assemblage voor de semi-conductor industrie. Het ene proces heeft snelheid nodig, het andere nauwkeurigheid of flexibiliteit. In alle gevallen moet worden voldaan aan de eisen van de afnemers. Begin daarom met de identificatie van de productiekenmerken en ontwikkel daarna het juiste beleid voor procesverbetering. We hebben hiertoe een hulpmiddel voor u gemaakt in de vorm van een gratis whitepaper: Productiesysteem.

Productiemethoden op de juiste manier inzetten voor procesbeheersing

Productieprocessen worden beheerst en verbeterd door de juiste keuzes te maken en technieken als 5S en Lean of Six Sigma op de juiste manier toe te passen? Is het doel om alle werkplekken universeel te maken of te optimaliseren per proces? Welke vorm van Kanban en Two Bin is het beste? Dit soort vragen worden uitgebreid beantwoord in de whitepaper. Op deze pagina geven we alvast een inkijkje in de belangrijkste onderwerpen. 

Verbeter productieprocessen met de juiste technieken:

 1. Productieprocessen creëren waarde
 2. Afnamevolume van het productieproces door de markt
 3. Productieleiding neemt verantwoordelijkheid voor efficiëntie en effectiviteit
 4. Productietechnieken gebruiken om processen te beheersen
 5. Verantwoordelijkheid voor kwaliteit, kosten en tijdigheid
 6. Productiemanager zorgt voor beleid en denkt na over de toekomst

1. Productieprocessen creëren waarde

In een productieproces wordt iets gecreëerd dat waarde heeft voor de klant. Met grondstoffen, onderdelen of kennis wordt een nieuw product gemaakt. Dat kan software zijn, maar ook een auto, een machine of een reparatie. Het productieproces is een proces van waardecreatie: het product heeft waarde voor de klant. Wat betekent uw product voor de klant? Denk aan verlaging van kosten of verhoging van de productiviteit. Hieruit volgt dat methoden als 5S en Lean pas interessant worden om in te zetten als de stappen die waarde creëren bekend zijn.

2. Afnamevolume van het productieproces door de markt

De tweede bepalende factor voor procesbeheersing en productieverbetering is het volume. Worden producten in grote of in kleine volumes door de markt afgenomen? Grote volumes leiden eerder tot automatisering en mechanisering, terwijl kleine korte series juist vragen om flexibiliteit, vakmanschap en gebruik van tooling. Afhankelijk van het volume volgen ook keuzes voor de factor arbeid, deskundigheid en de toepassing van methoden zoals poka yoke of ISO 9001. Hieruit volgt ook de rol van de operators, voormannen en kwaliteitsmanagers. 

3. Productieleiding neemt verantwoordelijkheid voor efficiëntie en effectiviteit

De leiding is verantwoordelijk voor de efficiëntie en effectiviteit. Daartoe moeten de werkzaamheden in één keer goed worden uitgevoerd (First time Right). Het proces begint met een opdracht aan de voorkant het productieproces. Dat kan een ordermap zijn met technische tekeningen of een functioneel ontwerp met een programma van eisen. Vervolgens bestaan productieprocessen vaak uit meerdere productiestappen, die ieder voor zich foutloos moeten worden uitgevoerd. Daartoe moeten op de werkplek (Gemba) de omstandigheden worden gecreëerd, die nodig zijn voor een foutloze productie. Verspillingen zijn een goede indicator voor de mate van beheersing: efficiëntie en effectiviteit.

4. Productietechnieken gebruiken om processen te beheersen

Vervolgens zijn er ook productietechnieken en productiekenmerken van toepassing. Bijvoorbeeld technieken als een planning, kanban, onderhoudsprogramma, omstellen, training, eigenaarschap, metingen, controles en tussen- of grijpvoorraden. Het is aan de productiemedewerkers en de leiding om na te denken over het voorkomen van stilstanden en fouten. Er moet een continue stroom ontstaan: continuous flow. De klant betaalt niet voor stilstand, maar voor werk dat waarde toevoegt. Zo kwam men bij de ontwikkeling van Lean tot 7 (later 8) type verspillingen of faalkosten, zoals Deming en Juran ze eerder noemden. Organisaties worden geplaagd door die verspillingen, maar organisaties, die procesmanagement goed in de vingers hebben, werken veel efficiënter dan andere organisaties. Bij organisaties die nog hiërarchisch worden aangestuurd, zijn de faalkosten veel hoger en is de vooruitgang langzamer.

5. Verantwoordelijkheid voor kwaliteit, kosten en tijdigheid

Het product moet voldoen aan de specificaties die de klant verwacht. Tegelijkertijd is het een eis dat het product binnen de gecalculeerde kostprijs en tijd wordt gemaakt. Bij hogere kosten of een te late levertijd, is de klant evenzogoed ontevreden. Kwaliteit, levertijd en prijs moeten alle drie in orde zijn. Technieken als planning, 5S, regelkaarten, TPM, OEE, Two Bin en JIT zijn nodig om te voorkomen dat er niet wordt voldaan aan de door de klant gestelde eisen ten aanzien van kwaliteit, levertijd en prijs.

6. Productiemanager zorgt voor beleid en denkt na over de toekomst

De productiemanager is vooral een denker, geen doener. Voor het 'doen' zijn operators en voormannen beschikbaar. De productiemanager denkt na en analyseert het proces: Hoeveel fouten maken we? Waar en wanneer maken we die fouten? Hoe vaak zijn we te laat? Wat is de oorzaak? De productiemanager stelt zichzelf en zijn mensen veel vragen om er achter te komen wat dieperliggende oorzaken zijn. Fouten ontstaan ogenschijnlijk spontaan, maar bijna altijd is er op de achtergrond iets aan de hand wat we nog niet hadden gezien. De productiemanager begint daarom met de ontwikkeling van de structuur én de cultuur, hetgeen niet te onderschatte aspecten zijn van de procesbeheersing. Daarna volgen de analyses en de keuzes voor technieken en methoden.

Lees de whitepaper en ontwerp productieverbeteringen

Wij helpen productiemanagers, trainen voormannen en implementeren technieken. Lees eerst de whitepaper, doe daarmee inspiratie op en werk dan samen aan de verbetering van productieprocessen. De toepassing van bijvoorbeeld 5S levert vaak al meer dan 10% reductie van de faalkosten op. Daarna volgen nog allerlei andere voordelen, zoals kostenreductie, doorlooptijd verkorting en samenwerking. Dit zijn Quick Wins die met 5S en Lean eenvoudig kunnen worden gerealiseerd.

Wilt u de whitepaper Productiesysteem ontvangen? Vul onderstaande formulier in. Of neem vrijblijvend contact met ons op via 088 33 666 66, of stuur een e-mail naar info@patagonia-bv.com.

training coaching management

Diensten

Bekijk onze diensten

Lees meer

Oplossingen

Oplossingen

Ga naar de oplossingen

Lees meer

Artikelen

Artikelen

Lees meer artikelen

Lees meer

TQM

Cases

Bekijk voorbeelden

Lees meer

Stel uw vragen

Vul het formulier in en stel uw vragen.

Productieproces beheersen:

 • Begeleiding van A tot Z
 • Metingen uitvoeren
 • Analyses maken
 • Proces herontwerpen
 • First Time Right
 • Continuous Flow
 • Verspillingen wegnemen
 • Kwaliteitsdoelstelling
 • Mensen opleiden