Ga direct naar de inhoud.

vacatures patagonia
Ben jij de specialist die we zoeken?

Sluit je aan bij het Excellence Team van Patagonia

Onze klanten zijn organisaties in (1) de hightech industrie en (2) de complexe zorg. Deze organisaties werken dagelijks aan het perfectioneren van hun processen, omdat hun afnemers foutloze producten en diensten verwachten. Onze klanten zitten in de top van hun markt en willen continu voorop lopen. Sterker, ze moeten voorop lopen, omdat anders hun bestaansrecht in gevaar komt.

Om zulke organisaties te helpen zijn we op zoek naar partners in de vorm van freelance vakspecialisten en franchisenemers. Door samen te werken, kennis te delen en ervaringen op te doen, worden we met elkaar steeds beter en dat waarderen de klanten.

Wij hebben de back office, de marketing, CRM systeem, de administratie, de structuren, de licenties, de syllabi en een geweldig team waar je gebruik van kunt maken en je bij kunt aansluiten. Voeg daar jouw eigen ervaringen aan toe en succes is gegarandeerd. Het team wordt continu sterker en dat is wat onze klanten nodig hebben om complexe vraagstukken op te lossen.

Wat is de reden voor de ontwikkeling van zo’n expertnetwerk?

Niemand kan de uitdagingen van vandaag alleen aan, omdat vele aspecten van organisaties in elkaar grijpen en perfect moeten samenwerken: Structuur, cultuur, data analyse, gedragsanalyse, proces implementatie, verbetertechnieken, communicatiemethoden en leiderschapsvraagstukken.

Daarom ontwikkelen we het Excellence Team, een netwerk van specialisten voor het beantwoorden en oplossen van management-, proces- en organisatievraagstukken. Dit netwerk biedt interessante mogelijkheden voor zowel de professionals als onze klanten.

Ontwikkelingen in de markt vragen maximale professionaliteit

De concurrentiestrijd van onze klanten in hun markten - hightech industrie en complexe zorg - wordt steeds heviger en complexer. De kosten van organisaties moeten significant dalen en de kwaliteit van de prestaties moet continu van hoog niveau zijn. Die trend zal de komende jaren doorzetten, met als gevolg dat de dienstverlening c.q. de kwaliteit van de adviseur of trainer zich ook verder moet ontwikkelen:

 1. Er is steeds vaker maatwerk nodig
 2. Meer specialistische kennis wordt gevraagd
 3. De klant verwacht een heel hoge servicegraad
 4. Nauwkeurige probleemdefinities worden gevraagd
 5. Geavanceerde, vernieuwende oplossingsrichtingen zijn nodig

De tijd is voorbij dat standaard trainingen en trucjes oplossingen boden. Tegenwoordig zijn vraagstukken complex en is een combinatie van kennis en ervaring nodig. Vandaar de ontwikkeling van ons netwerk van managementprofessionals met als hoofddoel te voldoen aan de verwachtingen van de klanten.

Heb jij de expertise die nodig is en de vaardigheden die effectief zijn?

Wij zoeken mensen die organisaties helpen te verbeteren. Als je een expert bent, trainer of interim manager en je denkt over de juiste kwalificaties te beschikken, dan nodigen we je graag uit voor ons netwerk. De eerste stap is de selectieprocedure te doorlopen. Als je die hebt afgerond, kiezen we een aantal opdrachten en ga je aan de slag bij onze klanten. Scoor je een 9 voor klanttevredenheid, dan word je opgenomen in ons netwerk van managementspecialisten en kan je verder werken aan opdrachten, aan je kennisontwikkeling en de uitbreiding van onze klantenkring.

We zoeken mensen die in staat zijn klanten te helpen hun organisaties te verbeteren. Dat zijn niet altijd de hoogst opgeleiden, ook niet degene die normen perfect uit hun hoofd kennen en zeker niet zij die alleen over standaard stappenplannen beschikken. De trends waar onze klanten mee te maken hebben, vragen andere kwaliteiten.

Consultants weten veel, maar weten helpt de klant niet

Spreekt dit je aan en wil je vanuit de klant werken en niet conform een normenhandboek, lees dan verder. Consultants weten veel en hebben ervaring. De vraag is echter: Helpen die kennis en ervaring de klant verder? In principe niet. De klant heeft niets aan wat wij allemaal weten, als we niet:

 1. Eerst luisteren naar de vraag van de klant.
 2. Analyseren of het geschetste probleem wel het echte probleem is.
 3. Onze kennis omzetten naar uitleg die de klant verstaat.
 4. Een goede probleemdefinitie kunnen opstellen.
 5. Een planning maken en een project leiden.
 6. De doelen van onze klanten voor ogen houden.
 7. Communiceren met mensen, in plaats van mensen in functies.
 8. Oplossingen toetsen aan normen, modellen en theorieën.
 9. Problemen nauwkeurig en zorgvuldig benoemen.
 10. Ons houden aan managementwetmatigheden.

Degene die we zoeken, zijn denkers en doeners met verstand van zaken, die luisteren naar de behoeften van klanten. Ze doen niet interessant over hun vak, vermijden interessant taalgebruik, maar weten wel perfect waar vraagstukken over gaan. Ze kunnen samenwerken met klanten en collega’s en willen altijd van iedere situatie leren.

Organisaties zoeken hulp, wij bieden de expertise

Onze klanten bepalen op welke manier zij van onze organisatie gebruik willen maken. Dat kan in vormen die leiden tot kennisoverdracht, capaciteitsuitbreiding, analyse of uitvoerende kracht. We onderscheiden een aantal functies, die klanten graag van ons afnemen. De specialisten die we zoeken voor ons netwerk bezitten kwaliteiten voor één van de volgende functies:

 1. Organisatieadviseur
 2. Projectleider
 3. Interim managers
 4. Trainers

A. De uitdaging voor organisatieadviseurs bij onze klanten

Deze groep specialisten werkt voornamelijk analytisch, conceptueel en ondersteunend. Zij zijn in staat allerlei analyses te maken, zoals bijvoorbeeld data analyses, nulmetingen, procesanalyses, documentanalyse en gedragsanalyses. Deze analyses leiden tot inzicht in de status van de huidige (interne) organisatie. Bijvoorbeeld inzicht in de kwaliteit/kosten van het productieproces, voldoen aan ISO 9001, de logistiek, commerciële processen, personeelsprocessen of het kwaliteitsmanagement.

Daarna volgt de ontwikkeling van oplossingen met gedetailleerde ontwerpen van processen of organisatieonderdelen. Dat kan de uitwerking van een productieproces zijn, de opzet voor een kwaliteitsmanagementsysteem, een verandertraject voor leiderschap, de managementstructuur of een nieuw systeem voor voorraadbeheersing. Om een paar voorbeelden te noemen.

Hoewel de organisatieadviseurs veelal gelijkwaardige competenties bezitten, is het niet waarschijnlijk dat iemand inhoudelijk verstand heeft van alle voorgaande voorbeelden. Integendeel, meestal zijn deze specialisten goed binnen een bepaald deelgebied. Via het excellence netwerk zetten we de juiste mensen op het juiste moment in. De organisaties van onze klanten moeten excelleren in hun branches.

B. De uitdaging voor projectleiders bij onze klanten

De groep projectleiders wordt gevormd door specialisten die implementatietrajecten leiden. Zij zijn de bouwers. Ze zijn zeer bekwaam in de uitvoering, de implementatie van systemen, methoden en gedragsverandering. Ze implementeren kwaliteitssystemen, leiden verandertrajecten en verbeteren processen.

Implementatiespecialisten bewegen zich soepel in een organisatie. Ze communiceren makkelijk met iedereen en doorzien de dynamiek van een organisatie. Ze weten feilloos problemen te signaleren en bespreekbaar te maken, zien zowel talent als weerstand en verdrinken niet in de politiek, emotie of andere belangen. Ze nemen als het moet wel eens creatieve route, maar het resultaat wordt bereikt.

Ook voor deze groep specialisten is het niet waarschijnlijk dat één persoon alle deskundigheid in huis heeft. De implementatie van een kwaliteitsmanagementsysteem is een ander vakgebied dan de ontwikkeling van leiderschap of het verbeteren van een productieproces. Ook hierbij zetten we de specialisten in, die goed zijn voor een opdracht. Dat is één van de functies van het netwerk: kennis en ervaring gericht inzetten op het moment dat de klant dat verwacht en in de vorm die de klant dient.

C. De uitdaging voor interim managers bij onze klanten

De groep interim managers werkt tijdelijk aan de realisatie van veranderingen. Ze realiseren! ‘Het is niet gelukt’, kennen ze niet, deadlines overschrijden doen ze niet. Interim managers zijn in staat in relatief korte tijd veranderingen door te voeren. Ze zijn besluitvaardig, doortastend en hebben een goede organisatieantenne.

Voorafgaand aan een traject voor interim management wordt een nauwkeurige opdrachtomschrijving gemaakt. Voor zowel de opdrachtgever als voor ons moet precies duidelijk zijn welke doelen worden gerealiseerd en wat daarbij de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de interim manager zijn. Met die inhoud voor ogen realiseren zij de doelen die de klant verwacht.

Natuurlijk geldt ook voor deze groep, dat interim managers gespecialiseerd zijn. De rol van general manager verschilt van die van productiemanager, commercieel manager of kwaliteitsmanager. Vanuit het expert netwerk zetten we de juiste specialist in op de juiste opdracht.

D. De uitdaging voor trainers bij onze klanten

De groep trainers werkt aan de ontwikkeling van de deskundigheid van anderen. Ze doorgronden het leerproces van de cursisten en weten de inhoud van de onderwerpen hierop aan te laten sluiten. Goede trainers zijn in staat anderen te laten groeien. Ze helpen anderen om vraagstukken en achtergronden te begrijpen. Immers, wie begrijpt, kan daarna zelfstandig verder. Wie een kunstje leert, verliest zichzelf keer op keer.

De trainers die wij zoeken, hebben diepgaande inzichten. Ze begrijpen de theorie, hebben de praktijk ervaren en vinden aansluiting bij het leerproces van de deelnemers. De cursist staat centraal, niet de trainer.

Voor deze groep specialisten geldt ook weer het onderscheid in deskundigheid:

 • Per vakgebied - 5S, lean, kaizen, six sigma, ISO 9001, et cetera;
 • Per branche - hightech industrie en zorg;
 • Per groep cursisten - directie, management, teamleiders, operators.

Klanten verwachten een steeds nauwkeuriger aansluiting van trainers, cursisten en het beoogde leerdoel. Vandaar dat een netwerk beter functioneert dan organisaties met standaard programma’s en vaste trainers.

Spreekt onze werkwijze je aan en houd je van dynamiek?

Verwacht je dat je in één van deze profielen past en wil je opdrachten met ons uitvoeren? Meld je aan! Als freelance specialist of als franchisenemer om deel te nemen aan onze formule.

Vul onderstaande formulier in of reageer per mail: info@patagonia-bv.com. Reageer als je excelleert in een vakgebied, wilt samenwerken in een netwerk en je daaraan een bijdrage wilt leveren. Uitsluitend acquisitie voor opdrachten is niet gewenst.

Gegevens invullen voor vragen en informatie

Unieke aanpak:

 • Continu leren
 • Kennis delen
 • Persoonlijke ontwikkeling
 • Professionele ontwikkeling
 • Resultaten verbeteren
×
Patagonia B.V. maakt gebruik van cookies. Bij gebruik van onze website gaat u ermee akkoord dat we deze cookies plaatsen en daarmee gegevens verzamelen. Op deze manier krijgen we een goed beeld van u als bezoeker en kunnen we u een optimale gebruikerservaring bieden. Als u geen cookies wilt, kunt u deze website niet gebruiken. Lees meer over cookies