Procesmanagement achtergrond artikelen en theorie

In de database staan artikelen, waarin theorie en achtergronden van procesmanagement zijn uitgewerkt. U vindt er alles over procesbeheersing, de PDCA cirkel en procesbeschrijvingen. Wilt u ze toepassen in uw organisatie? Dan kunt u onze adviseurs mailen of verder lezen bij de procesmanagement Oplossingen. Wilt u meer weten over onze diensten en welke mogelijkheden er zijn? Kijk dan verder onder Diensten. Daar staan de mogelijkheden en werkvormen, zoals consultancy, interim management, projectmanagement en online services.

SIPOC model

Suppliers Inputs Process Outputs Customers, kortweg SIPOC, is één van de bekende methoden om processen te beschrijven. Deze methode wordt veel toegepast in kwaliteitsmanagement, kwaliteitshandboeken en verbeterteams. Het doel is de procesketen in beeld te brengen en een discussie te voeren over de resultaten voor de klanten.

Continuous Improvement

Continuous Improvement is een status, een mentaliteit. Als iedere medewerker, iedere afwijking ziet, deze meldt en door het management wordt uitgenodigd nog meer afwijkingen te melden, dan is daar het begin van de status Continuous Improvement. Het succes volgt als alle meldingen in hoog tempo worden opgevolgd. Binnen 24 uur is een melding opgevolgd en is het proces verbeterd.

PDCA cyclus voorbeelden

De PDCA cyclus is moeilijk operationeel te maken. Procedures worden wel bedacht (Plan) en uitgevoerd (Do), maar de Check op de output van het werk en de procesverbetering (Act) vormen vaak het probleem. Daar is te weinig tijd voor. Het gevolg is dat organisaties onrustig worden en ad hoc werken in plaats van beheerst. De kosten zijn te hoog en de klant klaagt. Doorloop de hele cyclus goed en snel.

Dr. W.E. Deming

Dr. W.E. Deming is de beroemd geworden grondlegger de Plan-Do-Check-Act of PDCA cyclus. Ook Deming Wheel of Deming cirkel genoemd. Deming ontdekte dat in de output van processen variatie zit en dat het de kunst is die variatie te reduceren. Daarmee dalen de operationele kosten en verbetert de productkwaliteit. Gevolg: verbeterde concurrentiepositie van uw organisatie.

Procedures

Basis voorwaarden voor procesbeheersing is standaardisatie van de uitvoering van het werk. Die uitvoering noemen we processen en standaardisatie betekent dat medewerkers het werk op dezelfde manier uitvoeren. Gebrek aan standaardisatie leidt tot stijgende kosten en dalende productkwaliteit. Daarom zijn standaarden belangrijk, evenals de continue verbetering van standaarden.

Poka Yoke

Poka Yoke is een techniek om processen te beheersen via het design van een product. Een stekker is bijvoorbeeld zo vormgegeven dat deze maar op 1 manier in het contact past. Het aansluitingsproces kan daardoor niet fout gaan. Dit geldt voor alle stekkers, maar ook voor USB sticks, mallen en tooling. Pas Poka Yoke toe en realiseer een foutloze uitvoering van operationele en digitale processen.

Procesanalyse MSA

Om processen te kunnen beheersen, zijn analyses nodig. Het is nodig te begrijpen of de output overeenkomst met de klanteisen. De methoden om de prestaties van processen analyseren is Measurement System Analysis (MSA). Het gaat dan om het systematisch analyseren van de output van processen om te beoordelen of de output, de uitkomst, van processen voldoet aan de klanteisen.

Marketingproces

Een procesbeschrijving is het resultaat van een nieuw inzicht of van nieuwe doelstellingen. Op basis van die nieuwe doelstellingen worden bestaande werkwijzen tegen het licht gehouden en opnieuw ontworpen. Dat is Design Thinking. Ontwerpen op basis van nieuwe inzichten of eisen. Marketingprocessen zijn behoorlijk in beweging op basis van nieuwe technieken en doelstellingen.

Proces werving en selectie

Processen voor werving en selectie zijn behoorlijk aan verandering onderhevig. Deze processen zijn veel dynamischer geworden en hebben een continu karakter. Starten met werven als een vacature ontstaat, is te laat. Werving is een continu proces, waarbij evaluaties en uitbreiding van netwerken centraal staan. Dit betekent dat HRM werving en selectie continu op de agenda heeft staan.

Wilt u meer weten?

Vul het formulier in en stel uw vragen

Adrienne Tegelaar