Six Sigma kennismakingstraining voor verbeterteams

Six Sigma is een effectieve verbetermethode voor teams om een kwaliteitsprobleem op te lossen. De methode wordt gebruikt in de Act fase van de PDCA cirkel. Six Sigma is daarmee een aanvulling op ISO 9001/TQM systemen voor verbeterprocessen. Six Sigma wordt ingezet als een bepaalde productafwijking moeilijk verklaarbaar is en/of zich blijft herhalen. Met Six Sigma wordt dan de oorzaak van de afwijking opgespoord. Six Sigma werkt snel, is effectief en leidt tot verbeterde samenwerking tussen collega's. Doe uw voordeel met de toepassing van Six Sigma en volg de kennismakingstraining!

Leid uw medewerkers op in Six Sigma en pas de methode toe in verbeterteams

Six Sigma is bekend geworden door termen als Green Belt en Black Belt. Dit zijn opleidingsniveaus van de voorzitters van verbeterteams. Dit roept een bepaalde moeilijkheidsgraad op, maar in werkelijkheid kan iedereen Six Sigma toepassen. Het is een handige en effectieve verbetermethode, die we u kunnen leren en kunnen voordoen.

Hoe kunt u Six Sigma effectief toepassen?

  1. Six Sigma is de oplossing als problemen moeilijk zijn
  2. Six Sigma is een doordacht stappenplan: DMAIC
  3. De noodzaak van Six Sigma voor verbeterteams
  4. De praktijk van Six Sigma en leidt tot enthousiasme en leerprocessen
  5. Minitab software als ondersteunende tool bij Six Sigma

1. Six Sigma is de oplossing als problemen moeilijk zijn

Six Sigma wordt als verbetermethode ingezet als een proces of kwaliteitsprobleem niet eenvoudig is en als een multidisciplinair verbeterteam nodig is. Hieruit blijkt wel dat Six Sigma onderdeel is van het kwaliteitsmanagementsysteem c.q. het verbetersysteem van uw organisatie. Hoofdstuk 10 van ISO 9001 geeft aan dat procesverbeteringen worden gerealiseerd na meting (Check fase) van de procesresultaten, maar geeft geen tools. Six Sigma is een geschikte methode om hieraan invulling te geven. Het is echter niet verstandig ieder kwaliteitsprobleem direct met een verbeterteam aan de pakken. Dan loopt een organisatie vast. We kunnen u aangeven wanneer de methode Six Sigma geschikt is of niet.

2. Six Sigma is een doordacht stappenplan: DMAIC

In alle gevallen heeft Six Sigma tot doel een leidraad te zijn voor een verbeterteam bij de aanpak van een kwaliteitsprobleem in een product. Het is een handleiding als het ware, een procedure. Die procedure is het DMAIC stappenplan. Het is relevant dat de deelnemers in het verbeterteam de methode Six Sigma kennen en er ervaring mee hebben, omdat ze dan weten welke stappen worden doorlopen en het team efficiënt werkt. In ieder geval geldt dat voor de voorzitter van het team. We leren u die stappen en het verbeterteam voorzitten. We kunnen ook zelf zo'n team voorzitten als u een procesprobleem direct wilt oplossen.

3. De noodzaak van Six Sigma voor verbeterteams

Een verbeterteam heeft een werkwijze nodig. Zonder werkwijze gaat een team fouten maken, het tempo zakt in of het project wordt te groot. De DMAIC werkwijze geeft richting en tempo. De Amerikaanse school waar Six Sigma uit voortkomt, stelt dat het team zichzelf moet terugverdienen. De Japanse kwaliteitsmanagementschool stelt dat voorop moet staan dat een probleem wordt opgelost. Een probleem mag nooit blijven bestaan. Als een probleem vraagt om een teamaanpak, dan is dat nodig. Er wordt altijd geleerd van zo'n verbeterproject. Continue beheersing en verbetering van processen is als het goed is onderdeel van de organisatiestrategie. Six Sigma rendeert altijd!

4. De praktijk van Six Sigma en leidt tot enthousiasme en leerprocessen

Onze Six Sigma trainers en consultants helpen u graag met de uitvoering. Dat is de eerste keer wel nodig. Onze Green Belt en Black Belt trainers voeren de projecten uit, leren u de technieken en zorgen er vooral voor dat medewerkers in staat zijn mee te doen in deze verbeterteams. Six Sigma wordt vaak geassocieerd met moeilijke statistiek, maar dat is overtrokken. Het gaat primair om de bundeling van kennis en het logische stappenplan, dat zo is ontworpen dat een team van deelnemers maximaal samenwerkt om vanuit een probleemstelling de beste oplossing te ontwikkelen. Samenwerking en communicatie zijn succesbepalende factoren.

5. Minitab software als ondersteunende tool bij Six Sigma

Six Sigma heeft de naam veel statistiek te gebruiken. Dat is niet onwaar, maar ook niet helemaal waar. Het is een beetje een imago. Bij Six Sigma wordt niet meer of minder rekenwerk uitgevoerd als bij andere verbetermethoden. Statistiek is een hulpmiddel. Dat betekent niet dat iedereen in het team alle kennis van statistiek moet hebben. Dat is een valkuil. Er zijn ook veel andere competenties nodig. Het gaat om de juiste mix van deskundigheid, competenties en ervaringen. De tools die voor de statistiek worden gebruikt, zijn vaak Excel of Minitab. Wij kunnen deze tools voor u inzetten of het gebruik ervan leren aan de teamdeelnemers.

Six Sigma als onderdeel van het kwaliteitsmanagementsysteem

Om de PDCA cirkel te laten draaien, moeten procesproblemen snel en adequaat worden opgelost. Soms is daar een verbeterteam voor nodig. Kwaliteitsmanagementnormen als ISO 9001 benoemen Six Sigma niet, maar dat had in hoofdstuk 10 van ISO 9001 wel gekund (of gemoeten). Maak Six Sigma onderdeel van het managementsysteem van uw organisatie. Leer medewerkers Six Sigma in teams toe te passen. Dat is niet ingewikkeld, maar het moet wel een keer worden getraind. Six Sigma ligt ook binnen het bereik van uw organisatie en leidt tot mooie successen.

Doe de Kennismakingstraining Six Sigma. Vul onderstaande formulier in en vraag informatie. U kunt natuurlijk ook bellen via 088 33 666 66 of een e-mail sturen naar info@patagonia-bv.com. 

Stel uw vragen

Vul het formulier in en stel uw vragen.

Boudewijn Poppelaars