Achtergrond artikelen over de organisatiestrategie

In de database staan artikelen, waarin theorie en achtergronden over strategie zijn uitgewerkt. U vindt er alles over visie, missie, business planning, organisatieontwerp en change management. Wilt u uw organisatiestrategie wijzigen of ontwerpen? Dan kunt u onze adviseurs mailen of verder lezen bij deĀ Oplossingen. Wilt u meer weten over onze diensten en welke mogelijkheden er zijn? Kijk dan verder onder Diensten. Daar staan de mogelijkheden en werkvormen, zoals consultancy, interim management, projectmanagement en online services.

Strategie en strategische planning

De strategie wordt ontwikkeld op basis van de missie, visie en doelen. De strategie is een uitwerking van het stappenplan voor de komende jaren. Ook wel business planning genoemd. De strategie wordt uitgewerkt in het strategisch plan en aangevuld met een strategische planning. Dit plan en de planning zijn de opdracht aan het management van de organisatie.

Business Balanced Scorecard

De Balanced Scorecard is een registratiemethode voor het weergeven van doelen en resultaten. De Balanced Scorecard is ontwikkeld door Norton en Kaplan als antwoord of tegenreactie op de Angolsaksische shareholder value cultuur. Beslissingen zouden niet alleen moeten worden genomen op basis van de waarde van de aandelen, maar op basis van de gezondheid van de organisatie.

Organisatie inrichting

Nadat de visie, missie en doelstellingen zijn bepaald, volgt de inrichting van de organisatie. Welke organisatievorm is het meest effectief om de doelen te realiseren? Te vaak wordt alleen gekeken naar een organogram, maar dat is onvoldoende. Processen, functies, informatie, kennis en andere onderdelen van de structuur zijn essentieel voor een succesvolle organisatie.

Verandermanagement

Een organisatie moet zich continu aanpassen aan veranderende omstandigheden. Dit is de flexibiliteit of veerkracht van een organisatie: resilience. Deze veerkracht of het adaptief vermogen wordt georganiseerd. Het management neemt hierin de leiding en zorgt voor een systematische aanpak van verandering en borging. Change management en control management volgen elkaar op.

Wilt u meer weten?

Vul het formulier in en stel uw vragen

Jeroen Verberk