Referenties en voorbeelden van projecten bekijken in het Netwerk

Voor welke uitdaging staat u? Wat wilt u bereiken in uw organisatie? Wij kunnen u helpen met ieder organisatievraagstuk. Op deze pagina vindt u een aantal voorbeelden van projecten en organisaties waarvoor we hebben gewerkt en vaak ook nog steeds werken. Klanten ervaren dat wij hun partner zijn in de uitvoering van projecten voor organisatieontwikkeling. Via deze pagina krijgt u daarvan een beeld. Als u overweegt om met ons samen te werken, zorgen we er ook voor dat u in contact komt met onderstaande organisaties. Daar kunt u uw voordeel mee doen. 

Organisatieontwikkeling vanaf de strategie tot en met de procesbeheersing  in de praktijk

Wij zijn specialist in de beheersing en verbetering van de operationele organisatie (niet finance en IT). Van strategieontwikkeling door de directie tot en met de procesbeheersing en verbeterprocessen in de praktijk. Het doel is operational excellence, omdat uw klanten dat verwachten: productiekwaliteit, leverbetrouwbaarheid en lage kosten. Daartoe werken we samen met u aan de Professions (vakgebieden), die u op deze site kunt vinden. Alle onderdelen van de bedrijfsvoering moeten goed samenwerken, voordat operational excellence ontstaat. Onderstaande overzicht toont een deel van de referenties en praktijkvoorbeelden. Wilt u er meer zien of met een referent spreken? Dat kan. Neem contact op via onderstaande formulier of bel even via 088 33 666 66. We helpen u graag verder.

Klant

Profession

Dienst

Pneutec Hightech productieorganisatie voor OEM's, zoals ASML. Kaizen management en Lean Manufacturing toegepast, wat leidde tot een leverbetrouwbaarheid (Clip) van 99,7%. Ook begeleid bij de business planning en strategieontwikkeling. Consultancy Coaching Interimmanagement
Advanced applied science, research instituut voor de ontwikkeling van biomedische toepassingen in voeding. Begeleid bij de implementatie van Good Corporate Governance en vernieuwing van het besluitvormingsproces. Consultancy Projectmanagement
Marktleider in de wegenbouw voor het frezen van wegen. Begeleiding in de ontwikkeling en implementatie van de visie en missie van de organisatie. Vervolgens begeleiding van het strategisch team en opleiding van de managers.

Consultancy Coaching 

Leidse Universiteit voor preklinisch onderzoek in biomedische science. Begeleiding in de toepassing van kwaliteitsmanagement en internal auditing. Implementatie van Good Research Practice (GRP) en ISO 9001. Consultancy Coaching 
Hightech organisatie voor de productie en levering van communicatieapparatuur. Deze organisatie heeft veel leveranciers. Geholpen bij de ontwikkeling van supply chain management en opzetten van een dashboard voor het management. Projectmanagement
Producent van tuinbouwmachines. Begeleiding in de business planning, organisatie van de productie, logistiek en sales afdelingen (Lean). Opleiding van het management, de voormannen en individuele coaching. Toepassing 5S en Lean Manufacturing. Consultancy Coaching Projectmanagement  
Producent van labels voor medische toepassingen. Begeleiding management in leiderschap en planontwikkeling, toepassing Lean Manufacturing in de productie en certificatie voor FSSC 22000 en ISO 9001.  Consultancy Coaching Projectmanagement
Vestiging van Mitsubishi die liften maakt voor de top van de markt. Toepassing van 5S in de productie om continue verbetering van processen te realiseren. 5S werd integraal doorgevoerd en leidde tot een continu systeem van meten en verbeteren. Consultancy
Producent van glas voor diverse industrieën en de bouw. Onderzoek organisatie naar continue verbetering en toepassing Kaizen. Begeleiding van het management en training van de teamleiders en individuele coaching.  Consultancy Coaching
Producent van schepen. Opleiding in kwaliteitsmanagement. Programma van een heel jaar voor de totale beheersing en ontwikkeling van kwaliteitsmanagement (TQM) en de toepassing in de praktijk. Theorieën van Deming, Juran, Imai en Crosby. Consultancy Projectmanagement 
Begeleiding van verschillende vestigingen bij de implementatie van een kwaliteitsmanagementsysteem volgens ISO 9001. Daarna ook de begeleiding naar ISO 14001. Eenvoudig systeem met internationale standaarden en makkelijke werwijze. Consultancy
Deze divisie van ThyssenKrupp heeft vestigingen in heel Europa en maakt liften voor thuisgebruik. Opdracht: reductie van de hoeveelheid uitval. Internationaal verbeterproject voor meerdere vestigingen tegelijkertijd. Oorzaakanalyse en verbetering. Projectmanagement
Deze organisatie maakt boorkoppen voor de olie-industrie. Daarom mogen er geen fouten worden gemaakt. Er gelden hoge kwaliteitseisen. Het middenkader en management getraind in de toepassing van kwaliteitsmanagent en beheersing van processen. Consultancy
Specialist in onderzoek naar data en beveiliging van data voor organisaties die veel data verwerken. We hebben geholpen bij de ontwikkeling van processen en continue verbetering. Toepassing ISO 27001 en certificatie van de organisatie. Interimmanagement
Producent en marktleider van aluminium gevels. Begeleiding directie in de ontwikkeling van de missie en visie. Vervolgd met toepassing van Kaizen, 5S en Lean Management met een reductie van de doorlooptijd van 3 weken. Consultancy Coaching Interimmanagement
Deze geweldige, hightech organisatie is marktleider in systemen voor servers en datacenters. We begeleiden deze organisatie al jaren in de ontwikkeling van kwaliteitsmanagement, de uitvoering van interne audits en trainingen voor het management. Consultancy
Top koffiemerk en marktleider. Begeleiding van het management in verbetering van de organisatie, planontwikkeling en de realisatie van strategische doelen. Ook interim sales management en projectleiding logistiek met Lean Manufacturing. Consultancy Coaching Interimmanagement
Marktleider in interieurbouw voor kantorenmarkt en industrie. Begeleiding management in ontwikkeling visie en missie, strategische organisatieontwikkeling en certificatie voor ISO 9001. Tevens kwaliteitsverbetering productie. Consultancy
Hightech productie voor ruimtevaart en luchtvaart. Begeleiding van de directie bij de ontwikkeling van de missie en visie. Ontwikkeling strategie, kwaliteitsmanagementsysteem en certificatie voor ISO 9001. Toepassing 5S en Lean voor procesverbetering. Consultancy Coaching
Top organisatie voor de levering van ICT infrastructuur en ICT kennis. Begeleiding bij de verbetering van de procesbeheersing en de certificatie voor ISO 9001 en ISO 27001. Uitvoering interne audits en procesverbetering. Consultancy
Japanse productieorganisatie van PVC. Twee productie plants begeleid in de organisatieontwikkeling en managementinfrastructuur. Besluitvormingsprocessen, kwaliteitsmanagement en training van het management. Consultancy Coaching 
Dit mooie bedrijf implementeert Asset & Service Management systemen bij organisaties waar onderhoud aan installaties en bedrijfsmiddelen cruciaal is. Wij hebben hen begeleid naar de certificatie van de organisatie voor ISO 27001: beveiliging van informatie.  Consultancy
Deze hightech organisatie voor de beveiliging van objecten hebben we begeleid in de certificatie voor ISO 27001. Met dank aan de samenwerking voldeed de organisatie binnen twee maanden aan de eisen van ISO 27001 en ISO 9001. Consultancy Projectmanagement
Via interim management voor het klachtenmanagement is dit ziekenhuis voorzien van klachtenprocedures en conformiteit met de geldende wetgeving. Daarna hebben we de procedures geïmplementeerd en uitgevoerd. Projectmanagement Interimmanagement
Twee ziekenhuizen waar we de methoden Lean Manufacturing en 5S hebben toegepast. Onder leiding van het management zijn de beide methoden toegepast op onder andere de intensive care. De efficiëntie is verbeterd met behoud van kwaliteit. Consultancy Projectmanagement 
Internationale laboratoriumorganisatie met diverse vestigingen. Directie en management begeleid in leiderschap en communicatie met MBTI en ARP. Meting en training van het management en ontwikkeling van de strategische uitvoering per vestiging. Consultancy

Deze topspeler in het ontwerpen, bouwen en onderhouden van geautomatiseerde transport- en sorteersystemen is gecertificeerd ISO 9001 en ISO 27001. We hebben de organisatie begeleid in de uitvoering van kwaliteitsmanagement en de hercertificatie voor ISO 9001.

Consultancy Interimmanagement
Marktleider in beveiligingsinstallaties is al 15 jaar klant bij ons. Ze zijn gecertificeerd voor VCA, ISO 9001, BRL en BORG. De organisatie is succesvol, levert kwaliteit en past zich telkens aan aan veranderende omstandigheden. Consultancy
Deze hightech organisatie maakt geavanceerde besturingssystemen voor landbouwwerktuigen, zoals tractoren. De processen zijn verbeterd en kwaliteitsmanagement is toegepast, waardoor het aantal afwijkingen daalden. Tevens ISO 9001 toegepast. Consultancy Projectmanagement
Specialist in de productie van koffiezetapparaten had hulp nodig bij de implementatie van kwaliteitsmanagement en de certificatie voor ISO 9001. Begeleiding van het management en opleiding van de kwaliteitsmanager. Consultancy Coaching
Organisatie in oliehandel wilde de productie verbeteren. Het aantal afwijkingen moest dalen en de leverbetrouwbaarheid omhoog. Ontwikkeling van het productiesysteem, ISO 9001, standaardisatie van procedures en opleiding van First Operators.

Consultancy Projectmanagement

Deze organisatie is een afsplitsing van Imtech en moest zelfstandig verder. Begeleiding van de afdeling Engineering in de procesbeheersing en verbetering van de efficiëntie. Kwaliteitsmanagementsysteem opgezet en procedures geborgd voor verbeterde resultaten. Interimmanagement Projectmanagement
Commercieel laboratorium voor de analyses van onder andere olieproducten in de Rotterdamse haven. Toepassing van 5S om de laboratoria efficiënter te maken en processen te borgen. Diverse vestigingen begeleid. Consultancy
Begeleiding van het management bij de ontwikkeling van de missie en visie. Daarna vertaling van de missie en visie naar management en operationele doelstellingen. Ontwikkeling van dashboard per afdeling, de meting van KPI's en de maandelijkse rapportage. Consultancy
Begeleiding management en directie in de ontwikkeling van de strategie. Eerst een analyse van de organisatie gemaakt met behulp van het INK managementmodel. Daarna ontwikkeling van doelstellingen, het managementsysteem en een dashboard. Consultancy
Ontwikkeling van het kwaliteitsmanagementsysteem en certificatie van de organisatie voor ISO 9001. Vervolgens ook de certificatie voor ISO 27001. Het kwaliteitssysteem lean en geïntegreerd gemaakt, waardoor het een makkelijk kwaliteitssysteem is geworden. Projectleiding
Productie van printplaten. Begeleiding in de ontwikkeling van kwaliteitsmanagement en ISO 9001. Integratie van het managementsysteem in de bedrijfsvoering en geen bureaucratie. Snel meet- en regelsysteem voor procesbeheersing en verbeteren. Consultancy
Productieorganisatie voor magnetische onderdelen voor de automobielindustrie en andere industrieën. Begeleiding bij de toepassing van de methode 5S op de afdeling waar robot gestuurd wordt gewerkt. Efficiëntieverbetering en kwaliteitsverbetering. Consultancy
Logistieke organisatie met uitdagingen om de groei aan te kunnen. Begeleiding van diverse vestigingen in Nederland om processen efficiënter te maken. Toepassing van 5S en verbetering van procedures op alle vestigingen. Consultancy
Productieorganisatie voor technische installaties en luchtsystemen. Toepassing van Lean Manufacturing voor verbetering van de efficiëntie en verlaging van de kosten. Redesign van het productieproces en verbetering van de organisatie. Interimmanagement

Succesvolle organisaties werken iedere dag aan de realisatie van de missie en visie

Bovengenoemde organisatie zijn allemaal toporganisaties, die marktleider zijn in termen van procesbeheersing, innovatie, productdevelopment, marketshare of cost leadership. Wat deze indrukwekkende organisaties gemeen hebben, is dat ze iedere dag met volle energie werken aan de realisatie van hun missies en visies. Onophoudelijk, doelgericht en met positieve energie. Het is een genoegen om samen te werken en nieuwe ambities te realiseren. We danken de directie en alle medewerkers voor de samenwerking, het vertrouwen en het partnership. Ook vandaag gaan we weer aan de slag om de doelen van deze en vele andere organisaties te helpen verwezenlijken. 

Wilt u meer cases lezen of u aansluiten bij ons netwerk van klanten, die iedere dag werken aan verbetering van de concurrentiepositie van hun organisatie? Laat het ons weten en we helpen u verbeteren. Vul onderstaande formulier in en stel uw vragen. U kunt ook bellen via 088 33 666 66 of een e-mail sturen naar info@patagonia-bv.com.

Stel uw vragen

Vul het formulier in en stel uw vragen.

Referenties

  • Contact met klanten
  • Uitleg over projecten
  • Partnership met uw organisatie
  • Uw netwerk uitbreiden
  • Samen leren en verbeteren
  • Informatie delen
  • Informatiebeveiliging
  • Integriteit
  • Continu verbeteren