The seven habits of highly effective people van Covey in uw organisatie

Het boek The seven habits of highly effective people is zonder twijfel het bekendste boek van Stephen Covey. In dit boek deelt Covey zijn visie over de factoren, die alle succesvolle mensen gemeen hebben. De belangrijkste les die Covey ons leert, is dat goed leiderschap en effectiviteit begint bij jezelf. In dit artikel leest u de 7 habits en de tips om er mee te werken als leider. Wilt u meer weten en uzelf ontwikkelen? Doe mee met onze coachtrajecten voor leiderschapsontwikkeling of volg de training leiderschap.

De 7 eigenschappen van effectief leiderschap volgens Covey

Covey heeft de 7 eigenschappen van effectief leiderschap uitgewerkt. De eerste drie eigenschappen, of habits, gaan over de eigen persoonlijkheid. Hier ligt de basis voor leiderschap. Pas als de basis op orde is, kan een mens als leider functionerenDit deel noemt Covey de Persoonlijke overwinning. Daarbij verwijst hij naar het vermogen van de leider om zichzelf emotioneel en persoonlijk onder controle te hebben, zodat het doel van de onderneming centraal komt te staan. Daarna kan de leider werken aan de Publieke overwinning, zoals Covey dat noemt: het doel dat voor de organisatie centraal staat. Daarover gaan de volgende drie van de 7 eigenschappen van effectief leiderschap. Dan wordt afgesloten met de laatste eigenschap: de vernieuwing.

The 8th habit van Covey voor effectief leiderschap

Na de uiteenzetting van de 7 eigenschappen van effectief leiderschap kwam Covey in 2004 met de achtste eigenschap voor effectief leiderschap: Find your voice and inspire others to find theirs. Het gaat hier om het vinden van de weg naar greatness of significance. Covey heeft hier zelf een reis van verdieping gemaakt. Er zit 15 jaar tussen de twee boeken. Covey heeft hierin gezien dat de leider een coachende en ondersteunende rol vervult om de missie en visie van een organisatie te realiseren. Het gaat om de betekenis van de organisatie in de samenleving of economie en niet om macht of ego van de leider of de cijfermatige eindresultaten. Dit achtste principe maakt van de leider een diepzinnige en lerende leider, die anderen meeneemt op reis en hen uitnodigt ook te leren en te ontdekken, zodat zij zelfstandig kunnen bijdragen aan de missie en visie van de organisatie. Het geheel van de organisatie wordt daarmee sterker en is niet afhankelijk van die ene leider, maar van de samenwerking in het team. Wilt u meer weten of deze verdieping in leiderschap? Stuur onze adviseurs een e-mail met uw vragen

De 7 eigenschappen van effectief leiderschap volgens Covey uitgewerkt:

1. Wees proactief - habit 1

Het is voor leiders belangrijk de missie en visie van de organisatie te realiseren. Sterker, dat is hun verantwoordelijkheid. Het gaat bij deze eerste habit om als leider te doen wat nodig is om die missie en visie te realiseren. Om proactief te zijn, moet je leren opereren vanuit de cirkel van invloed om die missie/visie te realiseren. De boodschap die er ook achter zit, is: geef anderen niet de schuld, maar stop je energie in jezelf en in het vinden van mogelijkheden waar je invloed op kunt uitoefenen om het doel te realiseren. Om dit gedrag bij jezelf te realiseren is het belangrijk dat je je bewust bent van je keuzes en je eigen gedrag. Je kunt zelf kiezen hoe je ergens op reageert, laat dit niet beïnvloed worden door gebeurtenissen in de omgeving of door je eigen patronen. Het doel van de onderneming staat centraal en je eigen gedrag als leider is bepalend.

2. Begin met het einde in gedachten - habit 2

Om de juiste besluiten te kunnen nemen, is het belangrijk om te weten waar je naartoe werkt. Vergelijk dit met de missie en visie van een organisatie, waar wil je naartoe en hoe wil je zijn op de weg daarnaartoe? Blijf bij je eigen kernwaarden, de kernwaarden van de organisatie en baseer je besluiten op degene die je wilt zijn voor die organisatie. Zonder eindpunt in zicht wordt het nemen van besluiten een exercitie, die alleen is gericht op de korte termijn. Het doel is besluiten te nemen op basis van het eindpunt. Zorg daarom voor een heldere doelstelling, missie en visie. 

3. Belangrijke dingen eerst - habit 3

Het stellen van prioriteiten is niet eenvoudig. Iedere dag worden leiders geconfronteerd met een veelheid aan informatie en gebeurtenissen, die ze moeten verwerken. Het is niet mogelijk overal aandacht aan te besteden, of overal evenveel aandacht aan te besteden. Om effectief te zijn, moeten er keuzes worden gemaakt. Daarvoor heeft Covey een handig hulpmiddel bedacht, waarin je jezelf telkens twee vragen stelt: 

  1. Is het belangrijk?
  2. Is het urgent? 

Op basis van deze twee vragen ontstaat een matrix, die helpt bij het stellen van prioriteiten. Deze matrix wordt ook vaak gebruikt in time management trainingen:

Q1

Belangrijk

Urgent

Q2

Belangrijk

Niet urgent

Q3

Niet belangrijk

Urgent

Q4

Niet belangrijk

Niet urgent

Dit zijn de belangrijke 3 eigenschappen (habits), die Covey toewijst aan jezelf. Voor leiderschap en effectiviteit begint het bij jezelf en je eigen gedrag in de organisatie. Nu volgen de eigenschappen die nodig zijn om goed te kunnen samenwerken.

4. Denk in termen van win-win - habit 4

Een win-win situatie creëren betekent dat je wellicht een compromis moet sluiten. Dat betekent ook dat je niet direct je volledige einddoel behaalt, wat lastig kan zijn. Wat helpt, is om eens andersom te redeneren: stel dat je volledig je zin krijgt, ten koste van de belangen van een ander. Dan zal dit de (werk-)relatie verstoren, wat op de langere termijn negatieve effecten brengt. Om tot een win-win situatie te komen moet je de wensen en belangen van anderen kennen en begrijpen. Daarvoor is goed luisteren noodzakelijk. De competentie luisteren is niet bedoeld om de reageren, maar om te leren. Ontwikkeld de vaardigheid als leider om continu te observeren. Dit is ook een klassiek principe uit Kaizen management.

5. Eerst begrijpen, dan begrepen worden - habit 5

De vijfde eigenschap gebruik je mede om de vierde eigenschap toe te kunnen passen. Pas als je daadwerkelijk begrijpt wat de ander wil zeggen, ontstaat goede communicatie. Door empathisch te luisteren, kun je leren. Dit is dezelfde manier van luisteren (observeren, waarnemen), die we onze cursisten ook in onze opleiding voor interne auditor leren. Het geven van een autobiografische reactie is hierin een grote valkuil voor iedereen. Door datgene wat de ander zegt direct op jezelf te betrekken en een daarop gebaseerde reactie te geven, verstoor je de mogelijkheid om de ander echt te horen. Begrijpen begint daarom met de eigenschap objectief waarnemen. Effectieve leiders beheersen die competentie.

6. Synergie - habit 6

Synergie is een lastig begrip. Een eenvoudige uitleg is: 1+1=3. Als je als leider alle eigenschappen/competenties beheerst en de mensen waarmee je werkt ook, dan ontstaat samenwerking aan een hoger doel. Door de diverse belangen samen te brengen en te bekijken en juist niet te onderhandelen tot er een compromis is gevonden, ontstaan nieuwe inzichten met nieuwe en betere oplossingen. Een mooie uitdrukking is: boven jezelf uitstijgen, waardoor het team gaat vernieuwen via samenwerking. Daarmee wordt voorkomen dat één leider of dominante persoon in een team de route bepaalt. Die weg is nooit effectief. Het gaat om de bijdrage en de transformatie als team.

7. Houd de zaag scherp - habit 7

Deze op het eerste gezicht wat aparte uitdrukking gebruikt Covey graag, omdat er een anekdote aan is gekoppeld. Die anekdote gaat over een boswachter, die al uren aan het zagen is. Hij wil niet stoppen om de zaag weer scherp te maken, omdat hij nog veel meer hout moet zagen. Met andere woorden, hij heeft haast, stress en overziet daardoor niet meer de gehele situatie. Tijd nemen om de zaag te slijpen zal leiden tot een kortere doorlooptijd en minder schade dan doorgaan op de bestaande weg. Covey roept leiders hier op tot reflectie. Alle vormen van reflectie, zoals reflectie op het eigen functioneren, als reflectie op het functioneren van het team en de af te leggen weg voor de organisatie en de doelen. Regelmatig zal de zaag opnieuw moeten worden onderhouden, vernieuwd of vervangen om de missie en visie te realiseren. 

Leiderschap in de praktijk 

De zeven eigenschappen plus de toegevoegde achtste eigenschap geven stof tot nadenken voor leiders en een praktisch handvat om mee te werken. We beschikken over tools, werkwijzen en technieken, waarmee we u kunnen helpen in de uitvoering van uw rol als leider. Van directeur tot voorman en van kwaliteitsmanager tot afdelingshoofd. Via onze coachtrajecten en leiderschapstrainingen helpen we u naar volgende fasen van functioneren in uw rol. 

Vraag het eBook over leiderschap aan. Vul onderstaande formulier in en ontvang het eBook over leiderschap. U kunt ook e-mail sturen naar info@patagonia-bv.com of via telefoon 088 33 666 66.

Kaizen management

Diensten

Bekijk onze diensten

Lees meer

Oplossingen

Oplossingen

Ga naar de oplossingen

Lees meer

Artikelen

Artikelen

Lees meer artikelen

Lees meer

Kwaliteitsmanagement 5S Lean

Cases

Bekijk voorbeelden

Lees meer

Stel uw vragen

Vul het formulier in en stel uw vragen.

Leiderschap met Covey

  • Leiderschap ontwikkelen
  • Seven principles
  • Voor alle leidinggevenden
  • Coachend leiderschap
  • Verantwoordelijkheid ontwikkelen
  • Delegeren
  • Inspireren
  • Leren en ontwikkelen