Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) uitvoeren

Risicoanalyses kennen vele verschijningsvormen. De techniek Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) is een bekende en kan ook op verschillende niveaus worden ingezet. Bijvoorbeeld op producten, processen en organisaties. U kunt via het formulier een voorbeeld van een FMEA aanvragen. Dit voorbeeld is natuurlijk niet letterlijk op uw organisatie van toepassing, maar het laat de werking te zien. Belangrijk is dat de FMEA met een team wordt uitgevoerd voor een product of proces. Volg de instructies en laat een van onze adviseurs u helpen bij het groepsproces, de procedure en het ontwijken van valkuilen.

De juiste manier om een risicoanalyse met FMEA uit te voeren

Risicoanalyse is een interessant, nuttig, maar ook omstreden werkgebied. Het leven zit vol risico's, uw organisatie loopt risico's en risico's zijn niet te vermijden of uit te schakelen. Dit zijn enkele populaire uitspraken, die waar zijn, maar die tegelijkertijd te algemeen zijn om mee te werken. Het is de kunst om de risico's te zien, te onderkennen en vervolgens te reduceren, zodat faalkosten in de praktijk worden voorkomen. We gaan risico's specifiek maken met de FMEA, zodat processen en organisaties kunnen worden beschermd en onaangename kostenposten worden voorkomen.

De kracht van FMEA risicoanalyses is de bewustwording van de risico's:

 • Risico niet wegnemen, maar de organisatie beschermen en processen beheersen
 • Risicomanagement met FMEA is een groepsproces: Maak gebruik van de kennis en ervaring van medewerkers
 • Risicoanalyse met FMEA draait om het maken van bewuste keuzes

Risico's niet wegnemen, maar de organisatie beschermen en processen beheersen

De definitie van Risico = Kans x Effect, of Kans x Effect x Detectie. De Kans wordt in een getal uitgedrukt, evenals het Effect en eventueel de Detectie. De vermenigvuldiging van deze twee (of drie) getallen is het Risico of Risk Priority Number (RPN). Dat getal wordt vanzelfsprekend groter naarmate de Kans of het Effect toenemen, maar zal nooit nul worden. Risico's worden niet weggenomen of geëlimineerd, maar gereduceerd. Voorbeeld: Uw organisatie gaat een koopovereenkomst aan met een klant. Er bestaat altijd een kans dat u wel hebt geleverd, terwijl de afnemer niet in staat is de factuur te voldoen. U kunt uw organisatie beschermen door het risico te reduceren, zoals via vooruitbetalingen, verzekeringen, check op creditwaardigheid of überhaupt geen zaken te doen. Of het risico accepteren! Welke keuzes worden gemaakt, is de interessante vraag. Met de FMEA wordt het risico bepaalt, waarna u zelf beleidskeuzes maakt.

Risicomanagement met FMEA is een groepsproces: Maak gebruik van de kennis en ervaring van medewerkers

Risicoanalyses worden uitgevoerd door een team te laten brainstormen over een proces of product. Met behulp van de FMEA wordt de brainstorm geordend en gesystematiseerd uitgevoerd. In de Training Risicomanagement kunt u dat ervaren. Tijdens deze brainstorm brengen de deelnemers al hun kennis en ervaring in de groep. Die wordt overgenomen in de FMEA en de risico's per gebeurtenis worden berekend. De methode FMEA zorgt er voor dat ervaringen worden gedeeld, maar dat emoties worden gefilterd. Emoties en ervaringen worden niet weggenomen of gebagatelliseerd, maar rationeel gemaakt en omgezet in risico's.

Risicomanagement met FMEA draait om het maken van bewuste keuzes

Een goede brainstorm met FMEA leidt er toe dat ook het ondenkbare wordt opgeschreven. Een van de voordelen van risicoanalyses is gebeurtenissen te ontdekken, die buiten de comfort zone van het team liggen. 'Hadden we dat maar geweten', wordt vervangen door 'dat hebben we mooi vooraf ingezien'. Denk aan het failliet gaan van banken of de invloed van een virus. Dat zijn nu bekende verschijnselen, maar was in het verleden onvoldoende in het bewustzijn. Dat betekent niet dat u alle uitkomsten van de FMEA moet opvolgen. Integendeel, die lijst is te lang. Het team selecteert de risico's, die de grootste bedreiging vormen en die beïnvloedbaar zijn. Zo kunt u uw organisatie, processen, medewerkers, informatie of producten beschermen en tegenvallers voorkomen.

Wilt u een voorbeeld FMEA ontvangen of wilt u met een adviseur praten? Vul onderstaande formulier in. Of stuur vrijblijvend een e-mail naar info@patagonia-bv.com of bel ons voor uw vragen op 088 33 666 66.

Stel uw vragen

Vul het formulier in en stel uw vragen.

FMEA toepassen

 • Uitleg van de adviseur
 • Begeleiding bij de uitvoering
 • Teamsamenstelling
 • Producten analyseren
 • Processen analyseren
 • Preventieve maatregelen ontwikkelen
 • Risico's reduceren
 • Uitvoering risicoanalyse
 • Certificatie ISO 9001
 • Certificatie ISO 27001
 • Certificatie ISO 14001
 • Certificatie ISO 13485
 • Certificatie IATF 16949
 • Certificatie ISO 17025
 • Certificatie VCA