Six Sigma in stappen toepassen in uw organisatie

Six Sigma is een krachtige methode voor verbeterteams. Als een procesprobleem vraagt om de inzet van een verbeterteam, pas dan Six Sigma toe en het team zal succesvol zijn. Het procesprobleem wordt geanalyseerd, de oorzaak wordt gevonden en verbeteringen worden geïmplementeerd. Verbeterteams werken met Six Sigma om het team richting te geven, houvast te bieden en tempo te maken. Het is hiervoor wel nodig dat de teamleden zijn opgeleid in de methode Six Sigma. De opleiding hiervoor vindt u hier. Wilt u weten hoe Six Sigma in uw organisatie kan worden toegepast? Lees verder.

Methode Six Sigma in 5 stappen implementeren in de organisatie

De onderstaande 5 stappen laten zien hoe de Six Sigma methode door verbeterteams wordt toepast. Het team werkt dankzij Six Sigma klantgericht, doelgericht en op tempo. Volg deze stappen:

 1. Stap 1: Processtructuur en coachend leiderschap toepassen
 2. Stap 2: Six Sigma structuur opzetten
 3. Stap 3: Opleiden medewerkers en management in Six Sigma
 4. Stap 4: Uitvoering verbeterprojecten met Six Sigma
 5. Stap 5: Borging Six Sigma in het kwaliteitssysteem

1. Stap 1: Processtructuur en coachend leiderschap toepassen

De eerste voorwaarde is dat de organisatie gewend is te werken in processen en voormannen of teamleiders passen coachend leiderschap toe. De processen zijn gedefinieerd en de muren tussen afdelingen zijn weggenomen. De hiërarchie is niet meer dominant in de uitvoering van klantopdrachten, maar in plaats daarvan is continuous flow georganiseerd en is eigenaarschap bij de operators en voormannen ontwikkeld. Het is handig als de organisatie in deze context ISO 9001 heeft toegepast. De organisatie werkt klantgericht. Hiërarchische structuren staan de werkwijze van Six Sigma verbeterteams namelijk in de weg. Operationele medewerkers moeten hun rol in het proces kennen en gewend zijn om hun verantwoordelijkheden te nemen.

2. Stap 2: Six Sigma structuur opzetten met Orange Belts en Green Belts

De PDCA cirkel van het managementsysteem is de basis. Six Sigma vult de Act fase in. Stel dat er zich nu op één of andere manier procesafwijkingen voordoen, die worden geconstateerd in de Check fase, die vragen om de aanpak met een six Sigma verbeterteam. Six Sigma is onderdeel van het managementsysteem en managers weten hoe en op welk moment ze van Six Sigma gebruik kunnen maken. Een methode als Six Sigma met een verbeterteam wordt doelgericht ingezet. Zodra het verbeterteam begint, weten alle managers wat ze wel of juist niet moeten doen. Het team wordt samengesteld met operators, voormannen en andere specialisten, die zijn opgeleid tot de niveaus Orange Belt en Green Belt.

3. Stap 3: Opleiden medewerkers en management in Six Sigma

Een veelgemaakte fout is dat verbeterteams voornamelijk bestaan uit leidinggevenden of kwaliteitsexperts. Dat is niet de bedoeling. Juist uitvoerende, operationele medewerkers en teamleiders nemen deel aan het verbeterteam. Zij weten als geen ander wat er dagelijks in de praktijk gebeurt. Zij bezitten praktische intelligentie en ervaring. Zij kennen de materialen, de machines, de gereedschappen en de werkwijzen. Zij voeren iedere dag het werk uit en merken het direct als er verschillen, fouten of andere afwijkingen ontstaan. Die kennis moet op tafel komen tijdens het verbetertraject. Het team wordt verder aangevuld met specialisten, die in de Six Sigma methode zijn opgeleid. Naast de individuele opleidingen voor Green Belt en Orange Belt, is het ook mogelijk als team te worden opgeleid via onze incompany training Six Sigma.

4. Stap 4: Uitvoering verbeterprojecten met Six Sigma

De verbeterteams kunnen starten en passen de Six Sigma methodiek gedurende twee maanden toe op een kwaliteitsprobleem. Het eindresultaat is dat het procesprobleem is opgelost. Dit is meetbaar gemaakt en leidt per definitie tot verbetering van het rendement en bovendien draagt de oplossing bij aan het streven operational excellence te bereiken. Deze stap combineren we met de voorgaande stap, stap 3 voor de opleidingen. De methode is niet zo heel ingewikkeld, maar voor de toepassing is een ervaren voorzitter wel handig. We leiden verbeterteams in de praktijk van uw organisatie op en individueel kunnen medewerkers deelnemen aan onze Green Belt en Orange Belt opleidingen. Black Belt opleidingen zijn niet vaak nodig.

5. Stap 5: Borging Six Sigma in het kwaliteitssysteem

Het verbeterteam heeft na afloop een oplossing gevonden voor het probleem en deze oplossing ook daadwerkelijk geborgd in de organisatie. Het team is helemaal klaar en de deelnemers zijn weer opgegaan in de organisatie in hun eigen functies. De collega's hebben hun werk gedaan. De kwaliteitsafdeling heeft echter nog een taak te doen. Deze toetst of de Six Sigma structuur inderdaad naar behoren werkt. Is de toepassing onderdeel van het kwaliteitsmanagementsysteem, begrijpen managers de werkwijze en levert het systeem voldoende rendement? Deze functie ligt bij de kwaliteitsmanager of continuous improvement manager, die hierover rapporteert aan het management. Zo is Six Sigma onderdeel van het normale managementsysteem.

Six Sigma ondersteunt operational excellence

Tot zover een korte toelichting op de invoering van Six Sigma als methode voor verbeterteams. Six Sigma is een middel om procesproblemen op te lossen. Het streven om processen continu te beheersen en te verbeteren is leidend. Dat is in het voordeel van uw eigen organisatie, omdat uw klanten graag stabiele, betrouwbare en foutloze producten ontvangen. Precies wat klanten verwachten en zullen waarderen. Six Sigma helpt in uw organisatie de klantgerichtheid te ontwikkelen en de kosten dalen tegelijkertijd. Als u wilt, kunt u ter kennismaking een incompany Training Six Sigma organiseren.

Wilt u de opleidingsbrochure voor Six Sigma ontvangen? Vul onderstaande formulier in of bel ons via 088 33 666 66. Natuurlijk kunt u ook een e-mail sturen naar info@patagonia-bv.com. 

training coaching management

Diensten

Bekijk onze diensten

Lees meer

Lerende organisatie continue verbetering verbeterteam six sigma

Oplossingen

Ga naar de oplossingen

Lees meer

Artikelen

Artikelen

Lees meer artikelen

Lees meer

TQM

Cases

Bekijk voorbeelden

Lees meer

Stel uw vragen

Vul het formulier in en stel uw vragen.

 • Met Six Sigma werken
 • Teamleden trainen in Six Sigma
 • Organisatie voorbereiden
 • Verbeterprotocol toepassen
 • Six Sigma
 • Effectieve verbeterteams
 • Procesverbetering realiseren
 • Verbeterteams leiden