De Kwaliteitsmedewerker voert de kwaliteitsprocedures uit

De kwaliteitsmedewerker of kwaliteitscoördinator is de spil in de uitvoering van het kwaliteitsmanagementsysteem. Denk daarbij aan de afhandeling van klachten, procesafwijkingen onderzoeken, leveranciers evalueren, metingen verrichten, procesbeschrijvingen maken en het kwaliteitshandboek onderhouden. De complicerende factor is echter hoe de verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn verdeeld met de medewerkers in de lijn. Lees verder en richt de functie van kwaliteitsmedewerker in.

Kwaliteitsmedewerker voert de procedures uit van het managementsysteem

Grotere organisaties hebben een afdeling Kwaliteitsmanagement of QHSE van waaruit alle activiteiten worden georganiseerd, die betrekking hebben op het vak kwaliteitsmanagement. Dit vak staat in dienst van de lijnorganisatie en raakt alle aspecten van de organisatie en de operationele processen. Het doel is de organisatie te ondersteunen bij de realisatie van operational excellence: Lage kosten, foutloos produceren en klantgericht werken. De kwaliteitsmedewerker is niet verantwoordelijk voor de productkwaliteit, die ligt in de lijn, maar ondersteunt door procedures uit te voeren.

De kwaliteitsmedewerker zorgt voor het kwaliteitsmanagementsysteem:

 1. Kwaliteitshandboek onderhouden
 2. Procesbeschrijvingen maken
 3. Metingen verrichten en analyses maken
 4. Interne audits uitvoeren
 5. Certificatie ISO 9001 begeleiden
 6. Functieomschrijving van de kwaliteitsmedewerker

1. Kwaliteitshandboek onderhouden

Eén van de centrale activiteiten is het onderhouden van het kwaliteitshandboek. Dat handboek is een vereenvoudigde weergave van het managementsysteem. Te vaak verworden deze kwaliteitshandboeken tot letterlijke beschrijvingen van de werkelijkheid. Dat is niet de bedoeling. Het is de weergave van het managementsysteem, dat een instrument is voor leidinggevenden. Het gaat om de samenhang van processen, de risico's en de richtlijnen of kaders. Het doel is de leidinggevenden van informatie te voorzien om processen integraal te borgen en te verbeteren.

2. Procesbeschrijvingen maken

Het kwaliteitshandboek bevat onder andere de beschrijvingen van processen. Op managementniveau in de eerste plaats. Indien gewenst kunnen ook werkinstructies worden toegevoegd. Zorg voor terughoudendheid, omdat bureaucratie snel ontstaat. Hoe dan ook de beschrijving van processen volgt een aantal spelregels. Deze zijn bekend bij de kwaliteitsmedewerker en meestal niet in de lijn van de organisatie. De kwaliteitsmedewerker begeleidt de operationele medewerkers in de uitwerking van processen, als dat nodig en gewenst is.

3. Metingen verrichten en analyses maken

Er worden allerlei metingen uitgevoerd. Als het er veel worden, ontstaat op enig moment een afdeling Quality Control of een Quality Control medewerker. Soms zijn dit zelfs complete laboratoria, waar de specificaties van producten continu worden gemeten. Als het aantal metingen nog overzichtelijk is, is de kwaliteitsmedewerker vaak belast met de uitvoering van de metingen aan processen of producten en het maken van data analyses. Als er een Inspectieafdeling is, houdt deze zich meestal bezig met metingen aan apparatuur en aan de installatie om uitval en stilstand te voorkomen.

4. Interne audits uitvoeren

Een praktisch vast onderdeel van het werk van de kwaliteitsmedewerker is de uitvoering van interne audits. Vanuit interne normen of externe richtlijnen, zoals ISO 9001, wordt vaak vereist dat interne audits worden uitgevoerd. Die audits worden ook bij de leveranciers van de organisatie uitgevoerd om te onderzoeken hoe zij hun processen beheersen. Omgekeerd komen klanten eveneens audits uitvoeren en de kwaliteitsmedewerker begeleidt dit proces voor de organisatie. De uitvoering van interne audits vereist een interne audit opleiding.

5. Certificatie ISO 9001 begeleiden

Voor de certificatie van een organisatie voor ISO 9001 dient een heel aantal procedures te worden uitgevoerd. Denk aan de procedures voor klachten, afwijkingen, interne audits en leveranciersevaluaties. Deze en andere procedures zijn bedoeld om informatie te genereren. Informatie leidt tot inzicht en inzicht leidt tot gerichte verbeterprocessen. De kwaliteitsmanagementprocedures zijn met andere woorden bedoeld om te leren. Hoe beter deze procedures operationeel zijn gemaakt, hoe meer een organisatie leert en de kans krijgt om te verbeteren. De kwaliteitsmedewerker voert deze procedures uit, samen met de lijn van de organisatie.

6. Functieomschrijving van de kwaliteitsmedewerker

De functie van kwaliteitsmedewerker kan van organisatie tot organisatie verschillen. De invulling hangt sterk af van de aard van de organisatie, zoals de aanwezigheid van machines, engineering, logistiek of de eisen van stakeholders. Stellen stakeholders meer eisen, dan omvat de functie ook meer. Soms eisen afnemers zoals multinationals uitgebreide managementsystemen met meetprocedures en borgingsstappen. Terecht, want men wil bij herhaling foutloze, betrouwbare leveringen. Om toch enig inzicht te geven volgt hieronder een indicatief overzicht:

 • Klanttevredenheidmetingen
 • Procesbeschrijvingen
 • Metingen en analyses, risicoanalyses
 • Productcontroles en procesmetingen
 • Training en uitleg geven over werkinstructies
 • Kwaliteitshandboek maken
 • Werken aan standaardisatie
 • ISO 9001, VCA en andere normen implementeren
 • Verbeterteams leiden, Six Sigma toepassen
 • 8D en vergelijkbare methoden uitvoeren
 • Vereenvoudigen van de administratie en registraties
 • Onderhoudsprogramma uitvoeren - TPM
 • Informatie genereren voor proceseigenaren
 • Kennis van kwaliteitsnormen hebben en uitleg geven
 • Uitvoering van audits, intern en bij leveranciers
 • Uitvoering van faalkosten analyses, intern en bij leveranciers
 • Visual management, 5S introduceren
 • Adviseur van de directie en het management
 • Veiligheid van werken toetsen en analyseren

Kwaliteitsmedewerker en operationele medewerker in het managementsysteem

De kwaliteitsmedewerker houdt zich met allerlei processen bezig, maar toch is deze medewerker niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van de producten en diensten van de organisatie. Die verantwoordelijkheid ligt in de lijn bij de operationele medewerkers en hun leidinggevenden. Het woord kwaliteitsmedewerker roept (mogelijk) een verkeerde suggestie op. De lijn is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de producten en diensten en de kwaliteitsmedewerker verricht ondersteunende taken, zodat het lijnmanagement de verbeteringen kan doorvoeren. De bovenstaande lijst is zeker niet compleet, maar geeft een indruk. Op de pagina van de kwaliteitsmanager vindt u aanvullende informatie. Mocht u over bepaalde onderdelen meer willen weten, stuur ons een bericht met uw vragen. Wilt u zich ontwikkelen? Dan kunt u bij ons ook de opleiding Kwaliteitsmedewerker volgen.

Wilt u het functieprofiel van de Kwaliteitsmedewerker ontvangen? Vul dan onderstaande formulier in. U kunt ook een e-mail sturen met uw vragen naar info@patagonia-bv.com of bellen via 088 33 666 66.

training coaching management

Diensten

Bekijk onze diensten

Lees meer

Oplossingen

Oplossingen

Ga naar de oplossingen

Lees meer

Artikelen

Artikelen

Lees meer artikelen

Lees meer

TQM

Cases

Bekijk voorbeelden

Lees meer

Stel uw vragen

Vul het formulier in en stel uw vragen.

Functie Kwaliteitsmedewerker

 • Functieomschrijving gratis
 • Hulp bij de inrichting van kwaliteitsmanagement
 • Kwaliteitshandboek opzetten
 • Ontwikkeling lerende organisatie
 • Ontwikkeling competenties
 • Uitwerking procedures
 • Advies en implementatie
 • Procesbeheersing ondersteunen
 • Training en opleiding begeleiden
 • Direct resultaat