Strategie ontwerpen en Strategisch planning uitwerken

Nadat de missie, de visie en de organisatiedoelen zijn bepaald, volgt de vraag op welke wijze de doelen worden bereikt. Hoe bereikt een organisatie haar doelen? Dat traject van de situatie van vandaag naar de geplande doelen in de toekomst is de strategie. De uitvoering van de strategie is een uitdaging. Het is een bekende valkuil de strategie als plan te ontwikkelen, maar daarna geen planning te maken of geen vervolg geven aan uitvoering. Lees meer over de uitvoering van de strategie.

De strategie verbinding tussen de werkelijkheid nu en de doelen in de toekomst

Zonder planning zullen de strategische doelen niet worden gehaald. Stel een strategische planning op, zodat per maand en per kwartaal de juiste acties kunnen worden ingezet en de voortgang kan worden gemeten. De strategische planning is vervolgens het startpunt voor de operationele jaarplanning. Lees verder hoe dit werkt. 

De strategie uitwerken, plannen en implementeren door de directie

Om de organisatie op gang te krijgen en de werkelijkheid van vandaag stap voor stap aan te passen op weg naar de doelen van de toekomst, is een business planning nodig. De strategische planning is de motor, die aangeeft hoe en in welk tempo de organisatiedoelen worden bereikt. Het strategisch plan bevat initiatieven, die nauwkeurig moeten worden gepland, voorbereid en uitgevoerd. De directie leidt dit proces, het management team zorgt voor de uitvoering.

De verbinding tussen de strategie en de operationele veranderingen is change management

Er moet bovendien een verbinding zijn tussen de dagelijkse, operationele werkelijkheid van vandaag en dat strategisch plan. Is die er niet, dan ontstaat de bekende, veelvoorkomende situatie, waarbij de directie en het management allerlei uitstekende inzichten heeft, maar dat die niet naar de praktijk worden omgezet. Een goed inzicht leidt niet automatisch tot aanpassingen. Integendeel, vaak zelfs tot weerstand en verharding. Het gevolg is dat financiële middelen worden verkwist en de dagelijkse werkelijkheid gewoon in haar bekende, veilige routine verder gaat. Er is change management nodig om de veranderingen te realiseren. De uitgewerkte plannen en de planning worden uitgevoerd via een change management programma dat het management of een stuurgroep leidt.

De implementatie van de strategie verloopt via de operationele jaarplanning

De strategische planning, ook wel marsroute genoemd, is het hulpmiddel om veranderingen te plannen. Deze planning voorziet in allerlei onderdelen en onderwerpen, zoals uiteraard de inhoud en aard van de verandering, maar ook de cultuur, de structuur, de techniek, de mensen, het gedrag en allerlei andere onderwerpen om rekening mee te houden. Daarna volgt de implementatie. Uw organisatie heeft twee planningen nodig. De eerste is de strategische planning voor de verandering, de tweede is de operationele planning. Voor de duidelijkheid beginnen we met de tweede.

1. Operationele planning of jaarplanning uitvoeren

Standaard onderdeel van een managementsysteem is de operationele planning of jaarplanning. Normen als ISO 9001 en andere methoden vragen zo'n planning op te stellen (een voorbeeld van zo'n jaarplanning kunt u overigens gratis bij ons aanvragen). Deze planning beschrijft voornamelijk het ritme van de organisatie en niet de inhoud. Daarmee wordt bedoeld dat in deze operationele planning is aangegeven wanneer functioneringsgesprekken worden gehouden, audits worden uitgevoerd, rapportages worden gemaakt, analyses worden gemaakt, et cetera. Uiteraard zijn de verantwoordelijke functionarissen daarbij aangegeven, zodat de uitvoering is geborgd. Zo ontstaat er een ritme. Dit is het ritme van beheersing van de organisatie.

2. Strategisch planning of business planning uitvoeren

De strategische planning bevat de veranderingen. Denk aan aanpassingen aan de productie of in het verkoopproces. Deze aanpassingen beïnvloeden de operationele planning niet. De strategische planning wordt toegepast door het management en leidt stap voor stap tot veranderingen. Denk aan de implementatie van een WMS, nieuw CRM of transformatie van de cultuur of het kennisniveau. Deze planning heeft een doorlooptijd die overeenkomt met de doelen. Meestal 3 tot 5 jaar.

Change management organiseren en strategie uitvoeren volgens planning

Voor de organisatie van change management en de uitvoering van de strategische planning is een gerichte aanpak nodig. Het management maakt tijd vrij voor de organisatie van de verandering. De veranderingen worden gepland en ondergebracht bij een projectleider. Deze krijgt bevoegdheden, budget en een duidelijk richting. De rapportage gebeurt minimaal maandelijks aan het MT. Ondertussen communiceren directie en MT onophoudelijk met het middenkader en de uitvoering over de veranderingen en de bedoelingen ervan.

Vul onderstaande formulier in en u ontvangt de Checklist Strategie naar Implementatie als hulpmiddel. Heeft u hulp nodig? Bel dan gerust met ons via 088 33 666 66, of stuur een e-mail naar: info@patagonia-bv.com.

training coaching management

Diensten

Bekijk onze diensten

Lees meer

Oplossingen

Oplossingen

Ga naar de oplossingen

Lees meer

Artikelen

Artikelen

Lees meer artikelen

Lees meer

TQM

Cases

Bekijk voorbeelden

Lees meer

Stel uw vragen

Vul het formulier in en stel uw vragen.

Strategische planning

  • Strategisch plan schrijven
  • Strategische planning maken
  • Business planning of roadmap maken
  • Klantgerichte organisatie ontwikkelen
  • Management en directie leiden
  • Stuurgroep operationeel
  • Continue communicatie
  • Maandelijkse evaluatie voortgang