ISO 9001 en QLTC voor toeleveranciers OEM

QLTC is de vervolgstap van ISO 9001. Klanten eisen vaak van uw organisatie dat zij gecertificeerd is volgens ISO 9001. Klanten zoeken zekerheid door niet alleen eisen te stellen aan de kwaliteit van uw producten, maar ook aan die van uw interne organisatie. Men verwijst dan naar deze internationale standaard voor organisatiecriteria. Echter, ISO 9001 is eigenlijk slechts een light versie en nog een globale ook. Organisaties in de groep OEM - Original Equipment Manufacturers - en de procesindustrie stellen veel meer eisen aan uw organisatie. Deze zijn samengevat in de tool QLTC. Verder beantwoorden we de vraag hoe uw organisatie leverancier wordt van een afnemer die OEM is?

Het gaat niet om veel beschrijven. Om die misvatting maar direct weg te nemen. Die fout wordt met ISO 9001 ook vaak gemaakt. Het gaat om procesbeheersing. De perfecte beheersing van processen, zodat foutloze producten worden gemaakt. Afnemers eisen van haar leveranciers prestaties en betrouwbaarheid.

Perfecte beheersing van processen met ISO 9001 en QLTC:

 1. Betrouwbaarheid in producten en levertijdigheid
 2. Suppliers handbook bovenop de eisen uit ISO 9001
 3. Dalende kosten via procesbeheersing en procesverbetering
 4. Processen continu efficiënter en effectiever maken via omdenken

1. Betrouwbaarheid in producten en levertijdigheid

Uw klanten willen stabiliteit in de aanvoer van producten, ze willen zekerheid over de kwaliteit van de geleverde producten (TQM), ze willen dat uw organisatie haar processen volledig beheerst en mocht er toch ergens een afwijking optreden, dan willen ze dat direct weten. Ze stellen deze eisen, omdat ze geen fouten willen in hun eigen processen, laat staan in hun producten bij hun klanten. Stel voor dat Boeing een vliegtuig met fouten aflevert, Mercedes een auto met problemen of ASML een machine in Korea die niet goed werkt. De kosten en aantallen zijn dan hoog. OEM's doen er alles aan te voorkomen dat fouten aan de voorkant het productieproces binnenkomen. Ze willen dat de aanvoer perfect verloopt en verlangen daarom operational excellence. De eerste stap voor uw organisatie is operational excellence adopteren en opnemen in de organisatiestrategie.

2. Dalende kosten via procesbeheersing en procesverbetering

Nu gebeurt er iets interessants. Iets waar veel misverstanden over bestaan. Dat streven naar operational excellence is niet duur. Het kost geen geld. Sterker, het levert geld op. Mogelijk dat uw gevoel dit niet volgt, maar uw ratio wel. Operational excellence is feitelijk niet meer dan het wegnemen van fouten en verspillingen (Lean, 5S). Die fouten en verspillingen, die uw organisatie vandaag maakt, die zijn wel kostbaar. Ze kosten arbeidsuren, machine uren, transportkosten en met een beetje pech ook nog een hele service afdeling. Het is de kunst de organisatie te transformeren van correctief werken naar preventief werken. Fouten herstellen is veel kostbaarder dan fouten voorkomen. Daar is kwaliteitsmanagement voor nodig. Niet in de vorm van beschrijvingen, maar in de vorm van oorzaakanalyses, SPC, 5S, Lean en allerlei andere technieken. Die zijn praktisch gratis en uiterst effectief.

3. Suppliers handbook bovenop de eisen uit ISO 9001

De meeste OEM's werken met een zogenaamd suppliers handbook, of leveranciershandboek. Hierin staat exact omschreven aan welke eisen hun leveranciers moeten voldoen. Die eisen komen overeen met de technieken en methoden, die net in de voorgaande paragraaf werden benoemd en die niet alleen te maken hebben met uw producten, maar vooral met de organisatie en de processen. De hele methodiek waar alle richtlijnen onder vallen is QLTC: Quality, Logistics, Technology and Costs. Op deze 4 onderwerpen stellen OEM's verdiepende eisen ten opzichte van ISO 9001. Een norm in de automobiel industrie, die dat van zichzelf al doet, is IATF 16949. De volgende stap is dus het ontwerpen van een kwaliteitsmanagementsysteem dat voldoet aan de eisen van de OEM's via QLTC.

4. Processen continu efficiënter en effectiever maken via omdenken

Het gaat niet om meer, maar juist om minder. Minder documenten, minder fouten, minder verspillingen en minder afwijkingen. Dat kost niet meer, dat kost juist minder en de procesbeheersing wordt beter. Eigenlijk zou iedere organisatie deze principes moeten toepassen. Echter, het vraagt een rationele vertaalslag. Organisaties worden vaak emotioneel gestuurd en zijn daardoor meer gericht op het herstellen van fouten, dan op ze te voorkomen. Het is een andere competentie. Dat is eigenlijk gelijk het antwoord op de vraag hoe uw organisatie supplier wordt van OEM klanten: Anders denken en ander denken over kwaliteitsmanagement. Van correctief naar preventief.

Met ISO 9001 en QLTC de organisatie vereenvoudigen

De leveranciers waar multinationals mee werken zijn professionals, die hun organisaties goed onder controle hebben. Ze durven zich kwetsbaar op te stellen en doen geen concessies aan kwaliteit en kwaliteitsverbetering. Wij begeleiden organisaties graag naar dit niveau en zelfs daar voorbij. Wilt u met uw organisatie ook first tier supplier worden? Of bent u al preferred supplier, maar wilt u niet verslappen? We ondersteunen u graag en brengen uw organisatie verder. Dat begint met een nieuwe strategie voor kwaliteitsmanagement. Daarna coachen we waar nodig managers, HRM managers en kwaliteitsmanagers en we helpen de teamleiders en operators op de werkvloer.

Wilt u de meting QLTC uitvoeren op uw organisatie? Vul dan onderstaande formulier in. Als u meer informatie wenst, bel ons vrijblijvend via 088 33 666 66, of stuur ons een e-mail naar info@patagonia-bv.com.

consultancy data analyse advies

Diensten

Bekijk onze diensten

Lees meer

Lerende organisatie continue verbetering verbeterteam six sigma

Oplossingen

Ga naar de oplossingen

Lees meer

checklist lean 5s

Artikelen

Lees meer artikelen

Lees meer

Kwaliteitsmanagement 5S Lean

Cases

Bekijk voorbeelden

Lees meer

Stel uw vraag

Vul het formulier in en stel uw vragen.

ISO 9001 plus QLTC

 • ISO 9001 Certificaat
 • Extra eisen QLTC
 • Interne audit QLTC
 • Leverbetrouwbaarheid vergroten
 • Procesbeheersing realiseren
 • Procesverbetering realiseren
 • Kosten reduceren
 • Klanttevredenheid verbeteren
 • Interne organisatie verbeteren
 • Verbeterd rendement
 • Verbeterde productkwaliteit