Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE) uitvoeren 

Het doel van de Risico Inventarisatie & Evaluatie - RIE of RI&E - is werkomstandigheden te creëren, die leiden naar Operational Excellence. Dat is de situatie, waarbij de uitvoering van werk leidt tot foutloze producten, lage kosten en tijdige leveringen bij de klanten. Foutloze producten ontstaan alleen met foutloze processen: Het werk wordt zonder afwijkingen uitgevoerd. Ongevallen, stress, moeilijke omstandigheden, slijtage en andere ongemakken en ziekten dragen niet bij aan operationeel foutloos werken. Integendeel, ze leiden tot hoge kosten. Veel hoger dan vaak wordt gedacht.

RIE krachtige manier om processen te verbeteren

De RI&E staat niet altijd bekend als een zinvol en behulpzaam instrument. Dat komt doordat dit instrument vaak verkeerd wordt ingezet. Het is juist wel een heel krachtig instrument, maar alleen als aan een aantal voorwaarden is voldaan. We leggen u die voorwaarden uit en laten zien hoe de RIE een heel nuttig instrument is met vele voordelen.

De RI&E is de voorbereiding op ISO 45001 en Operational Excellence:

 1. Ongelukken en ongemakken leiden tot faalkosten
 2. Combineer ISO 45001 met 5S Gemba
 3. De RI&E helpt te voldoen aan de arbo wetgeving
 4. Gebruik de RI&E als managementinstrument

1. Ongelukken en ongemakken leiden tot faalkosten

De RIE wordt vaak geassocieerd met ongelukken. Logisch, want ongelukken zorgen voor veel problemen, hoge kosten en ongemotiveerde medewerkers. Maar de werkelijkheid is veel uitgebreider. Die ongelukken komen hopelijk zelden of nooit voor, maar wat wel dagelijks voorkomt, is het maken van verkeerde bewegingen, herhaald verplaatsen van voorwerpen, kleine wondjes, miscommunicatie door herrie of onoplettendheid. Al deze dagelijks voorkomende inefficiënties zorgen voor veel kosten en een lagere productiviteit. Van alle faalkosten vormen ze zelfs een significant deel, maar ze zijn niet altijd zichtbaar, omdat ze door operators worden hersteld. De faalkosten of verspillingen zijn in zowel fabrieken als op kantoren vaak veel te hoog. Dit wordt veroorzaakt door onvoldoende aandacht voor de werkplek en de werkomstandigheden: de Gemba.

2. Combineer ISO 45001 met 5S Gemba

Dat brengt ons bij de werkplekinrichting en bij de Gemba. De Gemba is de plek waar de producten van klanten worden gemaakt. Iedere afwijking, fout of hapering leidt direct tot faalkosten/verspillingen (Lean). Met de RI&E wordt de werkplek onderzocht op aanwezigheid van faalkosten en het mogelijke ontstaan van faalkosten (risico's). Met de RIE krijgen productiemanagers en kwaliteitsmanagers een handig meetsysteem in handen om de werkprocessen en de Gemba te optimaliseren. De RIE wordt gebruikt voor de analyse, waarna met 5S de verbeteringen kunnen worden gerealiseerd. Teamleiders en operators werken zelf aan de verbetering van de werkplekken en realiseren nieuwe productieniveaus. De productiviteit neemt toe!

3. De RI&E helpt te voldoen aan de arbo wetgeving

De inleiding zet de RI&E al in een ander daglicht dan u mogelijk had verwacht. Natuurlijk wordt bij de uitvoering van de RIE ook gekeken naar de arbowet, arborichtlijnen en arbobesluiten. Die zijn echter niet onlogisch. De richtlijnen in de arbowet zijn bedoeld om faalkosten te voorkomen. De tool, die we voor u beschikbaar hebben, bevat alle richtlijnen uit de arbowet, arborichtlijnen en arbobesluiten. Het is de kunst om excellente processen zonder faalkosten te realiseren en door aan de wettelijke richtlijnen te voldoen is daarin een eerste stap gemaakt. Omdat de arbowet niet speciaal voor uw organisatie is geschreven, is er alle ruimte om de Gemba verder te optimaliseren en Operational Excellence na te streven.

4. Gebruik de RI&E als managementinstrument

Als de RI&E is gemaakt, dan levert dat een rapport op met faalkosten, risico's en aanbevelingen, maar ook draagvlak bij de medewerkers. De RIE kan worden uitgevoerd samen met teamleiders en operators, zodat zij gelijk leren wat belangrijk is op de Gemba, welke regels gelden en welke risico's er zijn. Onderschat niet dat operators vaak zo geroutineerd en ervaren zijn, dat ze de gevaren niet meer zien of ongemakken voor lief nemen. Managers worden daar nog wel eens boos over, maar het is een normaal verschijnsel. Zo vinden managers het vaak ook normaal dat ze minuten moeten zoeken naar bestanden of dat vergaderingen geen rendement op leveren. Dat is ook niet goed, maar wel vaak onterecht geaccepteerd. Mensen zijn vaak blind voor de eigen situatie en dan helpt het om een onafhankelijke meting te doen. De RIE is zo'n meting, feitelijk een soort audit, waar het management haar voordeel mee kan doen en doelstellingen uit kan halen.

Uitvoering van de RI&E en voldoen aan ISO 45001

Nadat de RI&E is uitgevoerd, heeft de organisatie met onze methode direct een plan van aanpak beschikbaar. Dat plan kan worden uitgevoerd, waarna via audits, 5S sessies of een opvolgende RIE kan worden gemeten of de Gemba is verbeterd. Lees: of de uitvoering van het werk sneller, beter of tegen lagere kosten wordt uitgevoerd. Als het goed is, is er een nieuwe werkstandaard ontstaan, zijn medewerkers gemotiveerder en is er een stap gemaakt in de richting van Operational Excellence. Risico's en faalkosten zijn weggenomen en de organisatie is verbeterd. Dit is de PDCA cirkel die van ISO 45001 wordt geëist en die leidt tot certificatie van de organisatie voor ISO 45001.

Wilt u de RI&E nulmeting uitvoeren? Vul dan onderstaande formulier in. U kunt ook bellen via 088 33 666 66 of een e-mail sturen naar info@patagonia-bv.com.

training coaching management

Diensten

Bekijk onze diensten

Lees meer

Lerende organisatie continue verbetering verbeterteam six sigma

Oplossingen

Ga naar de oplossingen

Lees meer

Artikelen

Artikelen

Lees meer artikelen

Lees meer

TQM

Cases

Bekijk voorbeelden

Lees meer

Stel uw vragen

Vul het formulier in en stel uw vragen.

RI&E uitvoeren:

 • Metingen uitvoeren
 • Analyses maken
 • Gemba herontwerpen
 • Gevaren wegnemen
 • Verspillingen wegnemen
 • Kwaliteitsdoelstelling
 • Mensen opleiden
 • Voldoen aan wetgeving