Een fabriek die onder andere koekjes produceert wil de bestaande installatie verbeteren. Het doel is de output te verhogen om aan de marktvraag te voldoen. De huidige installatie is in staat om op een productielijn 2000 koekjes per minuut te produceren. Wij kregen de opdracht te onderzoeken of dit aantal met de huidige installatie kon worden verhoogd. Lees de case en innoveer ook u eigen installatie.

Consultants helpen u met de verhoging van de output

Voordat we de case uitleggen, is het goed te begrijpen welke rol we voor u kunnen vervullen en ook wat u zelf kunt doen om de output van een installatie te verhogen. De eerste stap is het verzamelen van data. U kunt zelf organiseren dat data van installaties worden verzameld. De tweede stap is de analyse van deze data en de derde is de aanpassing van de installatie, zodat aan de vraag wordt voldaan. We kunnen u helpen data te analyseren, dat kan overigens ook online, nieuwe procedures ontwerpen en de cultuur van uw organisatie transformeren. Geïnteresseerd? Stel ons uw vragen!

Analyse van de bestaande situatie - IST-situatie

De productielijn is op hoofdlijnen als volgt opgebouwd: Nadat de koekjes in de oven zijn geproduceerd, worden ze voorzien van een laagje crème. Daarna volgt het transport naar de processtap verpakken. De koekjes komen in willekeurige volgorde uit de oven, waarna ze door een klasseerplaat worden gepositioneerd met de korte zijde naar voren, richting de crème module. Ze gaan in rijen van 10 koekjes in een rechte lijn naar de processtap voor het aanbrengen van crème. Al snel wordt duidelijk dat de oplossing voor verhoging van de output moet worden gezocht in de uitbreiding van het aantal rijen. 

Onderzoek- en testfase voor verbetering van de installatie

De breedte van de band is toereikend om het aantal rijen uit te breiden. Na een analyse van de machines en de uitvoering van metingen en natuurlijk met in achtneming van de voedselveiligheidsregels wordt een model opgesteld voor 14 rijen koekjes. Met 2000 koekjes per minuut in de IST situatie kunnen met 14 rijen 2772 koekjes worden geproduceerd. Dat is een toename van 772 koekjes per minuut. Op de schaal van een productiedag is dat 1.111.680 koekjes extra. Daarmee kan aan de marktvraag worden voldaan. De technische aanpassingen aan de installatie die hiervoor nodig zijn, is een aanpassing aan de klasseerplaat en een aanpassing aan de crème module. In de crème module wordt een nieuw balk met depositeernozzles aangebracht en op de klasseerplaat worden de koekjes met luchtpulsen verdeeld over 14 rijen. Bijkomend voordeel was nog dat met Poka Yoke technieken de machine eenvoudig en snel kon worden omgebouwd, zodat met meerdere producten hetzelfde effect kon worden bereikt.

Implementatie verbeteringen met verbeterteam

Nadat de hierboven beschreven inzichten waren verkregen, leidde onze consultant het verbeterteam dat de veranderingen zou implementeren. De eerste stap bestond uit de uitwerking van risicoanalyses op zowel het proces als de machines en de koekjes als eindproduct. Preventieve maatregelen werden ontwikkeld, waarna de implementatie werd gepland en uitgevoerd. Naast het feit dat de output na dit verbetertraject verbeterde, was een belangrijk bijeffect dat de deelnemende medewerkers trots konden zijn op het traject en het eindresultaat. De samenwerking was verbeterd en er was nu ervaring met de uitvoering van een verbetertraject.

Wilt u een Quick Scan TPM uitvoeren? Vul onderstaande formulier in en stel uw vragen. U kunt ook bellen via 088 33 666 66 of een mail sturen naar info@patagonia-bv.com

training coaching management

Diensten

Bekijk onze diensten

Lees meer

Oplossingen

Oplossingen

Ga naar de oplossingen

Lees meer

Artikelen

Artikelen

Lees meer artikelen

Lees meer

TQM

Cases

Bekijk voorbeelden

Lees meer

Stel uw vragen

Vul het formulier in en stel uw vragen.

Verbeterteam leiden

  • Coachend leiderschap
  • Specifieke doelstellingen
  • Data analyses maken
  • Risicoanalyses maken
  • Deelnemers betrekken
  • Kennis delen en ontwikkelen
  • Poka Yoke toepassen
  • Verbetering output
  • Reductie kosten