Vernieuwingen ISO 9001:2015 en uw voordelen

ISO 9001:2015 is de kwaliteitsmanagementnorm, die beschrijft waar een organisatie minimaal aan zou moeten voldoen om het mogelijk te maken dat processen worden beheerst en producten systematisch worden verbeterd. Hieronder volgt een kort overzicht van de vernieuwingen, waarmee u zich kunt voorbereiden en organisatieverbeteringen kunt plannen.

ISO 9001 schrijft niet direct procedures voor, maar is een norm. Het is een spiegel om de organisatie in te bekijken voor de eigenschap om processen continu te verbeteren: kwaliteitsmanagement. U kunt toetsen of het kwaliteitsmanagementsysteem van uw organisatie compleet is en of verbeteringen nodig zijn. Het doel is de organisatie te verbeteren door processen (nog) beter te beheersen en klanten tevreden te houden.

De belangrijkste vernieuwingen en eisen van ISO 9001:2015 op een rij:

1. Stakeholders identificeren en een duurzame, win-win relatie ontwikkelen

In andere managementmodellen, zoals INK/EFQM, is het al langer gebruikelijk om niet alleen de klanten als stakeholder te zien, maar ook andere partijen, zoals leveranciers, personeel, aandeelhouders en de samenleving. Een organisatie dient met alle partijen een praktische win-win relatie op te bouwen. Uw organisatie moet voordeel hebben van de relatie en de andere partij, de stakeholder, ook. Zo wordt een duurzame win-win relatie met alle stakeholders opgebouwd. Maak de stakeholderanalyse samen met uw collega's

2. Risicomanagement uitvoeren

Risico's zoals bankencrises, marktbubbels en tekorten op de arbeidsmarkt moeten worden gezien en er moet op worden geanticipeerd, als dat mogelijk is. Daarnaast moeten interne risico's worden geïdentificeerd, zoals de veiligheid van informatie, het voorkomen van ongelukken en de beheersing van processen. Door de risico's te zien en er op te anticiperen wordt een sterkere organisatie ontwikkeld en wordt een betere concurrentiepositie gecreëerd.

3. Input en output definiëren, meten en continue verbetering van processen

De nieuwe norm legt meer nadruk op het bepalen van de input en de de relatie met de gemeten output van processen. Een praktisch voorbeeld: welke artikelen zijn besteld (input) en hoe vaak worden verkeerde artikelen ontvangen (output)? Welke producten worden aan klanten geleverd (input) en hoe vaak ontstaat er toch een klacht (output)? Alle processen zijn op te delen in stapjes met een input aan de voorkant en een output aan de achterkant.

4. Kwaliteitshandboek eenvoudig en geïntegreerd

Dit onderwerp gaat over de integratie van verschillende normen in de ISO-familie. De opbouw van ISO 9001:2015 is qua hoofdstukindeling aangepast aan de andere normen. Daarmee passen bijvoorbeeld ISO 14001, ISO 27001 en andere normen bij elkaar en zijn ze makkelijk te integreren. Streef er naar dat het managementsysteem van uw organisatie kan worden samengevat in één overzichtelijk, eenvoudig format. Zo'n format hebben we kosteloos voor u klaarliggen.

5. Documentatie nodig, maar niet verplicht

De nieuwe versie van de norm ISO 9001 bevat minder verplichte procedures. Dat wil zeggen, minder verplichtingen om procedures uit te schrijven (YouTube: procesbeschrijvingen). Ze moeten wel worden toegepast in de praktijk. Het is nog even belangrijk om in de praktijk bijvoorbeeld afwijkingen in processen te registreren, te analyseren en processen aan de hand van deze oorzaakanalyses te verbeteren. Verder kunt u de uitwerkingen van procedures ook gewoon van ons ontvangen.

6. Leiderschap en de verantwoordelijkheid van de directie

Al in de vorige norm werd meer de nadruk gelegd op de directieverantwoordelijkheid, dat gaat nu nog verder. Men (de schrijvers van de norm) doet er van alles aan om te voorkomen dat ISO 9001 een papieren tijger wordt. Het gaat er om een organisatie effectief te besturen en de verantwoordelijkheid daarvoor ligt bij de directie en het management team. ISO 9001 is niet iets extra’s, het gaat om meten van prestaties en de continue verbetering van processen.

7. De werkplek en werkomgeving continu verbeteren

Kaizen management is de moeder in het denken over managementsystemen. Vanuit die gedachte krijgt de werkplek nu meer aandacht. De werkplek is de plek waar de producten van klanten worden gemaakt c.q. waar de diensten worden geleverd. Is die werkplek en werkomgeving goed, behulpzaam, effectief, efficiënt?! Zijn de werkomstandigheden optimaal voor goede, snelle productie zonder faalkosten en fouten? Daarvoor vraagt de norm nu meer aandacht.

8. Kwaliteitsmanagement voor operators brengt ISO 9001 in de praktijk

ISO 9001 is een checklist voor een kwaliteitsmanagementsysteem. Zo'n systeem is geschreven voor leidinggevenden en de taal, die in de norm is gebruikt, is niet eenvoudig. Daarom hebben we een aparte training voor operators gemaakt. Daarmee kan een organisatie alle uitvoerende professionals in een dagdeel trainen in de toepassing van kwaliteitsmanagement met ISO 9001. Na deze training weten alle medewerkers wat ze moeten doen.

Stappenplan ISO 9001:2015 en vernieuwing van het certificaat

Voer de volgende stappen uit om te voldoen aan de nieuwe norm en certificeer uw organisatie daarna:

1. Training

Volg onze opleiding Kwaliteitsmanager. U leert ISO 9001 toepassen en het managementsysteem ontwikkelen. U ontvangt de bijbehorende documentatie (kwaliteitshandboek, sjablonen en voorbeelden) en tips voor de implementatie. Praktisch en doelgericht.

2. Nulmeting

Voer met uw collega’s en/of met onze consultant een nulmeting uit. Maak een gap analyse van uw organisatie. Daag uzelf uit en zoek naar verbeteronderwerpen. Dat kan ook met een Operational Audit of Excellence Audit.

3. Plan van Aanpak

Maak op basis van de nulmeting een stappenplan. Dit plan is de gids voor het management van uw organisatie. Stap voor stap worden de onderwerpen in het team besproken en ingevoerd. We hebben voorbeelden voor u.

4. Voorbereiding

Voordat u start worden de voorbereidingen getroffen. Denk daarbij aan een goede teamsamenstelling, een nieuwe opzet van het handboek, een planning, een taakverdeling en doelstellingen. Iedereen is zo op de hoogte.

5. Implementatie

Voer de aanpassingen of vernieuwingen volgens plan uit. Zorg voor borging en draagvlak, zodat iedereen meewerkt en er zin in heeft. De organisatie wordt beter en iedereen geniet van de voordelen.

6. Auditing en procesanalyse

Meet of de aanpassingen het gewenste effect hebben gehad. Meet de input en output van de processen. Zet de resultaten in grafieken, tabellen of werk met foto's en deel de informatie met uw collega’s.

7. Certificatie ISO 9001

De organisatie voldoet aan ISO 9001 als op alle onderdelen de PDCA-cirkel draait. Het doel is continue verbetering van processen, waarbij ook bijvoorbeeld kostenreductie en doorlooptijdverkorting verbeteringen zijn.

8. Communicatie stakeholders

Deel de resultaten met de stakeholders, zoals bijvoorbeeld uw klanten. Toon niet alleen het certificaat aan de inkoopafdelingen van uw klanten, toon ook met trots de gerealiseerde resultaten. De concurrentiepositie is versterkt!

Onze dienstverlening helpt u praktisch verder

Als u hulp wenst bij één of meer van deze onderdelen, laat het ons weten. We helpen in alle fasen van de organisatieontwikkeling en certificatie. We geven advies over de inhoud van de norm, de interpretatie en de toepassingen. We voeren ook audits uit, helpen bij de implementatie en geven training.

Wilt u de Checklist ISO 9001 ontvangen? Vul dan onder uw gegevens in. U kunt ook bellen via 088 33 666 66 of een e-mail sturen naar info@patagonia-bv.com. Verbeter de organisatieprocessen.

consultancy data analyse advies

Diensten

Bekijk onze diensten

Lees meer

Lerende organisatie continue verbetering verbeterteam six sigma

Oplossingen

Ga naar de oplossingen

Lees meer

checklist lean 5s

Artikelen

Lees meer artikelen

Lees meer

Kwaliteitsmanagement 5S Lean

Cases

Bekijk voorbeelden

Lees meer

Stel uw vraag

Vul het formulier in en stel uw vragen.

ISO 9001 Certificaat

  • ISO 9001 Certificaat
  • Eenvoudig stappenplan
  • Direct resultaat in de uitvoering
  • Procesbeheersing realiseren
  • Procesverbetering realiseren
  • Kosten reduceren
  • Klanttevredenheid verbeteren
  • Interne organisatie verbeteren
  • Verbeterd rendement
  • Verbeterde productkwaliteit