Oplossingen voor Operations Management

Kies hieronder de oplossing voor Operations Management: Engineering, Productie en Supply Chain Management. Klik op de oplossing en lees meer over de manier waarop we de betreffende oplossing toepassen en welke resultaten u kunt verwachten. U kunt ook met ons bellen of mailen om de oplossing uit te werken met één van onze specialisten in Operations Management. We realiseren het juiste resultaat in uw organisatie.

Efficientie verbeteren

Verhoog de efficiëntie in productie processen door het wegnemen van verspillingen. De efficiëntie wordt niet verbeterd via reorganisatie of sanering. Integendeel, die maken het erger. Efficiëntie wordt verhoogd door het wegnemen van verspillingen. Vaak worden ze niet herkend of worden ze gezien als onderdeel van het werk. Verhoog de efficiëntie via een transformatie.

ERP

Het Enterprise Resource Planning (ERP) systeem staat centraal in de inkoop, productie en logistieke processen. Het ERP systeem is geen doel op zich, maar een ondersteunend instrument, dat vaak niet goed is ingericht. ERP systemen zijn vaak vervuild, hebben verkeerde instellingen en leiden eerder tot meer werk en indirecte uren dan tot verbetering van de efficiëntie en productiviteit. Verbeter nu!

Operationeel plan

Het Operationeel Plan beschrijft de toekomst van de productie. Daarbij kunnen de plannen voor engineering, inkoop en logistiek worden meegenomen of apart worden opgesteld. Wij helpen met het schrijven van het Operationeel Plan. We helpen mee met ontwikkelingen, productiesystemen, innovatie en de beheersing van processen. Nuttig voor Productie en Operationeel Managers.

Online toolbox meeting

Toolbox meetings zijn korte trainingen voor operators en monteurs om veilig werken te ondersteunen. Deze trainingen kunnen ook online worden uitgevoerd. De trainer behandelt de theorie en de praktijkoefeningen online. Vervolgens kijkt de trainer online mee naar de uitvoering. Ook is het mogelijk dat we met behulp van examens toetsen of de deelnemers het onderwerp hebben begrepen.

ISO 45001 certificatie

ISO 45001 is de norm voor veiligheid, gezondheid en welzijn in de uitvoering van processen. De norm ISO 45001 staat model voor een veiligheidssysteem dat aansluit op de kwaliteitsnorm ISO 9001. De organisatie kan voor ISO 45001 worden gecertificeerd. Het is aan te raden om ISO 45001 te integreren met ISO 9001, zodat één kwaliteitshandboek en één managementsysteem ontstaat.

VCA certificatie en organisatie

De Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers, kortweg VCA, is een richtlijn voor de realisatie van veiligheid op de operationele werkplek, de Gemba. Veiligheid is natuurlijk geen apart onderwerp, maar een onderwerp dat integraal onderdeel uitmaakt van het management- en productiesysteem. Er is maar één manier van werken en dat is een veilige manier. Integreer VCA en ISO 9001.

NEN Veiligheidsladder

Met de NEN Veiligheidsladder wordt het veiligheidsbewustzijn in de productie vergroot. Deze norm legt de nadruk op het besef dat veilig werken ook tegelijkertijd efficiënt en effectief werken is. Het gaat minder om regels vaststellen en meer om vakmanschap en eigenaarschap. De veiligheidsladder beschrijft ook de fasen van ontwikkeling van een organisatie ten aanzien van veiligheid.

Meer weten over oplossingen?

Vul het formulier in en stel uw vragen.

Bart Paesie