VCA toepassen en integreren met ISO 9001

Het rendement van een organisatie verbetert als mensen veilig kunnen werken. Omgekeerd, ongelukken zorgen voor hoge kosten en vertragingen. De kosten als gevolg van ongelukken gaan ver uit boven de inspanning om mensen een veilige werksituatie te bieden. Het is nog genuanceerder: Als er niet permanent aandacht is voor veilig werken, dan zullen ongelukken ontstaan en zullen de kosten stijgen en de motivatie bij medewerkers afnemen. De VCA Checklist is dan ook geschikt om veilig werken mogelijk te maken. Het is wel verstandig deze te integreren in het algemene managementsysteem en het niet als aparte methode te laten bestaan. Lees meer over integraal veiligheidsmanagement en operational excellence of doe de incompany Training VCA.

VCA is de kwaliteitsstandaard voor veiligheid en arbeidsomstandigheden

De Veiligheid Checklist Aannemers is de standaard norm voor veilig werken. Oorspronkelijk is deze VCA norm opgezet voor de industrie, maar inmiddels is de norm uitgegroeid tot de nationale standaard voor veiligheid op allerlei verschillende werklocaties. Pas de norm VCA toe en zowel de veiligheid als de operationele processen zullen verbeteren. Veiligheid staat niet op zichzelf, maar is integraal onderdeel van de bedrijfsvoering en de operationele processen.

Werken met VCA systeem en efficiëntie realiseren:

  1. VCA als kwaliteitsnorm opnemen in uw organisatie
  2. VCA integreren met het managementsysteem ISO 9001
  3. Veiligheid is onderdeel van Operational Excellence
  4. Veiligheid als onderdeel van de methode 5S
  5. VCA Certificatie van de organisatie voordelig via VCA handboek
  6. VCA Toolbox opnemen in het veiligheidsmanagementsysteem

1. VCA als kwaliteitsnorm opnemen in uw organisatie

De veiligheidschecklist VCA is gericht op de arbeidsomstandigheden in de industrie, de bouw of op andere fysieke locaties, waar operationeel werk wordt uitgevoerd. Het werk dat in een fabriek of op een bouwlocatie wordt uitgevoerd, is soms risicovol. Dat kan niet worden genegeerd of gebagatelliseerd. Blijkbaar is dat type werk direct gekoppeld aan de producten of diensten die de organisatie levert. Veiligheid dient dan geen apart onderwerp te zijn, maar juist integraal onderdeel van dat werk. Een lasser kan niet lassen zonder lasbril. Dat heeft immers met het werk lassen te maken. Zorg voor de onderkenning van veiligheid in alle werkzaamheden van uw organisatie en doorloop dan de VCA norm. Neem alle onderdelen op in het managementsysteem. Dit hebben wij al voor u gedaan in ons kwaliteitshandboek.

2. VCA integreren met het managementsysteem ISO 9001

Omdat lassen, frezen, installeren of monteren nu eenmaal de werkzaamheden van uw organisatie zijn, is het slim om de veiligheid in het primaire proces van de organisatie te borgen. Zo goed als een kantoor medewerker een computer en een ergonomisch verantwoorde zithouding nodig heeft, hebben installateurs goed gereedschap nodig en deugdelijke hulpmiddelen. Door VCA onderdeel te maken van het algemene managementsysteem, zoals ISO 9001, ontstaat er een automatisme en geborgde processen. Als iemand wordt aangenomen, zijn de verstrekking van veiligheidsinstructies en persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) gewoon onderdeel van de inwerkprocedure. Die procedure is er toch al, dus kunnen de VCA aspecten er in worden opgenomen. Als u dat voor alle processen zo doet, blijft de administratie eenvoudig en wordt de veiligheid verbeterd. Integreer ISO 9001 en VCA.

3. Veiligheid is onderdeel van Operational Excellence

Het is onnodig uit te leggen welke kosten ontstaan als er een ongeluk gebeurt. Niet alleen valt de productie stil, maar ontstaan er vele indirecte uren en waarschijnlijk ook kosten voor externe partijen. De arbeidsinspectie kan langskomen en er is veel werk te doen om de normale situatie weer te herstellen. Ook kunnen hoge boetes worden gegeven. Om te beginnen leidt de toepassing van VCA er toe dat dit soort extra kosten niet ontstaan. Maar dat is nog geen verbeterd rendement. Het wordt interessant als de toepassing van VCA ook leidt tot daadwerkelijke kosten reducties of verbetering van de productiviteit. Door continu het werk c.q. de werkplek te bestuderen en te verbeteren worden ook overbodige handelingen weggenomen (verspillingen), waardoor de doorlooptijd wordt verkort of het verbruik van materialen afneemt. Dit leidt wel tot verbetering van het rendement. Voer de VCA Check of VCA audit uit.

4. Veiligheid als onderdeel van de methode 5S

5S is een methode uit de familie van Kaizen Management. Het is de kunst om de werkplek continu te verbeteren. Dat verloopt in een cyclus van 5 stappen, die wekelijks wordt herhaald. Onderdeel daarvan is veiligheid. De werkplek c.q. de uitvoering van het werk wordt keer op keer onderzocht om verspillingen en risico's weg te nemen. Hieruit ontstaan ook weer veilige werksituaties, maar ook een verhoging van de productiviteit en verkorting van de doorlooptijd. Veiligheid is in de bedrijfsvoering zo essentieel, dat ook vaak van 6S wordt gesproken. De S van Safety is dan toegevoegd aan de bestaande 5 stappen van 5S. Ook dit is weer een voorbeeld van de integratie van VCA met een meer algemene managementmethode. Hiervoor met ISO 9001, nu met 5S. Dit leidt tot krachtiger en effectiever veiligheidsbeleid.

5. VCA Certificatie van de organisatie voordelig via VCA Handboek

Als de organisatie voldoet aan de richtlijnen van de norm VCA, dan kan de organisatie worden gecertificeerd. Er zijn 3 niveaus van certificatie, namelijk VCA* en VCA** en VCA Petrochemie. De eerste is voor onderaannemers en de tweede voor aannemers. De derde is logischerwijze voor organisaties die in de Petrochemie operationeel zijn. In alle gevallen geldt dat de veiligheidssituatie van de organisatie zal verbeteren en een stap richting operational excellence zal worden gemaakt. Om de kosten voor de implementatie te beheersen is het raadzaam om de integratie met ISO 9001, ISO 45001 of 5S te realiseren. Deze normen hebben we geïntegreerd in 1 kwaliteitshandboek, zodat alle afdelingen van een organisatie er eenvoudig mee kunnen werken. Werk met een eenvoudig VCA handboek.

6. VCA Toolbox opnemen in het veiligheidsmanagementsysteem

De VCA toolbox is een meeting voor medewerkers waarin onderwerpen worden besproken en getraind, die de veiligheid moeten bevorderen. Denk aan het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen, werken in afgesloten ruimten of werken op hoogte. De werkzaamheden kunnen risico's met zich meebrengen en daarom is training en het bespreken van speciale omstandigheden belangrijk. De toolbox wordt maandelijks herhaald en is onderdeel van de normale planning & control van ISO 9001. De medewerkers leren nieuwe inzichten, trainen en rapporteren over de resultaten. De risico's nemen af en ongelukken worden voorkomen.

VCA Checklist om de veiligheid te vergroten en de organisatie te verbeteren

Organisaties die voorop lopen en marktleider zijn, werken altijd zeer veilig. Zij beseffen dat de medewerkers het kapitaal van de onderneming zijn en dat ongelukken voorkomen altijd veel goedkoper en beter is, dan alle werk en imagoschade die volgt, nadat een ongeluk heeft plaatsgevonden. Bovendien vinden medewerkers het leuk om mee te denken aan goed en veilig werken.

Wilt u VCA toepassen en uw organisatie er voor certificeren? Vul onderstaande formulier in. U kunt ook bellen via 088 33 666 66 of een e-mail sturen naar info@patagonia-bv.com.

Stel uw vragen

Vul het formulier in en stel uw vragen.

Christa Prins