Real time informatie over processen, controles en machines is essentieel. Het hoofdoel is kostenreductie. Machines mogen niet stilvallen door slijtage, die onopgemerkt blijft. Afwijkende producten moeten direct worden waargenomen en niet pas nadat honderden producten zijn gemaakt. Real time en online inzicht is essentieel voor de procesbeheersing. Welke methoden past u toe? 

Voorbeelden van online en real time procesanalyses bij onze klanten

Analyses van bewerkingstijden bij een producent

Dit is een voorbeeld van online data analyses en rapportages direct vanuit het ERP systeem. Dit bedrijf is begonnen met de implementatie van Shop Floor Control. Via online data analyses werden foutieve boekingen, voorcalculaties/nacalculaties, niet correct afgesloten orders, planning en capaciteitsoverzichten beoordeeld en verbeterd. De online rapportages leidden direct tot verbeteracties door de medewerkers. De tijd tussen de afwijkingen en de corrigerende acties was hierdoor extreem kort. Praktisch direct kon worden ingegrepen. Na enkele maanden waren de processen zo vaak met kleine stapjes verbeterd, dat zich nauwelijks nog afwijkingen voordeden.

Verkoopgegevens verwerken tot marketing informatie

Online zijn via een ERP systeem analyses gemaakt van de markting en salesdata. De data die werd gebruikt waren: klantinformatie, locaties, landen, orders, producten, vertegenwoordigers, aantal service orders en prijzen. Met deze informatie werd het mogelijk de initiële marketinginformatie te bepalen. Vervolgens is de analysetool zo ingericht dat verversing van de informatie eenvoudig is uit te voeren. Deze vervolgstap is samen met de klant opgezet en nu kan de klant het zelfstandig updaten en alle informatie beschikbaar maken.

Online analyse van gevaarlijke situaties

Deze klant heeft een online systeem van Patagonia om over veiligheid te rapporteren. Het betreft de rapportage van meldingen over onveilige situaties, near accidents, ongevallen en ook milieu incidenten. De meldingen worden zowel op de productielocaties als op de projectlocaties gedaan door verschillende functionarissen en personen. Het is onze rol om enerzijds direct na de melding te beoordelen wat de ernst van de situatie is en anderzijds hoe de opvolging wordt uitgevoerd. Voor de opvolging worden de juiste functionarissen ingelicht. Het uitvoeren van de oorzaak analyse (root cause analysis) is de volgende stap. De uitvoering van oorzaakanalyses wordt vaak aan ons uitbesteed, omdat dit specifieke competenties vraagt en bovendien snelheid vereist. De begeleiding van de structurele verbeteringen volgt daarna, maar staat buiten deze online data analyse en service. De laatste stap is de online periodieke rapportage van de registraties. Het voordeel voor de klant is dat nu alle registraties op dezelfde wijze gefilterd en gecorrigeerd zijn. Er wordt een goede root cause analyse uitgevoerd, die een fractie van de tijd kost in vergelijking tot de oude offline procedures.

Online analyse van de Clip voor een producent van labels voor de medische industrie

De Confirmed line item performance (Clip) is essentieel in deze industrie. De benaming in deze industrie is overigens On Time In Full (OTIF) en niet de meer bekende Clip. Deze Clip is onderdeel van het management dashboard. Er was een snelle rapportage nodig, liefst real time. Zo kwam de klant bij ons voor de vraag naar een online oplossing. Het was de wens om een benchmark tussen verschillende productielocaties uit te voeren en tegelijkertijd een rapportage voor de klanten te presenteren. Via online uitlezing van het ERP systeem konden automatische rapportages worden gegenereerd. Zo kon managementinformatie worden gepresenteerd, die toevallig ook nog handig bleek te zijn voor de afdeling verkoop. Na enige tijd kon deze online techniek ook door de organisatie zelf worden uitgevoerd.

Online en real time analyses voor besturing van processen en de reductie van kosten

Tijd mag niet worden verspild. Hoe langer fouten of andere afwijkingen zich voordoen, hoe meer de kosten onnodig stijgen. Direct ingrijpen is de beste manier om de kosten laag te houden, maar dan moet de betreffende informatie ook direct beschikbaar zijn. We raden aan vandaag te beginnen aan deze strategie, zodat procedures kunnen worden ontwikkeld. Daarna volgt dan ook de cultuur, het gedrag van de medewerkers. Zij moeten leren met deze online informatie om te gaan en er naar te handelen. Het is niet de bedoeling morgen of volgende week een keer naar een rapport kijken, dat is de oude wereld, maar direct reageren als bij een verkeerslicht. Direct handelen volgens het rode, oranje of groene licht. 

Vraag naar de mogelijkheden voor online en real time procesinformatie. Vul onderstaande formulier in en stel uw vragen. U kunt ook bellen via 088 33 666 66 of een mail sturen naar info@patagonia-bv.com

training coaching management

Diensten

Bekijk onze diensten

Lees meer

Oplossingen

Oplossingen

Ga naar de oplossingen

Lees meer

Artikelen

Artikelen

Lees meer artikelen

Lees meer

TQM

Cases

Bekijk voorbeelden

Lees meer

Stel uw vragen

Vul het formulier in en stel uw vragen.

Online en real time analyses

 • Lage kosten voor rapportages
 • Snelheid in de besluitvorming
 • Verbeterde procesbeheersing
 • Directe corrigerende acties
 • Directe oorzaakanalyses
 • Management rapportages
 • Informatie voor operators
 • Dalende kosten
 • Inefficiënties wegnemen
 • Data analyses maken
 • Verbetering output