Beheersing van processen

Het is de kunst werkzaamheden bij herhaling foutloos uit te voeren met als gevolg dat de output van het werk voldoet aan de eisen van de klanten. Niet meestal of heel vaak, maar altijd! Dat is procesmanagement of procesbeheersing. De basis van procesmanagement is de PDCA cycle of Deming cycle. Door continu de output van processen te meten kan de Plan-Do-Check-Act cirkel worden doorlopen om processen te beheersen.  

Diensten      Oplossingen     Opleidingen

Diensten

consultancy data analyse advies

Consultancy

Begeleiding, advies en coaching in de toepassing van procesmanagement en SPC naar het hoogste niveau: Operational Excellence.

Lees meer

projectmanagement interim management

Projectmanagement

Invoering van procesmanagement, de toepassing van process redesign en de continue verbetering van processen.

Lees meer

logistiek lean 5S

Interim management

Uitvoering van de functies Kwaliteitsmanager, Productie manager en Continuous Improvement Manager. Resultaat en continuïteit.

Lees meer

online verbeterteam innovatie six sigma lean procesverbetering

Online services

Online begeleiding bij de verwerking van data, het maken van analyses en de introductie van procesaanpassingen.

Lees meer

Oplossingen

Hieronder staan voor uw organisatie allerlei oplossingen voor de realisatie van procesmanagement. Technieken, methoden en stappenplannen voor operators, teamleiders en managers. Het is de kunst de PDCA cyclus snel te laten draaien. De klanteisen zijn per processtap leidend gemaakt en afwijkingen worden gecorrigeerd met Deming's Plan-Do-Check-Act cirkel. Leidt operators en teamleiders op in de toepassing van procesbeheersing. 

PDCA procesmanagement 1

PDCA cirkel

Het fundament van procesmanagement is Deming's PDCA cirkel. Deze PDCA cyclus dient op ieder proces te worden toegepast om zekerheid te ontwikkelen over de output van processen. Helaas gebeurt de uitvoering in de praktijk niet altijd op de juiste manier. De PDCA cirkel lijkt makkelijk uitvoerbaar, maar dat is niet zo. Lees hier de spelregels en de kaders voor implementatie in uw organisatie.

Lees meer

Procesbeschrijving procesmanagement

Procesbeschrijving

Voor het maken van procesbeschrijvingen gelden specifieke regels. Te vaak verworden procesbeschrijvingen tot spaghetti diagrammen, die geen waarde hebben en niet gebruikt kunnen worden. Het nut van een procesbeschrijving is maken van de analyse en de identificatie van de waarde toevoegende werkzaamheden en verspillingen. De klanteisen zijn hierbij leidend, zodat de organisatie klantgericht wordt gemaakt.

Lees meer

procesmanagement qa qc spc

Quality Assurance en Quality Control

Quality Assurance (QA) is het vakgebied dat gaat over het voorkomen van afwijkingen. Dit zijn de preventieve maatregelen om First Time Right processen uit te voeren. Quality Control (QC) gaat over het meten en analyseren van de resultaten van processen. Voldoet een product aan de klanteisen of voldoet het niet? Een organisatie heeft systemen nodig voor zowel QA als QC voor procesbeheersing.

Lees meer

adviseur

Wat wilt u weten over Procesmanagement?

Procesmanagement is essentieel voor de efficiëntie en effectiviteit van een organisatie. Zonder procesbeheersing stijgen de kosten snel en ontstaan klachten van klanten. Bel of mail met ons voor toepassingen en mogelijkheden in uw organisatie. Kies in één keer de goede aanpak en de juiste volgorde van stappen, zodat het effect direct wordt ervaren.

 

088 33 666 66
a.tegelaar@patagonia-bv.com

Achtergrond artikelen

Lees de artikelen over Procesmanagement, de regels en de implementatie. Verdiep u in procesbeheersing en de PDCA cyclus met successen en theoretische achtergronden. Leer alles over Deming's PDCA cycle en de reductie van variatie in de output van processen.

Naar de database

 

ink efqm

Aanpak en voordelen voor uw organisatie

  • Wij zetten de theorie om naar de praktijk. Ervaar de effecten en de stijgende klanttevredenheid door de praktijkgerichte werkwijze van onze specialisten.
  • De structuur en cultuur van een organisatie verbeteren we tegelijkertijd. Gedragsontwikkeling gaat samen met de ontwikkeling van beleid en de uitvoering van processen. 
  • Zet de klant centraal, stel doelen en meet de resultaten. We brengen continue verbetering van processen in de dagelijkse praktijk van uw organisatie op alle niveaus.
training consultancy

Case: SPC toepassen bij reclamebureau

Deze case gaat over de toepassing van procesmanagement bij een reclame bureau. Hiermee tonen we graag aan dat de toepassing van SPC niet alleen is voorbehouden aan productieorganisaties. Iedere organisatie, waar op routinematige wijze werk wordt uitgevoerd, kan gebruik maken van SPC. De output van processen wordt gemeten, waarna SPC kan worden toepast.

Lees meer

Stel uw vragen!

Vul hieronder uw gegevens in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact op! 

Adrienne Tegelaar