Deming: toepassing PDCA cyclus leidt tot verbeterde concurrentiepositie

Dr. William Edwards Deming werd in de vorige eeuw beroemd met de PDCA cyclus, ook Deming cycle of Deming Wheel genoemd. Deze PDCA cycle is vervolgens in ieder kwaliteitsmanagementsysteem opgenomen. Daarmee is de PDCA cyclus de basis van TQM, ISO 9001 en alle andere modellen voor kwaliteitsmanagement. Deming toonde aan hoe managers met deze PDCA cyclus processen beter kunnen beheersen en verbeteren. Dit onderwerp is tot op de dag van vandaag actueel. Het blijkt lastig zijn om de PDCA cycle snel te laten draaien. De organisatiecultuur en vaste structuren houden de draaiing tegen. Toch is de PDCA cyclus hard nodig voor verbetering van de efficiëntie en de productkwaliteit. Lees verder over Deming's technieken en de vernieuwingen.

Introductie SPC voor in beeld brengen variatie in de output van processen

Deming introduceerde in Japan eerst Statistical Process Control (SPC). Deze techniek is het fundament onder de PDCA cyclus. Hij paste SPC toe op organisatieprocessen en in de productie. Dat was toen revolutionair. Het was een doorbraak, die hij beschreef in zijn boek 'Out of the Crisis': Er zit variatie in de output van processen. Het woord crisis refereert aan de economische crises waar Japan op dat moment in zat en waar Amerika later in terecht kwam. Tot op de dag van vandaag zijn er nog veel organisaties, die SPC niet toepassen, waardoor hun bedrijfsvoering veel te duur is als gevolg van die variatie in de output. Deming toonde met SPC de inefficiëntie en non-kwaliteit in processen aan. Vanaf dat moment beschikten organisaties over krachtige technieken om de efficiëntie en productkwaliteit te verbeteren. Hoe werkt dat?

Verbeter de concurrentiepositie van uw organisatie via de Deming cycle

 1. Het doel van kwaliteitsmanagement is kosten verlagen en producten verbeteren
 2. Total Quality Management of kwaliteitsmanagement direct toepassen
 3. TQM leidt via de PDCA cyclus tot operational excellence
 4. De 14 managementregels van Deming toepassen

1. Het doel van kwaliteitsmanagement is kosten verlagen en producten verbeteren

De Japanse industrie bleef niet stil zitten. SPC en de PDCA cyclus werden op alle processen toegepast. Daarna volgden ook nieuwe methoden zoals Just in Time delivery, Kanban, 5S, Lean Manufacturing en vele andere technieken en methoden om de bedrijfsvoering efficiënter te maken. Deze methoden werden ontwikkeld na de inzichten die via SPC waren ontstaan. Het doel was producten te leveren, die weinig kostten en tegelijkertijd voldeden aan de wensen en eisen van de klanten. Op die manier kan de concurrentiepositie van een organisatie worden verbeterd. Vandaag is het doel van kwaliteitsmanagement nog steeds datzelfde doel: de concurrentiepositie te verbeteren door efficiënter te zijn dan concurrenten en te voldoen aan de klanteisen.

2. Total Quality Management of kwaliteitsmanagement direct toepassen

Inmiddels heeft Total Quality Management of kwaliteitsmanagement (helaas) een andere betekenis gekregen. Bij het horen van het woord kwaliteit wordt tegenwoordig eerder gedacht aan een ISO 9001 certificaat en aan het schrijven van handboeken, dan aan het voldoen aan de eisen van de klant (= kwaliteit). Kwaliteitsmanagement gaat over kostenreductie en kwaliteitsverbetering voor de klant en dat is de verantwoordelijkheid van het management. Deming beschrijft dit in het voorwoord van zijn beroemde boek 'Out of the Crisis'. Dit boek verscheen in 1982, nadat Deming jarenlang studies had gemaakt van allerlei organisaties met managementproblemen in Japan en Amerika. Dit boek is overigens in 1994 in het Nederlands vertaald door onze collega en hoogleraar Jan G. Hulsegge. De inhoud van dit boek is de basis van Total Quality Management. Vraag onze adviseurs ernaar.

3. TQM leidt dankzij de PDCA cyclus tot operational excellence

De organisatievraagstukken van destijds zijn er nog steeds. Er heerst een ad hoc cultuur en correctief werken wordt meer gewaardeerd dan preventief werken. De productkwaliteit verbetert daardoor niet en de kosten dalen al helemaal niet. Toch wordt er in organisaties eerder gereorganiseerd dan dat er ruim van te voren wordt gewerkt aan het met kleine stapjes wegnemen van verspillingen en afwijkingen. Processen moeten weer efficiënt worden gemaakt en de achtereenvolgende processtappen moeten in één keer goed gaan. Daarmee stijgen de productiviteit en winstgevendheid enorm. We zien dagelijks dat dit veel te weinig gebeurt. Haast domineert boven nauwkeurigheid en zorgvuldigheid. SPC wordt weggezet als ingewikkeld, data analyses worden niet begrepen, mensen coachen kost teveel tijd en een goede strategie ontwikkelen wordt onnodig gevonden. Natuurlijk kost het allemaal tijd en inspanning, maar de correctieve weg is veel kostbaarder. Processen efficiënter maken is genuanceerd werk en leidt naar operational excellence. Vraag het onze adviseurs!

4. De 14 managementregels van Deming toepassen

De 14 managementregels van Deming zijn nog even actueel als toen. Deze zijn:

 1. Zorg voor eenduidige doelstellingen met betrekking tot de verbetering van het product of de dienstverlening.
 2. Adopteer nieuwe zienswijzen en denkwijzen. Vernieuwing is nodig en onderdeel van management.
 3. Stop de methode controle achteraf om kwaliteit te bereiken. Dat werkt niet. Bouw kwaliteit in in processen.
 4. Kijk niet alleen naar kosten om leveranciers te selecteren, maar eis daarnaast zinvolle kwaliteitsmaatregelen.
 5. Werk voortdurend aan de verbetering van ieder proces en houd dat voor altijd vast. Er is geen einde.
 6. Realiseer training-on-the-job voor iedereen, omdat operators hun bijdrage aan het proces moeten begrijpen.
 7. Ontwikkel een vorm van leiderschap, die mensen helpt hun werk beter te doen.
 8. Maak een einde aan angst en bevorder de communicatie in twee richtingen.
 9. Verwijder barrières tussen afdelingen. Medewerkers moeten zich door een organisatie kunnen bewegen.
 10. Stop met slogans en het uitdelen van reprimandes; ze leiden alleen maar tot verstoorde verhoudingen.
 11. Elimineer quota en cijfermatige doelstellingen. Bied hulp en leiderschap, waar de mensen iets aan hebben.
 12. Verwijder obstakels, die mensen beroven van trots en vakmanschap.
 13. Stimuleer bij iedereen het volgen van opleidingen en verbetering van de eigen prestaties.
 14. Laat iedereen meewerken aan het invoeren van verandering. Verandering heeft invloed op iedere functie.

Vraag informatie om de efficiëntie van uw organisatie te verbeteren. Vul daartoe onderstaande formulier in. Of bel ons via 088 33 666 66. Een e-mail sturen kan natuurlijk ook: info@patagonia-bv.com. 

Diensten consultancy

Diensten

Bekijk onze diensten

Lees meer

Oplossingen

Oplossingen

Ga naar de oplossingen

Lees meer

Artikelen

Artikelen

Lees meer artikelen

Lees meer

Kwaliteitsmanagement 5S Lean

Cases

Bekijk voorbeelden

Lees meer

Stel uw vragen

Vul het formulier in en stel uw vragen.

Deming's PDCA cyclus

 • Verbetering concurrentiepositie
 • Procesbeheersing realiseren
 • Kosten reduceren
 • Productkwaliteit verbeteren
 • Doorlooptijd verkorten
 • Verspillingen reduceren
 • First Time Right principe
 • Reductie van de variatie in de output
 • Deming cirkel draaien
 • Metingen verrichten
 • Oorzaakanalyses uitvoeren
 • Eigenaarschap medewerkers ontwikkelen