Verbetering productiviteit met geavanceerd Productiesysteem 

De productiviteit gaat over het aantal eenheden dat een productielijn per tijdseenheid kan voortbrengen. Het spreekt voor zich dat die productiviteit kan worden verbeterd. Hoe hoger, hoe beter, mits de veiligheid, de kwaliteit en andere variabelen niet negatief worden beïnvloed. Verhoging van de productiviteit is alleen een verbetering als er geen andere kosten of verspillingen ontstaan, zoals slijtage of afkeur van producten. Het is de kunst verspilling juist weg te nemen. Wilt u het productiesysteem verbeteren? Lees verder.

Verbetering van de productiviteit op alle processen van toepassing

Het management en de productiemanager krijgen twee taken: De aantallen opvoeren door verspillingen te elimineren (continuous flow) en de kwaliteit verbeteren, zodat bij herhaling goede producten ontstaan (First time Right). Zowel voor diensten als voor producten kunnen we spreken van productiviteit en productieverhoging: Hoeveel vuilnisbakken worden per dag opgehaald met 10 vuilnisauto’s? Of hoeveel auto’s kunnen per medewerker worden onderhouden? Hoeveel onderdelen kunnen spuitgietmachine worden gemaakt? Verhoging van de productiviteit leidt tot meer producten per tijdseenheid met de gevraagde toegevoegde waarde. Met andere woorden, verhoging van de productiviteit leidt tot verbeterde winstgevendheid van de organisatie. De randvoorwaarden hierbij zijn de realisatie van continuous flow, First Time Right en een order gestuurd proces.

Snelheid meten in de procesketen

Het traject om de productiviteit te verbeteren begint met de uitvoering van metingen. Het is belangrijk daarbij niet alleen naar één werkstation of één werkplek te kijken, maar naar de procesketen. Het is de kunst de productiviteit van de procesketen te verhogen, anders ontstaat sub optimalisatie en dat is kostbaar. De tijdmetingen worden ingezet op de verschillende werkstations én op het totaal van de productielijn, of welk proces dan ook. Hieruit volgt een maat voor de stilstand (wachttijd) in de productielijn. Die stilstand wordt vergeleken met de benodigde theoretische netto productietijd. Deze metingen worden vervolgens aangevuld met data analyses. Met behulp van data uit het ERP/WMS systeem worden de parameters van het productieproces onderzocht.

Verhoging productiviteit door verbetering van de kwaliteit 

Met behulp van de verkregen meetgegevens en data analyses volgt nu het ontwerpen van de productielijn en het wegnemen van de verspillingen (waste, muda). De eerste stap is verbetering van de kwaliteit. De productiviteit is een indicator voor de mate van voortbrenging en we willen die voortbrenging maximaliseren. Daar is de valkuil. Het maximaliseren van de directe uren, het aantal uren dat een machine is bezet, of het aantal producten dat per dag wordt gemaakt, betekent niet per definitie dat die eindproducten ook steeds voldoen aan de vereiste specificaties (lees: kwaliteit). De Prestatie Indicator productiviteit leidt vaak tot harder werken, meer prestaties per uur, hogere aantallen per batch, terwijl vooral ook de kwaliteit als tegenhanger in de definitie moet worden meegenomen. Het is te eenvoudig machines langer te laten draaien, medewerkers meer uren te laten maken of meer uitzendkrachten in te huren. De productiviteit moet worden gekoppeld aan een kwaliteitsdoelstelling. Levert een verhoogde productiviteit ook niet minstens hetzelfde kwaliteitsniveau, of beter? Neem verspillingen weg door de kwaliteit te verbeteren.

Innovatie van productieproces en logistiek voor verhoging productiviteit

De tweede stap bestaat uit het herontwerpen van de processen. De volgorde van machines, looproutes, tekeningen, grijpvoorraden en vele andere parameters worden met behulp van de data analyses opnieuw ingericht. Het doel is continuous flow te realiseren. Voor dit herontwerpen van de productie hebben we een whitepaper geschreven. Het ontwerp is afhankelijk van de soort productie van uw organisatie. Gaat het om kleine series of grote series? Veel handwerk of weinig handwerk? Dit soort vragen is opgenomen in ons model voor herontwerp van de productie en logistiek. Dit leidt tot een visie op de toepassing van methoden als 5S, Lean Manufacturing, Maintenance en Opleiding. Vraag de whitepaper aan en lees meer.

Ontwijk de valkuilen die zich voordoen bij verhoging van de productiviteit

Harder werken, betekent meer fouten. Sneller maken, betekent meer fouten. Meer voorraad, betekent meer kapitaalsbeslag en incourante voorraad. Overwerken leidt tot duurdere producten. Faalkosten groeien mee met de productiviteit. Dit zijn zo enkele veel voorkomende valkuilen bij pogingen om de productiviteit te verhogen. Om die te voorkomen kunnen we de variabelen voor u analyseren, zodat de productiviteit stijgt zonder dat de kosten evenredig meestijgen. Sterker, die moeten dalen.

Vraag de whitepaper voor het productiesysteem aan. Deze krijgt u gratis als u onderstaande contactformulier invult. Voor vragen kunt u ook altijd geheel vrijblijvend bellen via 088 33 666 66, of een e-mail sturen naar info@patagonia-bv.com.

training coaching management

Diensten

Bekijk onze diensten

Lees meer

Lerende organisatie continue verbetering verbeterteam six sigma

Oplossingen

Ga naar de oplossingen

Lees meer

Artikelen

Artikelen

Lees meer artikelen

Lees meer

TQM

Cases

Bekijk voorbeelden

Lees meer

Stel uw vragen

Vul het formulier in en stel uw vragen.

Productiviteit verhogen

  • Begeleiding van A tot Z
  • Metingen uitvoeren
  • Analyses maken
  • Proces herontwerpen
  • First Time Right
  • Continuous Flow
  • Verspillingen wegnemen
  • Kwaliteitsdoelstelling
  • Mensen opleiden