Productieprocessen beheersen met productiesysteem

Een productieplant voor bulkchemie verschilt natuurlijk van die van een machinefabriek of van de assemblagelijn in de semi-conductor industrie. Het ene proces heeft snelheid nodig, het andere nauwkeurigheid of flexibiliteit. We hebben in een whitepaper over dit onderwerp uitgewerkt op welke manier u het productiesysteem voor uw organisatie kunt ontwikkelen en verbeteren. Vraag deze whitepaper aan via het formulier onderaan de pagina.   

Het productiesysteem zet grondstoffen om in foutloze leveringen

Het productiesysteem is een complex mechanisme. Het zet grondstoffen om naar gereed eindproduct. Dat klinkt eenvoudig, maar daar komt nogal wat bij kijken. Het gaat in feite over het totale ontwerp van een fabriek. Die fabriek moet werken volgens het ritme van de marktvraag. Dat vereist een bepaalde capaciteit om te voldoen aan het volume van de marktvraag, maar het vraagt ook flexibiliteit om met veranderingen in de markt om te gaan. De vraag kan toenemen of afnemen en ook van karakter veranderen, lees: nu is er meer vraag naar producten x en later weer meer naar producten y. Het machinepark, de mensen, het ERP systeem, het magazijn, onderhoudsprocessen, leiderschap en nog veel meer onderwerpen dienen als één geheel samen te werken in het productiesysteem. 

Productie Systeem leidt tot procesbeheersing

Het productie systeem bestaat uit talloze kleinere productieprocessen. Al snel wordt daarbij natuurlijk gedacht aan de operationele productieprocessen, zoals frezen, samenstellen of lassen, maar er is nog veel meer. Machines moeten een software update krijgen, mensen moeten samenwerken en uit het magazijn moeten onderdelen op tijd worden geleverd. Om de productieprocessen te beheersen is een goed design van het productiesysteem essentieel. Daarna volgen dan de instandhouding van de processen (handhaving), de standaardisatie en de continue verbetering van standaarden. Het begint echter met het design van de productie in de volgende 10 stappen:

 1. Klantbehoeften bepalen met de specificaties van de producten
 2. Volume inschatten op basis van historische analyses en de forecast: het aantal producten per tijdseenheid
 3. Vermogen van de productie vaststellen
 4. Ritme bepalen door de takttijd te berekenen: gereed product per tijdseenheid
 5. Aantal processtappen bepalen en de flexibiliteit vaststellen
 6. Doorlooptijd bepalen: tijdsduur per bewerkingsstap berekenen
 7. Controle stappen met testen en metingen definiëren
 8. Batchgrootte berekenen
 9. Tooling, zoals gereedschap en machines ontwerpen
 10. Supply chain management en de leveringsprocessen definiëren

Dit leest alsof uw organisatie nog niet bestaat. Dat is natuurlijk niet zo. De fases worden doorlopen door het huidige productiesysteem met daarbij behorende parameters te vergelijken met het ontwerp. Daarna kan per stap worden bekeken welke optimalisaties nuttig of nodig zijn om aan de klanteisen (marktvraag) te voldoen. 

Inhoud: Ontwikkeling productiesysteem voor uw markt

Bovengenoemde 10 stappen zijn bedoeld om de structuur van het productiesysteem helder te maken. De 10 stappen leiden tot een ontwerptekening, zoals een architect die van een winkelcentrum maakt. De tekening geeft antwoord op de vraag hoeveel bezoekers per tijdseenheid ontvangen moeten kunnen worden en hoe de flow wordt georganiseerd en hoeveel winkels nodig zijn. Deze tekening bevat nog niet het detailniveau, zoals het aantal trolleys dat nodig is voor verplaatsingen, hoe de werkplekken worden ingericht of hoe de belijning wordt getekend. Dat zijn volgende stappen, die via value stream mapping en de toepassing van de methode 5S vervolgens worden uitgewerkt. Voor dit artikel concentreren we ons op het algemene productiesysteem met de onderwerpen:

 1. Productieprocessen creëren waarde voor de klant
 2. Afnamevolume van het productieproces door de markt
 3. De takttijd is de basis van het productiesysteem
 4. Productietechnieken gebruiken om processen te beheersen
 5. Productiemanager zorgt voor 20 verbeteringen per week

We behandelen niet alle 10 stappen. Wilt u die wel lezen in onze whitepaper hierover? Vul dan onderaan het formulier in, of stel uw vragen aan een van onze productiespecialisten.

1. Productieprocessen creëren waarde voor de klant

In een productieproces wordt waarde gecreëerd voor de klant. Met grondstoffen, onderdelen, machines en kennis wordt een product gemaakt, waarvoor de klant bereid is te betalen. Het helpt als managers en medewerkers het begrip waarde creatie  ten diepste begrijpen. Het is een lastig begrip. In essentie gaat het niet om het maken van producten, maar om het voldoen aan de behoeften van de klanten. Producten maken kan iedereen, maar continu producten maken die allemaal voldoen aan de klanteisen is een kunst. Denken in waarde creatie leidt tot een nieuwe mindset over productieprocessen. Deze mindset is later van belang bij de toepassing van methoden en technieken zoals Lean en 5S. Deze productietechnieken vereisen dat de gebruikers precies weten wat waarde creatie is, anders mislukt de toepassing. Let in dit verband ook op het woord 'Value' in Value Stream Mapping (VSM). Met de VSM wordt de waarde creatie in beeld gebracht.

2. Afnamevolume van het productieproces door de markt

De volgende bepalende factor voor het productieproces en het design van het productiesysteem is het afnamevolume. Wat is de bestelfrequentie van producten en de soort producten? Maak hiervan een analyse. Worden producten in grote of in kleine volumes door de markt afgenomen? Wat zijn de fluctuaties of opties per product? Dit wordt Heijunka genoemd of  production levelling. Het design van het productiesysteem houdt rekening met fluctuaties in de marktvraag. Dit is nogal eens een probleem. Vaak zijn ERP en WMS systemen ingericht op basis van verkeerde uitgangspunten, kunnen machines moeilijk worden omgesteld en wordt op een verkeerde manier leiding gegeven. Het productiesysteem moet voor flexibiliteit  zorgen om de marktvraag te kunnen volgen. 

3. De takttijd is de basis van het productiesysteem

De takttijd is een bijzondere uitvinding. Oorspronkelijk komt het uit het Duits: Taktzeit. Dit is de tijd die nodig is om een product te maken, gebaseerd op de vraag uit de markt. De takt tijd is de totale productietijd gedeeld door het benodigde aantal eenheden. Dus stel dat per dag 8 productieuren beschikbaar zijn en het duurt een uur om een product te maken. Dan is de takttijd 8uur / 8 eenheden is 1 uur. Per uur wordt een product gemaakt en dat is als het goed is precies genoeg om aan de marktvraag te kunnen voldoen. De takttijd is de directe relatie tussen de marktvraag en het vermogen van het productiesysteem om de marktvraag te kunnen volgen.  

4. Productietechnieken inzetten voor procesbeheersing en continuous flow

Het idee achter het productiesysteem is de creatie van flow. Voorkom oponthoud en hoge kosten door flow te creëren. Daarvoor zijn productietechnieken en borgingsmethoden van belang. Denk aan Kanban of FIFO. Met behulp van methoden en technieken wordt een continue productstroom, continuous flow, gecreëerd. De klant betaalt immers niet voor stilstand, maar voor werk dat waarde toevoegt. Zo kwam men bij de ontwikkeling van Lean tot het inzicht van de verspillingen of faalkosten, zoals Deming en Juran ze eerder al noemden. Bij organisaties die hiërarchisch worden aangestuurd en waar bevoegdheden hoog in de organisatie liggen, zijn deze verspillingen veel groter dan bij organisaties die eigenaarschap hebben ontwikkeld bij de operators en teamleiders. Dit is eenvoudig in te zien. Naar je baas gaan om een vraag te stellen onderbreekt de flow. Niets vragen en wat anders gaan doen, kost nog meer. Meer hierover weten? Kijk hier en lees over leiderschap en delegeren.

5. Productiemanager zorgt voor 20 verbeteringen per week

De productiemanager is vooral een denker, geen doener. Voor het 'doen' zijn operators en voormannen beschikbaar. De productiemanager denkt na en analyseert het productiesysteem: Hoeveel fouten maken we? Waar en wanneer maken we die fouten? Hoe vaak zijn we te laat? Wat is de oorzaak? De productiemanager stelt zichzelf en zijn mensen veel vragen om er achter te komen wat dieperliggende oorzaken van afwijkingen zijn en hoe in hoog tempo verbeteringen kunnen worden doorgevoerd. Fouten ontstaan ogenschijnlijk spontaan, maar bijna altijd is er op de achtergrond iets aan de hand wat we nog niet hadden gezien. De productiemanager is daarom veel op de Gemba. Minimaal 5x per dag. Daar gaat hij of zij observeren, zodat het productiesysteem wordt begrepen en continu verbeteringen worden uitgevoerd. Streef naar minstens 20 kleine procesverbeteringen per week.

Lees de whitepaper en ontwerp het productiesysteem

Lees de whitepaper en doe daarmee inspiratie op voor uw eigen Productie Systeem. Werk daarna samen aan de verbetering van productieprocessen en het design van het systeem. Onze consultants kunnen u goed op weg helpen. De handleiding laat de stappen zien, die u achtereenvolgens kunt uitwerken. 

Wilt u de whitepaper Productiesysteem ontvangen? Vul onderstaande formulier in. Of neem vrijblijvend contact met ons op via 088 33 666 66, of stuur een e-mail naar info@patagonia-bv.com.

training coaching management

Diensten

Bekijk onze diensten

Lees meer

Oplossingen

Oplossingen

Ga naar de oplossingen

Lees meer

Artikelen

Artikelen

Lees meer artikelen

Lees meer

TQM

Cases

Bekijk voorbeelden

Lees meer

Stel uw vragen

Vul het formulier in en stel uw vragen.

Productiesysteem ontwerpen:

 • Analyses maken
 • Productie Systeem ontwerpen
 • Continuous Flow realiseren
 • Verspillingen wegnemen
 • Medewerkers opleiden
 • Efficiëntie en flexibiliteit ontwerpen