Proces Werving en Selectie voor HRM 

Het proces Werving en Selectie is de afgelopen jaren behoorlijk veranderd. Op deze pagina kunt u een voorbeeld van een procesbeschrijving aanvragen met de bedoeling een goede procesbeschrijving te laten zien en het wervings- en selectieproces te innoveren. Voorheen konden organisaties nog beginnen met werven als er een vacature ontstond. Dat werkt nu niet meer, dat is veel te laat.

Werving en selectie onderdeel van organisatieontwikkeling en verbetering

Nog altijd zijn mensen, lees hun deskundigheid en competenties, de belangrijkste waarde van een organisatie. Zonder medewerkers staan machines stil en worden klanten niet gehoord. Die deskundigheid en competenties zijn echter wel veranderd. Dat wil zeggen, gezien door de bril van organisaties. Er zijn nieuwe vaardigheden nodig en kennis van nieuwe onderwerpen. Daarbovenop gelden nog meer veranderingen.

Ontwikkelingen zorgen voor nieuwe procesbeschrijving voor werving en selectie:

 1. Het aantal beschikbare medewerkers is gedaald
 2. De kwaliteit van het onderwijs is al decennia dalend
 3. Hogere, betere prestaties zijn nodig in het concurrentieveld

1. Het aantal beschikbare medewerkers is gedaald

Dit is een demografisch verschijnsel. Er zijn veel minder mensen tussen de 20 en 40 jaar op de arbeidsmarkt beschikbaar. De geboorteaantallen dalen sinds 1970. Organisaties concurreren nu met alle andere organisaties om de goede medewerkers. Het buitenland is een belangrijke bron voor werving geworden. Plus er geldt dat professionals dankzij nieuwe technologieën zelf hun eigen weg vinden. Uw organisatie moet dus gevonden worden.

2. De kwaliteit van het onderwijs is al decennia dalend

Het onderwijs sluit minder aan op de behoeften van organisaties, terwijl die behoeften alleen maar op een hoger niveau zijn komen te liggen. Doordat de concurrentie continu toeneemt - cost driven economy - en het feit dat de klant steeds hogere eisen stelt, is het goed zoeken naar vakmensen, die de wedstrijd met uw collega's aankunnen. Dat geldt voor zowel uitvoerende medewerkers als managers. Deze ontwikkelingen, die zich al lang geleden hebben ingezet, vragen om aanpassingen aan het personeelsbeleid en de werving van personeel. U kunt hier een voorbeeld van een procesbeschrijving aanvragen. Het is een voorbeeld, dat voor uw organisatie mogelijk nog wel moet worden geperfectioneerd.

3. Hogere, betere prestaties zijn nodig in het concurrentieveld

De concurrentie in de markt waarin uw organisatie klanten werft, wordt waarschijnlijk zwaarder en heftiger. De innovatie gaat sneller en de kosten moeten dalen. Tegelijkertijd moet de leverbetrouwbaarheid worden gegarandeerd. Dat vereist nieuwe en extra inspanningen van de medewerkers in uw organisatie. Daardoor moet ook het wervings- en selectieproces worden verbeterd. Managers dienen nauwkeurig te omschrijven welke competenties nodig zijn voor het uit te voeren werk, waarna HRM een specifiek wervings- en selectieproces moet ontwikkelen om de juiste professionals aan de organisatie te binden. Alleen met de juiste deskundigheid, kunnen excellente prestaties worden gerealiseerd.

Vraag een voorbeeld procesbeschrijving aan en innoveer

Misschien is het voorbeeld niet perfect passend, maar daarvoor is het ook een voorbeeld. Het is in ieder geval een voorbeeld van de manier waarop een proces eenvoudig kan worden beschreven, terwijl tegelijkertijd aan alle regels van procesmanagement wordt voldaan. Deze beschrijving voldoet ook aan richtlijnen als bijvoorbeeld ISO 9001 en INK en kan worden aangevuld met de Training Procesbeschrijving.

Wilt u het voorbeeld van het wervingsproces ontvangen? Vul uw gegevens in en dan sturen we u het voorbeeld op. U kunt ons ook bellen via 088 33 666 66 of een e-mail sturen: info@patagonia-bv.com.

Diensten consultancy

Diensten

Bekijk onze diensten

Lees meer

Oplossingen

Oplossingen

Ga naar de oplossingen

Lees meer

Artikelen

Artikelen

Lees meer artikelen

Lees meer

Kwaliteitsmanagement 5S Lean

Cases

Bekijk voorbeelden

Lees meer

Stel uw vragen

Vul het formulier in en stel uw vragen.

Wervingsproces ontwerpen

 • Organisatieontwikkeling
 • Professionele ontwikkeling
 • Procesverbetering realiseren
 • Voldoen aan nieuwe doelen
 • Proces redesign toepassen
 • Nieuwe standaard, nieuwe norm
 • Kosten reduceren
 • Eigenaarschap medewerkers ontwikkelen
 • Continu├»teit en ontwikkeling