Verbeter de werking van het ERP systeem

Automatisering met een Enterprise Resource Planning (ERP) systeem helpt de kosten van productieprocessen verlagen. Echter, ERP systemen zijn vaak niet goed ingericht. Het artikelbestand klopt niet, stuklijsten zijn verouderd of er zijn verkeerde parameters voor inkoop ingesteld. Een ERP systeem leidt dan juist tot hoge kosten en inefficiëntie. De illusie bestaat dat er efficiënt wordt gewerkt, maar het tegendeel is het geval. Laat het ERP systeem voor u werken, verbeter de planning en verlaag de kosten.

ERP optimaliseren voor Inkoop, Logistiek en de Productieplanning

De eventuele inefficiëntie van het ERP systeem is eenvoudig vast te stellen. Ga naar de werkvloer en observeer de werkzaamheden van de operators. Als het ERP systeem niet optimaal functioneert, ziet u mensen lopen, zoeken, overleggen en producten met handgereedschap aanpassen. Het is ook een indicatie als de dag- of weekplanning dagelijks wordt aangepast. Optimaliseer de processen door het ERP systeem beter in te richten.

ERP systeem leidt tot efficiëntie in productieprocessen:

  1. Stambestanden voor artikelen in het ERP systeem
  2. Producten vereenvoudigen leidt tot overzicht stuklijsten in ERP
  3. Inkoopprocedures instellen op basis van de marktvraag
  4. Planning met ERP op basis van korte doorlooptijd

1. Stambestanden voor artikelen in het ERP systeem

De basis van een ERP systeem is de voeding van artikelnummers met bijbehorende artikelgegevens. Het eerste onderzoek wordt uitgevoerd op deze gegevens. Met eenvoudige analysetechnieken is dat snel gedaan. De analyses geven informatie over de juistheid en volledigheid van de basisgegevens of stambestanden. Vaak zijn ERP systemen vervuild. Opschoningsacties hebben dan de prioriteit. Deze stap duurt slechts één tot enkele dagen, waarna de optimalisatie begint.

2. Producten vereenvoudigen leidt tot overzicht stuklijsten in ERP

Vervolgens worden de stuklijsten geanalyseerd. Ook deze blijken vaak vervuild, maar wat vaker voorkomt, is de grote verscheidenheid aan stuklijsten in het ERP systeem. Als gevolg van de cultuur om op de wensen van de klanten in te gaan, zijn vaak (te)veel stuklijsten ontstaan. Lees: er is veel variatie in producten. Het gevolg hiervan is dat het systeem artikelen in de voorraad laat bestaan en in het magazijn teveel handling nodig is. De analyse voor vereenvoudiging van de stuklijsten duurt slechts één tot enkele dagen.

3. Inkoopprocedures instellen op basis van de orderintake

Nadat de stambestanden van de artikelen en de stuklijsten correct zijn ingevoerd, volgt de analyse op het gebruik van de artikelen in eindproducten. De afnamefrequentie wordt geanalyseerd met SPC en Pareto technieken. Daarna worden de bestelmethoden, volumes en kwaliteitscriteria vastgesteld. Deze analyse is eveneens snel gemaakt.

4. Planning met ERP op basis van korte doorlooptijd

Nu kan het echte planningsproces, waarvoor het ERP systeem is bedoeld, beginnen. Op basis van de orderintake rekent het systeem uit welke artikelen nodig zijn. Deze komen uit de voorraad of worden ingekocht. Met de juiste instellingen, die in de voorgaande stappen zijn uitgevoerd, ontstaat een kortere doorlooptijd en een efficiënte planning.  

Planning met ERP en korte doorlooptijd

Enterprise Resource Planning of ERP systemen zijn moeilijk goed te beheersen, maar met een toepassing van de juiste spelregels werken ze voor u. Met de juiste inrichting zijn ze zeer voordelig. In enkele dagen kunnen we u verder helpen met de inrichting en met de verbetering van de planning. Daarna is de doorlooptijd van het productieproces verkort.

Wilt u een nulmeting op het ERP systeem uitvoeren? Vul dan onderstaand formulier in. Bellen kan natuurlijk ook via 088 33 666 66, of stuur een e-mail naar info@patagonia-bv.com.

Stel uw vragen

Vul het formulier in en stel uw vragen.

Bart Paesie