Six Sigma in stappen toepassen in uw organisatie

Six Sigma is een krachtige methode voor verbeterteams. Als een procesprobleem vraagt om een verbeterteam, pas dan Six Sigma toe en het team zal succesvol zijn. Het procesprobleem wordt geanalyseerd, de oorzaak wordt gevonden en verbeteringen worden geïmplementeerd. Verbeterteams werken met Six Sigma om het team richting te geven, houvast te bieden en tempo te maken. Wilt u weten hoe Six Sigma in uw organisatie kan worden toegepast?

Methode Six Sigma in 5 stappen implementeren in de organisatie

De onderstaande 5 stappen laten zien hoe de Six Sigma methode door verbeterteams wordt toepast. Het team werkt dankzij Six Sigma klantgericht, doelgericht en op tempo. Hoe werkt dat? Volg deze stappen:

 1. Stap 1: Processtructuur en coachend leiderschap toepassen
 2. Stap 2: Six Sigma structuur opzetten
 3. Stap 3: Opleiden medewerkers en management in Six Sigma
 4. Stap 4: Uitvoering verbeterprojecten met Six Sigma
 5. Stap 5: Borging Six Sigma in het kwaliteitssysteem

1. Stap 1: Processtructuur en coachend leiderschap toepassen

De organisatie is gewend te werken in processen en voormannen of teamleiders passen coachend leiderschap toe. De processen zijn gedefinieerd en de muren tussen afdelingen zijn weggenomen. Het is handig als de organisatie ISO 9001 heeft toegepast. De organisatie werkt klantgericht. Hiërarchische structuren staan de werkwijze van het Six Sigma verbeterteam namelijk in de weg. Operationele medewerkers moeten hun rol in het proces kennen en gewend zijn om hun verantwoordelijkheden te nemen.

2. Stap 2: Six Sigma structuur opzetten

De PDCA cirkel van het managementsysteem is de basis. Six Sigma vult de Act fase in. Er is op een of andere manier een procesafwijking geconstateerd in de Check fase, die vraagt om de aanpak van een verbeterteam. Six Sigma is onderdeel van het managementsysteem en managers weten hoe en op welk moment ze van Six Sigma gebruik moeten maken. Een methode als Six Sigma met een verbeterteam wordt doelgericht ingezet. Zodra het verbeterteam begint, weten alle managers wat ze wel of juist niet moeten doen.

3. Stap 3: Opleiden medewerkers en management in Six Sigma

Een veelgemaakte fout is dat verbeterteams voornamelijk bestaan uit leidinggevenden of kwaliteitsexperts. Dat is niet de bedoeling. Juist uitvoerende, operationele medewerkers en teamleiders nemen deel aan het verbeterteam. Zij weten als geen ander wat er dagelijks in de praktijk gebeurt. Zij bezitten praktische intelligentie en ervaring. Zij kennen de materialen, de machines, de gereedschappen en de werkwijzes. Zij voeren iedere dag het werk uit en merken het direct als er verschillen, fouten of andere afwijkingen ontstaan. Die kennis moet op tafel komen tijdens het verbetertraject. Het team wordt verder aangevuld met specialisten. Via onze incompany training Six Sigma worden de medewerkers opgeleid.

4. Stap 4: Uitvoering verbeterprojecten met Six Sigma

De verbeterteams kunnen starten en passen de Six Sigma methodiek gedurende twee à drie maanden toe op een kwaliteitsprobleem. Het eindresultaat hiervan is meetbaar en leidt per definitie tot verbetering van het rendement en draagt bij aan het streven operational excellence te bereiken. Deze stap combineren we met de voorgaande stap, stap 3 voor de opleidingen. De methode is niet zo heel ingewikkeld, maar voor de toepassing is een ervaren voorzitter wel handig. We leiden verbeterteams in de praktijk van uw organisatie en leiden tegelijkertijd uw medewerkers op.

5. Stap 5: Borging Six Sigma in het kwaliteitssysteem

Het verbeterteam heeft na afloop een oplossing gevonden voor het probleem en deze oplossing ook daadwerkelijk geborgd in de procesorganisatie. Het team is helemaal klaar en ook weer opgegaan in de organisatie. De collega's hebben hun werk gedaan. De kwaliteitsafdeling heeft echter nog een taak te doen. Deze toetst of de Six Sigma structuur inderdaad naar behoren werkt. Is de toepassing onderdeel van het kwaliteitsmanagementsysteem, begrijpen managers de werkwijze en levert het systeem voldoende rendement? Deze observatiefunctie ligt bij de kwaliteitsmanager, die hierover rapporteert aan het management. Zo is Six Sigma onderdeel van het normale managementsysteem.

Six Sigma ondersteunt operational excellence

Tot zover een korte toelichting op de invoering van Six Sigma als methode voor verbeterteams. Six Sigma is een middel om procesproblemen op te lossen. Het streven om processen continu te beheersen en te verbeteren is leidend. Dat is in het voordeel van uw eigen organisatie, omdat uw klanten graag stabiele, betrouwbare en foutloze producten ontvangen. Precies wat klanten verwachten en zullen waarderen. Six Sigma helpt in uw organisatie de klantgerichtheid te ontwikkelen en de kosten dalen tegelijkertijd. Als u wilt, kunt u ter kennismaking een in company Training Six Sigma organiseren.

Wilt u de opleidingsbrochure ontvangen? Vul onderstaande formulier in of bel ons via 088 33 666 66. Natuurlijk kunt u ook een e-mail sturen naar info@patagonia-bv.com. 

training coaching management

Diensten

Bekijk onze diensten

Lees meer

Lerende organisatie continue verbetering verbeterteam six sigma

Oplossingen

Ga naar de oplossingen

Lees meer

Artikelen

Artikelen

Lees meer artikelen

Lees meer

TQM

Cases

Bekijk voorbeelden

Lees meer

Stel uw vragen

Vul het formulier in en stel uw vragen.

 • Met Six Sigma werken
 • Teamleden trainen in Six Sigma
 • Organisatie voorbereiden
 • Verbeterprotocol toepassen
 • Six Sigma
 • Effectieve verbeterteams
 • Procesverbetering realiseren
 • Verbeterteams leiden