Efficiëntie verhogen in operationele processen met transformatie

In de praktijk blijkt dat ongeveer 30% tot 50% van de operationele processen bestaat uit inefficiëntie, waardoor de kosten onnodig hoog zijn en de doorlooptijd te lang. Uw organisatie kan ruwweg 30% tot 50% efficiënter functioneren. Gebrek aan efficiëntie wordt meestal veroorzaakt door een onjuiste aanpak in drie deelgebieden: (1) beheersing van de procesflow, (2) de inrichting van de werkplek en (3) de uitvoering van leiderschap. Verbetering van deze 3 deelgebieden leidt direct tot efficiëntie, verkorting van de doorlooptijd en stijging van de productiviteit. Efficiëntie wordt niet bereikt door harder werken, maar door slimmer werken. Een transformatie van de procesinrichting is nodig in combinatie met een vast weekritme om efficiëntie te verbeteren en de doorlooptijd te verkorten.

We begeleiden organisaties in de uitvoering van onderstaande 5 stappen voor verbetering van de efficiëntie. Volg deze stappen en de efficiëntie zal per week en per maand verbeteren. Iedere stap bestaat uit deelstappen, die we op maat voor uw organisatie uitvoeren. Het effect ontstaat direct.

consultancy data analyse advies

Stap 1. Analyses van de efficiëntie

Bereken de efficiëntie via data analyses en Value Stream Mapping. Daarmee worden de kwaliteit en de efficiëntie van de operationele processen getoond. Deze analyses laten de efficiëntie, dan wel de inefficiëntie, van de processen op 3 niveaus zien: (1) lokaal op de Gemba, (2) in de fysieke procesflow en (3) in het productiesysteem. Met het resultaat van deze analyses gaan we aan de slag met het ontwerpen van het transformatieprogramma. Hiertoe wordt het productiesysteem ontworpen met de bouwstenen Standard Work, Lean Manufacturing en Leiderschap. 

coaching management team

Stap 2: Leiderschap voor efficiëntie en effectiviteit

Leiders houden zich niet bezig met de inhoud van het werk, maar met de omstandigheden rond het werk: de flowsystemen, het kwaliteitssysteem en het productiesysteem. Deze methoden hebben een weekritme: Op maandag (kleine) doelen stellen en op vrijdag de resultaten ophalen. We trainen managers en teamleiders om deze methoden toe te passen. De transformatie leidt er toe dat een op maandag gekozen te verbeteren standaard op vrijdag daadwerkelijk met 50% is verbeterd. De efficiëntie en doorlooptijd zijn nu daadwerkelijk duurzaam verbeterd.

incompany training lean manufacturing procesmanagement 1

Stap 3: Productiesysteem ontwerpen

Nu volgt het ontwerp van het productiesysteem met Lean en Standard Work. De automobielindustrie is natuurlijk de eyecatcher als het om dit onderwerp gaat. Mooie geautomatiseerde productielijnen met continuous flow. De systemen van automobielfabrikanten zijn geschikt als voorbeeld en inspiratiebron, maar niet te kopiëren voor uw eigen productieorganisatie. Uw organisatie heeft een eigen productiesysteem nodig, waar Lean en Standard Work op een eigen manier moeten worden ingericht. In deze stap worden het ontwerp en het plan gemaakt.

ISO 9001 jaarplanning

Stap 4: Transformatie van de organisatie

Het ontworpen productiesysteem met spelregels voor Lean en Standard Work wordt stap voor stap ingevoerd. Deze invoering verloopt niet via een big bang, maar juist via een geleidelijke transformatie. Immers, tijdens de verbouwing gaat de verkoop gewoon door. Via een nauwkeurig uitgewerkte planning worden productiestappen en logistieke systemen geleidelijk, maar wel op tempo ingevoerd. Iedere stap leidt tot flow en 50% verbetering van de efficiëntie. Onze consultants leiden het transformatieproces, trainen de leidinggevenden en ondersteunen de verbeterprocessen. 

Efficientie operations oplossingen

Stap 5: Efficiëntie continu verbeteren

Tot slot volgt het vermogen om de efficiëntieverbetering te meten en direct de volgende verbetering in te zetten: continuous improvement op alle afdelingen en in alle processen tegelijkertijd, onder leiding van de managers. Daarop is de transformatie gericht en dat is het kenmerkende verschil met bijvoorbeeld een reorganisatie. Verbetering van de efficiëntie verloopt nooit via reorganisaties, maar altijd via het systematisch wegnemen van verspillingen en de creatie van flow, waarbij de klantwensen, de uitvoerende professionals en de Gemba centraal staan. 

Organiseer een ritme van een week voor verbetering van processen

Efficiëntie wordt niet bereikt door harder werken of overwerken, maar door slimmer werken. Overwerken of bijvoorbeeld de inzet van een flexibele schil aan arbeidskrachten leidt tot relatief nog hogere kosten, doordat de faalkosten meegroeien. Meestal daalt zelfs de productiviteit per medewerker. Een transformatie van de procesinrichting is nodig in combinatie met een vast weekritme om efficiëntie te verbeteren en de doorlooptijd te verkorten. U krijgt van ons een weekschema met duidelijke stappen en kaders. De organisatie implementeert dit schema voor teamleiders en managers, waarmee wekelijks nieuwe resultaten worden gerealiseerd.

Efficiëntie realiseren door transformatie van de organisatie en processen

Organisaties zoeken naar een daling van de kosten, waarbij tegelijkertijd de productiviteit en de klanttevredenheid verbeteren. Reorganisaties of saneringsprogramma's zijn niet het juiste antwoord. Een transformatieprogramma is dat wel. Transformeer afdelingen in efficiënte proces gestuurde systemen. Voor verbetering van de procesflow wordt Lean Manufacturing gebruikt en voor de inrichting van de werkplek het programma Standard Work. In beide programmaonderdelen zit Leiderschap van nature verweven. We begeleiden het managementteam graag in de uitvoering van het transformatieprogramma en trainen de operators. Stel niet uit, maar begin de transformatie voor direct resultaat.

De praktijk en resultaten van de transformatie bekijken bij onze klanten

Bij onze klanten kunt u de resultaten zien, waar bijvoorbeeld de doorlooptijd is gehalveerd of de verspillingen zijn geminimaliseerd. Het is een illusie om te denken dat efficiëntie en effectiviteit zomaar ontstaan. Integendeel, het omgekeerde is waar: inefficiëntie en ineffectiviteit ontstaan zomaar. Alleen een gericht programma leidt tot continue verbeteringen in de flow en daarmee in de efficiëntie. Meer weten? Stel ons uw vragen.

Vraag gratis de Checklist Lean Manufacturing aan via onderstaande formulier. Of neem vrijblijvend contact met ons op via 088 33 666 66 of schrijf een e-mail naar info@patagonia-bv.com.

Stel uw vragen

Vul het formulier in en stel uw vragen.

Bart Paesie