Ga direct naar de inhoud.

Secretariaat Paris MOU

Het Paris MOU is een organisatie waarbij de 27 aangesloten lidstaten zich bezig houden met de controle op de naleving van internationale maritieme veiligheidsverdragen op koopvaardijschepen onder vreemde vlag. Het secretariaat is verantwoordelijk voor kwaliteitsbewaking en harmonisatie van de implementatie van het Memorandum en de informatie-uitwisseling in de regio. Daarnaast ontwikkelt en implementeert het secretariaat een gestructureerd regionaal systeem voor de opleiding van de inspecteurs, verzorgt publicaties en maakt deel uit van een arbitrage systeem (detention review panel) met betrekking tot formele klachten over genomen beslissingen door lidstaten ten aanzien van schepen.

Het secretariaat van Paris MOU is gevestigd in Den Haag en valt in Nederland onder het ministerie van Infrastructuur en Milieu. De vraagstelling aan Patagonia was een kwaliteitsmanagementsysteem op te zetten en certificeerbaar te maken, conform de ISO9001 norm.

Het leuke van deze vraag was, dat er in dit geval door de medewerkers zelf al wat voorwerk was verricht. Men bleek ook zeker wel enige kennis te hebben over het kwaliteitssysteem. En dat is altijd plezierig! Niet alleen plezierig, ook gewoon goed. Er is dan al draagvlak, er wordt nagedacht over processen en er worden dan ook veel meer gerichte vragen gesteld. Hoe moet dit? Wat wordt daarmee bedoeld? Hoe moet je dat nou toepassen? De werksfeer was uitstekend.

Om die reden werd voor Paris MOU een adviestraject op maat gemaakt. Simpelweg omdat het traject sneller zou worden doorlopen. Dit traject bestond uit het op hoofdlijnen bepalen wat nog niet (of slechts ten dele) aanwezig was ten opzichte van de ISO9001 norm, waarna de ontwikkeling kon beginnen.

Resultaat:

Samen met de medewerkers werd eerst een eenduidige structuur voor de opzet van processen gemaakt. Vervolgens zijn de medewerkers aan de slag gegaan: Procesbeschrijvingen werden opgesteld door met elkaar te praten en daarna werden de processen doorgevoerd in de praktijk. Proceseigenaren werden gedefinieerd en KPI’s werden benoemd.

De samenwerking verliep buitengewoon prettig. De medewerkers hadden door dat het er niet om gaat alleen maar een handboek te maken, maar dat het de bedoeling is, dat iedere medewerker zijn werk goed kan doen. Het gaat om het voorkomen van fouten. Dat is een resultaat op zichzelf!

Het ‘opgedragen’ huiswerk werd keurig op tijd aangeleverd en was van goede kwaliteit. Het totale traject verliep ruim binnen budget en is in een half jaar gerealiseerd. Na dit halve jaar is de organisatie in één keer gecertificeerd zonder noemenswaardige opmerkingen. Een groot compliment aan de medewerkers enerzijds en natuurlijk ook aan het management anderzijds, dat ten diepste begreep wat de bedoeling is van zo’n kwaliteitssysteem, en ze de medewerkers vervolgens de verantwoordelijkheid lieten nemen.

Secretariaat Paris MOU on Port State Control, de heer R. Schiferli
Algemeen Secretaris

Heeft u vragen over het bovenstaande voorbeeld of wilt u meer referenties of praktijkvoorbeelden ontvangen, vul hieronder dan uw gegevens in of bel ons 088-3366666.

Gegevens invullen voor vragen en informatie
×
Patagonia B.V. maakt gebruik van cookies. Bij gebruik van onze website gaat u ermee akkoord dat we deze cookies plaatsen en daarmee gegevens verzamelen. Op deze manier krijgen we een goed beeld van u als bezoeker en kunnen we u een optimale gebruikerservaring bieden. Als u geen cookies wilt, kunt u deze website niet gebruiken. Lees meer over cookies