Verbetering arbeidsomstandigheden en certificatie organisatie ISO 45001

De kwaliteitsnorm ISO 45001 is een verdieping van de kwaliteitsnorm ISO 9001. ISO 9001 is een algemene managementnorm en ISO 45001 gaat specifiek over de verbetering en beheersing van de arbeidsomstandigheden bij de uitvoering van processen. De opbouw en de systematiek van beide normen zijn hetzelfde. Ook ISO 45001 werkt volgens het algemene proces management principe van continue verbetering met de PDCA cirkel. Integreer ISO 45001 en ISO 9001 en uw organisatie zal de voordelen ervaren. Op de lange termijn is werken met ISO 45001 heel voordelig.

ISO 45001 integreren met ISO 9001 en de organisatie certificeren

Pas ISO 45001 toe in combinatie met ISO 9001. Een aparte of gescheiden werkwijze leidt tot bureaucratie. Het is de kunst om het proces van continue verbetering ook toe te passen op de arbeidsomstandigheden, zodat ziekte en uitval worden voorkomen. Sterker, een goed arbobeleid leidt juist tot verhoging van de productiviteit, lagere kosten en continuïteit c.q. duurzaamheid. Het is de kunst eerst naar het productieproces - of welk ander proces dan ook - te kijken en dan naar de manier waarop het werk wordt uitgevoerd. De omgekeerde weg leidt tot bureaucratie.

De voordelen van goede arbeidsomstandigheden en de toepassing van ISO 45001:

  1. Gezondheid en veiligheid leiden tot verhoging van de productiviteit
  2. Kwaliteitshandboek met ISO 45001 en ISO 9001 geïntegreerd
  3. De RIE als start van de implementatie en certificatie ISO 45001

1. Gezondheid en veiligheid leiden tot verhoging van de productiviteit

Er wordt nog wel eens geklaagd over de arbowetgeving of richtlijnen voor veilig en gezond werken in het algemeen. Dat is niet terecht. Keer op keer wordt bewezen dat veiligheid en gezondheid operationele randvoorwaarden zijn om goede prestaties te leveren. Omgekeerd, onveilige situaties en langdurig ongezond werken leiden nooit tot operational excellence. Er ontstaan ziekte, uitval, ongelukken en procesproblemen. Mensen moeten juist vertrouwen hebben in hun manier van werken, fit en gezond zijn. Daarmee gaat de productiviteit omhoog en worden onverwachte kosten voorkomen. Bovendien leiden studies naar de optimalisatie van de werkplekken ook tot het wegnemen van verspillingen (Lean), waardoor de productiedoorlooptijd zelfs wordt verkort.

2. Kwaliteitshandboek met ISO 45001 en ISO 9001 geïntegreerd

De opbouw van de norm ISO 45001 is gelijk aan die van ISO 9001 en andere normen uit de ISO familie. Dit wordt de High Level Structure genoemd, maar die term mag u weer vergeten. De boodschap is, dat integratie van de normen eenvoudig is. Er is geen rede meer om aparte kwaliteitshandboeken te hebben. Sterker, het is voordelig om ze te integreren. Bovendien gaat het natuurlijk helemaal niet om een kwaliteitshandboek, maar om veiligheid en gezondheid in de uitvoering van het werk. Vanuit operational excellence is er continu aandacht voor de vraag of werk veiliger, beter of sneller kan worden uitgevoerd. Dat is het principe van Deming en van de PDCA cirkel. Pas procesmanagement ook toe op de werkplek - Gemba - en zorg voor verbetering van prestaties.

3. De RIE als start van de implementatie en certificatie ISO 45001

Als u ISO 45001 op uw organisatie wil toepassen, dan begint dat bij de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE). Met behulp van deze evaluatie worden alle werkomstandigheden in kaart gebracht en beoordeeld op veiligheid en gezondheid. We hebben daarvoor de tools en de specialisten (veiligheidskundige) als u daarvan gebruik wilt maken. Met behulp van de RIE worden alle werkplekken getoetst aan zowel de richtlijnen van de ARBO wet en het ARBO besluit (en andere normen) als wel aan de richtlijnen van uw eigen organisatie. De wet alleen is niet voldoende, daarmee onderscheidt uw organisatie zich niet in de markt. Ook de richtlijnen en ambities van uw organisatie zijn belangrijk. Bijvoorbeeld: hoeveel muisklikken zijn nodig om een file te vinden, hoeveel beweging is goed voor medewerkers, wat verstaat u onder gezondheid, wat is de ambitie ten aanzien van het ziekteverzuim? Er zijn vele vragen te stellen, toegespitst op uw eigen organisatie en visie. Wij helpen u met het proces en leiden uw organisatie in korte tijd naar de certificatie voor ISO 45001.

Certificatie ISO 45001 snel geregeld met ons managementsysteem

De kunst van operational excellence is het snel laten draaien van de PDCA cirkel, zodat afwijkingen worden gezien en voorkomen. Dat geldt natuurlijk niet alleen voor het productieproces en de producten, maar ook voor de arbeidsomstandigheden. Als die ook continu worden verbeterd, verbeteren ook de productiviteit, de veiligheid, de gezondheid en dalen de kosten. Er is echter wel een lange termijn denkwijze voor nodig. Het gaat om het voorkomen van klachten, ziekten en verlaging van risico's. Met behulp van onze tools kunt u direct starten met de uitvoering van een RIE, waarna beleid en maatregelen kunnen worden bepaald. U kunt ook naar onze training ISO 45001 komen!

Wilt u ISO 45001 en ISO 9001 integreren? Vul onderstaande formulier in of bel via 088 33 666 66. U kunt natuurlijk ook een e-mail sturen naar info@patagonia-bv.com.

Stel uw vragen

Vul het formulier in en stel uw vragen.

Christa Prins