Data lab: Procesverbetering via online data management

Een organisatie beschikt over enorm veel data, maar gebruikt deze data gemiddeld genomen maar beperkt. Hiërarchie, gevoel en emoties leiden eerder tot besluitvorming dan de uitkomsten van data analyses. Data kunnen tegenwoordig eenvoudig worden verzameld, geanalyseerd en als management informatie beschikbaar worden gesteld. Dat gebeurt in het Data Lab: uw nieuwe afdeling of shared service center. Het Data Lab is een nieuwe stafafdeling in uw organisatie. Lees verder over de eenvoudige inrichting van het Data Lab in uw organisatie.

Data management centraliseren in uw organisatie

Een van de redenen waarom data management tot op heden moeilijk georganiseerd kan worden, is dat data versnipperd is opgeslagen in uw organisatie. Bovendien zit de organisatiestructuur in de weg. Procesafwijkingen worden door de kwaliteitsmanager geanalyseerd, financiële data door de manager financiën, productiedata door de productiemanager, enzovoorts. Dan is er nog commerciële data, marketing data, innovatiedata en inkoopdata. Managers besteden teveel tijd aan het zoeken, ordenen en analyseren van data. Richt de afdeling Data Lab in van 1 FTE of laat ons deze functie parttime en online vervullen. Hierdoor komt veel tijd vrij bij de andere managers, die nu uren werken aan Excel sheets en PowerPoint Presentaties. Met het Data Lab wordt een efficiëntieslag gemaakt én de besluitvorming wordt verbeterd.

Data uit ERP, CRM en Boekhoudprogramma’s gebruiken

Een organisatie beschikt meestal over meerdere systemen, die specifieke data bevatten. Voorbeelden zijn het ERP systeem, het CRM systeem en het financiële systeem. Deze systemen worden wel gebruikt om het werk uit te voeren en te plannen, maar niet altijd om analyses te maken. Dat is zonde, want er zit veel informatie verstopt in deze databases, die vaak onaangeroerd blijft. Met goede data analyses kunnen besluiten worden genomen over bijvoorbeeld aanpassingen in processen voor veiligheidsvoorraden, productopties en doorlooptijden. Ook kunnen afdelingen en machines direct worden aangestuurd via data analyses.

Data uit machines gebruiken en online analyseren

Nog een stap verder in data management is het koppelen van data uit machines aan analytische systemen. Internet of Things wordt wel als woord vaak gebruikt, maar niet zo vaak toegepast om data uit machines of robots te halen, zodat analyses kunnen worden gemaakt. Dit is handig voor bijvoorbeeld onderhoudswerkzaamheden (Total Productive Maintenance). Wanneer moet een machine worden onderhouden, voordat deze onverwacht stilvalt? De koppeling van machines aan online meetsystemen is tegenwoordig makkelijk te doen en leidt direct tot resultaat. Leid de data naar het Data Lab en er komt waardevolle informatie beschikbaar.

Inrichting Data Lab in uw organisatie voor data management

Data management is een vak. Regelmatig zien we dat data verkeerd wordt gebruikt of dat onjuiste conclusies worden getrokken. We zien ook dat professionals vanuit hun achtergrond data op een verkeerde manier gebruiken. Zo presenteren financials data vaak op een manier, die niet helpt bij de procesverbetering. Voor procesverbetering moet bijvoorbeeld de variatie in de output van een proces worden gepresenteerd in regelkaarten. Dat gebeurt zelden. Richt daarom een Data Lab in, waar data van alle afdelingen samenkomen. De data van processen wordt gestandaardiseerd uitgelezen, geanalyseerd en gepresenteerd. De efficiëntie en de besluitvorming verbeteren tegelijkertijd.

Wilt u een Data Lab inrichten of heeft u vragen? Vul dan onderstaand formulier in. Bellen kan natuurlijk ook via 088 33 666 66, of stuur een e-mail naar info@patagonia-bv.com.

Stel uw vraag

Vul het formulier in en stel uw vragen.

Boudewijn Poppelaars