Cases Procesmanagement

Hieronder staan voorbeelden van projecten, zoals we die hebben uitgevoerd bij onze klanten. De cases zijn leerzaam en interessant, maar kunnen meestal niet worden gekopieerd voor een andere organisatie. Het is telkens maatwerk. De beschrijvingen bevatten geen namen, omdat we vertrouwelijk omgaan met de gegevens van onze klanten. Integriteit is een belangrijke waarde. U kunt natuurlijk wel bij ons navragen over de cases.

Processen in swimming lanes

Deze case gaat over een klant waar we een project hebben uitgevoerd om processen efficiënter te maken. Een van de stappen in dit project was het maken van procesbeschrijvingen met de techniek swimming lanes. Deze methode is geschikt om overzicht te krijgen in de processen van complexe organisaties met veel verschillende processtappen en stakeholders. Lees verder en vraag hulp.

SPC toepassen

SPC is een techniek waarbij de output van processen in regelkaarten wordt weergegeven. SPC wordt vaak gebruikt in productieprocessen. SPC is echter een krachtige techniek voor iedere proces. In dit voorbeeld laten we zien hoe SPC wordt toegepast in de zakelijke omgeving van een reclamebureau. Iedere output kan in regelkaarten worden geplot om een proces te begrijpen.

Analysetechnieken toepassen

Deze case beschrijft de toepassing van analysetechnieken op processen. Om een algemeen en toegankelijk beeld te schetsen van de mogelijkheden, krijgt u hierbij een voorbeeld van een winkel. Dit voorbeeld is makkelijk te projecteren op uw eigen organisatie. U krijgt een goed beeld van de mogelijkheden met analysetechnieken. Daarna kunt u uw eigen toepassingen ontwikkelen.

Wilt u meer weten?

Vul het formulier in en stel je vragen

Jeroen Verberk