Nulmeting op de Gemba uitvoeren met de Checklist 5S

Voer met behulp van de Checklist 5S een nulmeting uit op de Gemba. De methode 5S is ontwikkeld om efficiëntie, standaardisatie en continue verbetering van de standaarden te ontwikkelen op het praktische niveau, de operationele handelingen. Die handelingen worden uitgevoerd op de Gemba. Om een nulmeting te kunnen uitvoeren op die werkplekken hebben we een checklist samengesteld. Bepaal met de Checklist 5S hoe efficiënt de werkplekken zijn en wat de mate van standaardisatie is. Vul het formulier onderaan in en u ontvangt de checklist gratis.

De oorsprong van 5S en onderdeel van Kaizen Management

De methode 5S is ontwikkeld in de industrie van Japan als onderdeel van Kaizen Management. Men kwam tot het inzicht dat ploegen er verschillende werkmethoden op nahielden, waardoor faalkosten (verspillingen, muda) bleven bestaan. Het kan natuurlijk niet zo zijn dat ploegen op verschillende manieren werken. Eén manier is de beste en meest efficiënte manier en die wordt bepaald door de klanteisen. Het management ontwikkelde een methode voor standaardisatie en continue verbetering op de Gemba. Dit werd 5S. 

Bepaal voor 5S een maat voor inefficiëntie, veiligheid en gezondheid

Volgens de methode 5S wordt iedere handeling, die één honderdste van een minuut duurt onderworpen aan een onderzoek of efficiëntie en effectiviteit. Dat is 0,6 seconden. Dit is niet zomaar een willekeurig gekozen getal. Deze tijdseenheid komt overeen met het uitsteken van een arm of het zetten van een stap. Met andere woorden, iedere handeling, iedere beweging, wordt bekeken: Is die beweging zinvol? Voegt de beweging waarde toe voor de klant of is het verspilling? Is de beweging veilig en ergonomisch verantwoord? Worden medewerkers er blij van of is het een last? Onderschat niet het belang van deze handeling van 0,6 seconden. Als zo'n handeling tientallen keren per dag of honderden keren per week en waarschijnlijk vele tienduizenden keren per jaar wordt uitgevoerd, dan is de impact op de veiligheid, gezondheid en efficiëntie groot. 

Kaizen Management is het leidende managementsysteem geworden

Dit inzicht van het effect, dat kleine repeterende handelingen op het totaal rendement van een organisatie hebben, heeft er mede voor gezorgd dat Japanse bedrijven ongeveer 50% sneller produceren dan concurrerende bedrijven. Het is gewoon een hele logische kwaliteitsmanagementgedachte: Als een productielijn uit duizenden handelingen bestaat - en dat doet de gemiddelde productielijn in iedere fabriek - en de helft daarvan kan worden weggenomen, veranderd of versneld, dan is de winst enorm. Minstens 25% doorlooptijdverkorting. Waarschijnlijk zelfs meer. Dit ervaren we dagelijks bij onze klanten in het midden en grootbedrijf, waar de inefficiëntie vaak groot is.

Uw voordeel met de toepassing van 5S op alle afdelingen

5S maakt organisaties snel, veilig en van goede kwaliteit. Iedere handeling is raak, iedere handeling voegt waarde toe en verspillingen worden voorkomen. Dat geldt niet alleen voor de productie. Ook voor bijvoorbeeld de afdelingen verkoop en engineering. Daar is vaak de gewoonte ontstaan dat een offerte opnieuw moet worden gemaakt of een tekening moet worden aangepast. Allemaal verspillingen, die kunnen worden weggenomen met 5S. Maak 5S een organisatiebreed inzetbare methode, waaraan niemand kan ontsnappen. Net zoals met methoden als Lean en ISO 9001. Ook op de afdeling verkoop, engineering en logistiek moet efficiënt en foutloos worden gewerkt. Gegevens verkeerd opslaan of onvolledig invullen, leidt direct tot inefficiëntie.

Start met de nulmeting 5S en begeleiding van een trainer

Toets in hoeverre uw organisatie snel en accuraat werkt met de Checklist 5S. Deze checklist helpt u na te gaan of uw primaire proces voldoet aan de eisen van snelheid, zorgvuldigheid, veiligheid en kwaliteit. Loop de lijst langs, samen met uw collega’s in de uitvoering. Praat met elkaar over de wijze van werken, de handelingen en de herhalingen van die handelingen. Komt u tot de conclusie dat het beter kan? Of bent u al een eind op weg? Schrijf het resultaat van uw bevindingen op, samen met de ingevulde checklist. Dit leidt tot een eerste nulmeting, die een maat is voor de efficiëntie van uw organisatie. Start daarna het verbeterproces met één van onze trainers.

Wilt u meer weten over de toepassing van 5S, of de Checklist 5S ontvangen? Vul dan onderstaande formulier in. Of bel ons vrijblijvend op 088 33 666 66, of stuur een e-mail naar info@patagonia-bv.com.

training coaching management

Diensten

Bekijk onze diensten

Lees meer

Lerende organisatie continue verbetering verbeterteam six sigma

Oplossingen

Ga naar Lean oplossingen

Lees meer

checklist lean 5s

Artikelen

Lees meer Lean artikelen

Lees meer

Kwaliteitsmanagement 5S Lean

Cases

Bekijk voorbeelden

Lees meer

Stel uw vragen

Vul het formulier in en stel uw vragen

Methode 5S toepassen:

 • Nulmeting 8 wastes
 • 5S essentie doorgronden
 • Kaizen Management toepassen
 • Samenwerking in ploegen
 • Samenwerking tussen ploegen
 • Standaardisatie procedures
 • Gemba centraal stellen
 • Continu verbeteren
 • Klantgerichtheid ontwikkelen
 • Oude patronen wegnemen
 • Nieuwe werkwijzen ontwikkelen
 • Efficiëntie en veiligheid verbeteren