Ontwikkel de missie, visie en waarden van de organisatie

De visie en missie beschrijven de toekomst en de identiteit van de organisatie. Specifiek en heel praktisch. Geen algemeenheden, wollige omschrijvingen of container begrippen, maar juist concreet, kort en meetbaar, zodat iedereen de betekenis begrijpt en er naar kan handelen. De visie, missie en waarden vormen samen als het ware de persoonlijkheid en ambitie van de organisatie. Net als mensen een persoonlijkheid en een doel in hun leven hebben. Hoe ontwikkelt u deze interne power motor, die leidt tot effectiviteit, efficiëntie en tevreden klanten?

De visie, missie en waarden leiden tot samenwerking en wow teams

Soms werken de mensen in een team zo goed samen, dat de som van de individuele teamleden groter is, dan wat je zou verwachten. Dat lijkt magisch, maar het is gewoon een kwestie van samenwerking en de bundeling van krachten. De ingrediënten daarvoor zijn de visie, missie en waarden. Deze geven betekenis aan datgene dat de mensen iedere dag doen. Betekenis wordt niet ontleend aan cijfers, kosten of orders, maar aan een betekenis, die ook wel zingeving wordt genoemd. Populair gezegd: je doet het ergens voor. Er zijn 5 stappen nodig:

 1. De missie, visie en waarden vormen de persoonlijkheid van uw organisatie
 2. De kracht van een concrete visie voor uw medewerkers en leiders
 3. De kracht van een specifieke missie voor uw medewerkers en leiders
 4. De waarden vormen de leiderschapsstijl en het gedrag van medewerkers
 5. Leiderschap via de missie, visie en waarden van uw organisatie

1. De missie, visie en waarden vormen de persoonlijkheid van uw organisatie

U kunt een buurman, vriend of collega prima omschrijven, omdat u de persoonskenmerken kent. U kent zijn of haar eigenschappen, het gedrag, de kleding en misschien zelfs wel zijn of haar voorkeuren voor eten of vakanties. Voor organisaties is dat niet anders. Uw klanten kunnen uw organisatie precies zo omschrijven, omdat ze te maken hebben met uw organisatie. Ze ontvangen een product dat netjes is ingepakt, of slordig in een doos is gedaan. Ze spreken een medewerker en ervaren de houding. Ze bellen naar uw organisatie, waarna de telefoon vriendelijk wordt opgenomen of juist niet. Deze ervaringen zijn het gevolg van medewerkers die werken volgens een missie, of niet. We laten u zien wat het verschil is tussen een goede missie en visie en een slechte en welke effecten dat heeft.

2. De kracht van een concrete visie voor uw medewerkers en leiders

Iedere voetballer bij Ajax, Feyenoord of PSV weet dat het doel is landkampioen te worden. Dat is duidelijk en daardoor weten ze waar de trainingen voor zijn en waarom hard gewerkt moet worden. Iedere medewerker werkt mee aan het kampioenschap. Waar werken uw medewerkers aan mee? Aan klantgerichtheid, efficiëntie of duurzaamheid? Nee, natuurlijk niet. Het doel is ergens de beste in te worden of een maatschappelijke rol te vervullen. Als mensen dat weten en gemotiveerd zijn, pakken ze ook de dozen anders in en nemen ze de telefoon anders op: Met een doel en het doel is meetbaar! Alle werk dat wordt uitgevoerd en alle beslissingen die worden genomen worden met ambitie uitgevoerd. Voor wie alleen komt werken voor salaris is geen plek.  

3. De kracht van een specifieke missie voor uw medewerkers en leiders

De missie gaat over de kracht, de sterke of bijzondere kenmerken van de organisatie, die voorkomen uit het DNA of de ziel. Het is de reden waarom klanten het fijn vinden om bij uw organisatie te komen om producten of diensten af te nemen. Om de voetbalmetafoor weer aan te halen, Ajax heeft een bepaalde speelwijze en de medewerkers kennen die. Ze kennen die niet alleen, ze vinden die manier ook mooi en willen er aan bijdragen. Het effect van een goede missie, is dat mensen in uw organisatie voelen dat ze onderdeel zijn van een professionele, succesvolle organisatie, die excelleert in een vakgebied. Excelleert de organisatie, dan ontstaat trots en de motivatie om het telkens beter te doen. Een doos wordt nu zorgvuldig ingepakt en de telefoon wordt met enthousiasme opgenomen. Zelfs de financiële administratie zal met plezier nauwkeurig worden uitgevoerd. Een goede missie leidt tot zingeving: de reden van het bestaan van uw organisatie.

4. De waarden vormen de leiderschapsstijl en het gedrag van medewerkers

Wat vindt u persoonlijk een belangrijke waarde? Vriendschap? Respect? Sportiviteit? Uw waarden zullen u leiden. Als vriendschap een waarde is, zal uw gedrag daarbij passen, door bijvoorbeeld vrienden uit te nodigen of met hen op stap te gaan. Doet u iets dat afwijkt van deze waarde, dan kan aan u gevraagd worden hoe uw gedrag past bij de waarde Vriendschap. Zo werkt het ook in organisaties. Als de waarden zijn gedefinieerd - bijvoorbeeld nauwkeurigheid - dan kunt u de logistiek medewerker vragen hoe het inpakken van een doos op deze (slordige) manier past bij de waarde nauwkeurigheid? De medewerkers moet zich vervolgens verantwoorden. Deze manier van leiden is zeer krachtig en effectiever dan werken met cijfers en specificaties. Die zijn natuurlijk ook nodig, maar dat is sturen op rationeel niveau. Met waarden kan op emotioneel en intuïtief niveau worden gestuurd.

5. Leiderschap via de missie, visie en waarden van uw organisatie

De eerste stap bestaat uit de bepaling van de missie, visie en waarden van uw organisatie. Daar kunnen we u bij helpen. Dat proces leidt de directie en is in ongeveer 3 dagen gerealiseerd. We hebben programma's voor de ontwikkeling van de visie, missie en waarden en de manier waarop leidinggevenden hun leiderschapsstijl hierop aanpassen. Daarmee ontstaat ook een eigen, gestandaardiseerde manier van leidinggeven, die typerend is voor uw organisatie en die uw organisatie ondersteunt. Er ontstaat een waarde gestuurde organisatie. Dat zijn krachtige organisaties vol power en ambitie. Uw klanten zullen deze kracht ervaren en graag bij u komen. 

Wilt u de kwaliteit van de missie, visie en waarden van uw organisatie evalueren? Stuur de beschrijving via mail op en ontvang gratis de feedback. Ontvang gelijk ook de Richtlijn voor de Visie, Missie en Waarden. Geen vage omschrijvingen, maar concrete keuzes en een duidelijke ambitie. Bel ons via 088 33 666 66, of stuur een e-mail naar: info@patagonia-bv.com.

Stuur de missie, visie en waarden op

Of vul het formulier in en stel uw vragen.

Missie, visie en waarden ontwikkelen

 • Missie en visie bepalen
 • Waarden ontwikkelen
 • Doelstellingen bepalen
 • Business plan schrijven
 • Koers en richting geven
 • Praktisch en begrijpelijk