Een verhuurbedrijf heeft een hele nieuwe vloot hoogwerkers voor de verhuur. In deze case beschrijven we de aanpak voor een verbeterd onderhoudssysteem. Dit was nodig, omdat de kosten voor correctief onderhoud toenam en de productiviteit per machine afnam. Deze onwenselijke situatie moest worden gekeerd. Een verbeterd systeem voor Total Productive Maintenance was nodig.

Consultants helpen u met de verbetering van de OEE van installaties

Voordat we de case uitleggen, is het goed te begrijpen welke rol we voor u kunnen vervullen en ook wat u zelf kunt doen om de OEE van een installatie te verbeteren. De eerste stap is het verzamelen van data. U kunt zelf organiseren dat data van installaties worden verzameld. De tweede stap is de analyse van deze data en de derde is de aanpassing van het onderhoudsprogramma en nieuwe procedures te borgen. We kunnen u helpen data te analyseren, dat kan overigens ook online, nieuwe procedures voor maintenance ontwerpen en de cultuur van uw organisatie helpen transformeren. De leidende maintenance visie wordt dat preventief onderhoud voor een beter resultaat zorgt, dan correctief onderhoud.

Risicoanalyses en keuringen leiden tot verbetering van de veiligheid

Eerst zijn risicoanalyses en keuringen uitgevoerd om de veiligheid van medewerkers en omstanders te garanderen. De hoogwerkers van onze klant zijn nieuw en ze zijn ook nieuw op de Nederlandse markt. Voordat de hoogwerkers ingezet kunnen worden, worden ze eerst gekeurd door Aboma Keboma. Alleen een CE keurmerk is in dit geval niet toereikend. Deze keuring leidde direct tot diverse tekortkomingen, die eerst zijn opgelost. Er was bijvoorbeeld een veiligheidsissue met het scharenpakket van een schaarhoogwerker. Beknelling zou mogelijk kunnen zijn. Met behulp van onze adviseur is een risicoanalyse gemaakt en een oplossing ontworpen. Een speciaal ontworpen hekwerk reduceerde de risico's significant. Ook moest een overlastbeveiliging worden gerealiseerd bij alle hoogwerkers.

Onderhoudsprogramma implementeren en verbeteren

Het onderhoud werd in eerste instantie uitgevoerd volgens de voorschriften van de fabrikant. Dat houdt in dat het onderhoud op basis van draaiuren werd uitgevoerd. In praktijk bleek dit niet goed te werken, omdat de verhuurperioden niet gelijk liepen met de onderhoudsplanning. Een nieuw onderhoudsschema werd ontworpen, waarbij het onderhoud werd uit gevoerd als de machine binnen staat. Het groot onderhoud werd gepland in samenwerking met de afdeling verhuur. Als de machines voor een langere periode weg moesten, wordt de planning van het onderhoud naar voren geschoven. Hiermee werd het onderhoud veel beter uitgevoerd, hetgeen de machines ten goed kwam. 

Data verzamelen en analyses maken leiden tot inzicht in de OEE en storingsfrequenties

De kunst van een goed onderhoudsprogramma is het verzamelen van veel data. Data worden geanalyseerd en vertellen veel over de status van een installatie of machine. Downtime wordt hiermee voorkomen. Volgens de fabrikant waren onderhoudsvrije lagers toegepast, die niet hoefden te worden gesmeerd. Het bleek dat na lange periodes van gebruik toch overmatige slijtage optrad. Hierop werd besloten de lagers mee te nemen in het onderhoudsprogramma, waardoor een langere levensduur werd gerealiseerd. 

Inzicht data leidt tot redesign van installaties en machines voor een verbeterde uptime

Niet alleen onderhoudsprogramma's kunnen via data-analyses en risicoanalyses worden verbeterd, zelfs de hele installatie kan worden verbeterd, zodat de uptime toeneemt. In deze case bleek dat de kunststof glijblokken in de masten van de telescoophoogwerkers niet bestand waren tegen het vele gebruik. Het materiaal bleek te zacht. Een team van specialisten werd samengesteld. Ze gingen op zoek naar een technische en fysieke verbetering van de kunststof blokken om de levensduur te verlengen. De oplossing werd gevonden, waardoor de blokken nu veel beter bestand zijn tegen de vele bewegingen. Eenzelfde exercitie werd uitgevoerd met de bedieningskasten. Een team specialisten heeft onder leiding van onze consultant gezocht naar verbeteringen. Het aantal storingen daalde vervolgens met 60%!

Maintenance programma gebaseerd op data-analyses en risicoanalyses

Voorgaande voorbeelden geven aan hoeveel de OEE kan toenemen als maintenance goed wordt uitgevoerd. De storingen reduceerden in deze case van 1 keer per week per machine, maar 1 keer per maand voor de hele vloot. Het gevolgd was natuurlijk ook dat huurders minder belden en de tevredenheid nam snel toe.

Wilt u een nulmeting TPM uitvoeren? Vul onderstaande formulier in en stel uw vragen. U kunt ook bellen via 088 33 666 66 of een mail sturen naar info@patagonia-bv.com

training coaching management

Diensten

Bekijk onze diensten

Lees meer

Oplossingen

Oplossingen

Ga naar de oplossingen

Lees meer

Artikelen

Artikelen

Lees meer artikelen

Lees meer

TQM

Cases

Bekijk voorbeelden

Lees meer

Stel uw vragen

Vul het formulier in en stel uw vragen.

Maintenance TPM

  • TPM systeem ontwikkelen
  • Maintenance programma
  • Data analyse
  • Risicoanalyse
  • Verhoging productiviteit
  • Verbetering uptime
  • Reductie kosten
  • Continuous improvement