Pas Deming's PDCA cyclus toe op alle processen

De PDCA cirkel van Dr. W.E. Deming is het fundament van kwaliteitsmanagement. Daarom besteden we er een aparte pagina aan. Het is namelijk helemaal niet zo eenvoudig om deze cirkel effectief in een organisatie te implementeren. Vaak worden procedures geschreven, wordt het werk uitgevoerd en bij afwijkingen worden procedures herschreven. Dat is niet de bedoeling. Hoe wel? Lees verder, vraag het eBook Kwaliteitsmanagement kosteloos aan en verbeter de operationele processen van uw organisatie.

PDCA cirkel de basis voor alle kwaliteitsmanagementmodellen

De PDCA cirkel wordt door praktisch alle kwaliteitsmanagementmodellen voorgeschreven. ISO 9001, INK en alle andere systemen. Deming ontdekte al lang geleden dat organisatieprocessen variatie bevatten en dat terugdringing van die variatie leidt tot verbeterde procesbeheersing. Reductie van de variatie in processen leidt tot betere productkwaliteit, daling van de kosten en klanttevredenheid.

De PDCA cirkel van Deming in de praktijk toepassen:

  1. Kenmerk 1: Er komt geen einde aan de draaiing van de PDCA cirkel
  2. Kenmerk 2: De PDCA cirkel leidt tot procesbeheersing en reductie van de faalkosten
  3. Kenmerk 3: Opbouw van de PDCA cirkel
  4. Kenmerk 4: Variatie in de output van uw processen bestaat altijd, ook vandaag
  5. Kenmerk 5: Processen voorspellen hun eigen prestaties
  6. Kenmerk 6: Oplossen met Quality Assurance/Quality Control - QA/QC

1. Kenmerk 1: Er komt geen einde aan de draaiing van de PDCA cirkel

Het eerst dat opvalt, is de vorm: een cirkel. Dat is niet voor niets. Blijf continu processen meten, analyseren en verbeteren. Stop daar nooit mee. Blijf werken aan de terugdringing van variatie. Iedere draaiing leidt tot verbeterde beheersing en is een stap richting operational excellence, mits de uitvoering correct gebeurt. De winst zit in het feit dat alle werk het hele jaar door bij herhaling wordt uitgevoerd. Als verspillingen blijven bestaan, hebben ze het hele jaar door een negatief effect, waardoor de kosten significant worden. Niet alleen dat, het blijkt überhaupt ook moeilijk om processen continu te verbeteren. Vaak worden verkeerde maatregelen genomen, die aan het einde van de dag helemaal geen verbetering blijken te zijn. Doorloop daarom altijd alle stappen van de PDCA cirkel.

2. Kenmerk 2: De PDCA cirkel leidt tot procesbeheersing en reductie van de faalkosten

Een organisatie is complex, omdat zo ontzettend veel handelingen (werk, processen) per dag bij herhaling worden uitgevoerd. Het is de kunst dat werk zo uit te voeren, dat het resultaat precies is wat het moet zijn: volgens de specificaties. Soms zijn afwijkingen van de specificaties groot en duidelijk, soms echter klein en onzichtbaar. Omdat processen elkaar opvolgen zijn zelfs de kleinste afwijkingen ongewenst. Ze worden versterkt in volgende processtappen. Daarom is variatie zo ongewenst. Het zijn geen uitzonderingen als de faalkosten als gevolg van die variatie 30%, 40% of zelfs 50% van het jaar budget aan kosten vertegenwoordigen. Begin vandaag nog met de toepassing van de Deming cirkel.

3. Kenmerk 3: Opbouw van de PDCA cirkel

De Plan-Do-Check-Act cirkel van Deming bestaat uit de volgende stappen:

  1. Plan: Ontwerp een plan of procedure
  2. Do: Voer het plan of de procedure uit zoals ontworpen
  3. Check: Meet of de uitkomst overeenkomt met de beoogde specificaties
  4. Act: Stel het proces bij

Deming ontdekte dat een productieserie niet bij herhaling dezelfde uitkomst opleverde. Ondanks dat medewerkers dezelfde handelingen verrichtten en machines op dezelfde manier waren ingesteld, zaten er toch verschillen in de producten. Duizend productieherhalingen leidden tot duizend keer kleine verschillen. Dit is een natuurwet en Deming stelde vast dat die wet ook in organisaties geldt. De weg naar standaardisatie is goed, maar leidt niet per definitie tot foutloze producten. We moeten de strijd tegen de variatie aangaan.

4. Kenmerk 4: Variatie in de output van uw processen bestaat altijd, ook vandaag

Met dit inzicht over variatie veranderde de productieaanpak radicaal. Tot dat moment was men gewend te reageren op afwijkingen. Zoals de brandweer werkt. Is er brand? Dan moet er geblust worden. Deze manier van managen wordt tot op de dag van vandaag nog steeds in zo'n 80% van de organisaties toegepast. Nog steeds werken we ad hoc, of reactief. Deming begreep dat afwijkingen niet ineens ontstaan, maar dat we ze niet zien aankomen. Voordat een machine namelijk een afwijkend halffabricaat maakt, is er iets aan de hand. Een medewerker wordt moe, een grondstof voldoet niet aan de specificaties, een machine vertoont slijtage, een onderdeel is op, enzovoort. Er zijn vele oorzaken en vaak ook nog eens een combinatie van oorzaken, waardoor 'plotseling' een afwijking ontstaat. Deming ging meten en gebruikte daarvoor regelkaarten. Hij vroeg medewerkers metingen te verrichten en ontdekte dankzij de patronen op die regelkaarten, dat je de afwijking kan zien aankomen aan de hand van het patroon dat er aan voorafgaat. Tip: Voer metingen uit!

5. Kenmerk 5: Processen voorspellen hun eigen prestaties

Werken met regelkaarten heet Statistical Process Control (SPC), of Statistische Proces Controle. Dat is de essentie achter de PDCA cirkel: De uitkomsten van processen permanent meten, zodat gezien kan worden of het proces stabiel blijft presteren, of dat er storingen aankomen. Dit is de essentie ook van procesmanagement: De beheersing van processen. Er kan preventief worden gewerkt in plaats van correctief. Daarom zijn kwaliteitsmanagementsystemen sinds de ontdekking van de PDCA cirkel gebaseerd op preventie en niet meer op basis van eindcontrole. Voorwaarde is wel dat operators de bevoegdheid krijgen te handelen. Dat was het baanbrekende advies van Deming in een tijd met sterk hiërarchische organisaties. Operators moeten de leiding krijgen en kunnen handelen als er afwijkingen zijn of aankomen.

6. Kenmerk 6: Oplossen met Quality Assurance/Quality Control - QA/QC

Wat kunt u nu met dit verhaal over de PDCA cirkel? Wel dat is vrij eenvoudig: Meten! En op basis van metingen aanpassingen doen. Daarom bevat de norm ISO 9001 zoveel richtlijnen voor meetprocedures. Niet (alleen) achteraf via een klanttevredenheidsformulier of via klachtenregistraties, maar ook en vooral in de voorafgaande tussenfasen. Dan weet u op tijd of een afwijking aanstaande is en kunt u voortijdig ingrijpen. Dit heet een systeem van Quality Assurance en Quality Control (QA/QC). Dit levert de organisatie enorme voordelen op. De kosten kunnen tientallen procenten dalen door dit goed te doen. Achteraf als de brandweer reageren is natuurlijk misschien spectaculairder of het voelt goed, het is in ieder geval veel duurder dan preventief werken. Laat de PDCA cirkel snel draaien.

Realiseer een systeem voor TQM met de PDCA cirkel als basis

We kunnen u helpen de verspillingen, de inefficiënties te vinden, te meten en weg te nemen. Daartoe passen we procestechnieken en meetmethoden toe. Dat kunnen wij voor u doen, maar veel beter is het nog uw medewerkers hierin vaardig te maken, zodat zij zelf zien waar en hoe ze kunnen verbeteren. De gereedschappen hiervoor, de trainingen en vooral de borgingstechnieken hebben we voor u en we helpen u deze te implementeren. Dit leidt tot lagere kosten, flexibelere processen en met die flexibiliteit een grotere klantgerichtheid. Win-win-win.

Wilt u het eBook Kwaliteitsmanagement ontvangen? Vul dan onderstaande contactformulier in. U kunt ons voor ondersteuning bellen via 088 33 666 66, of u kunt ook een e-mail sturen naar info@patagonia-bv.com.

Stel uw vraag

Vul het formulier in en stel uw vragen.

Bart Paesie