Kraljic matrix gebruiken om leveranciers te evalueren

Kraljic maakt onderscheid tussen vier typen inkoopproducten. Er wordt een rangschikking gemaakt op basis van twee criteria, namelijk: (1) de mate van toeleveringsrisico en (2) de invloed op de winstpositie van de onderneming. Met behulp van deze twee variabelen kunnen de leveranciers van een organisatie worden ingedeeld, waarna de leveranciersbeoordeling kan worden uitgevoerd. Uiteraard worden het inkoopbeleid en de risicoanalyse ook gebaseerd op de Kraljic matrix.

De Kraljic Matrix toepassen voor leveranciersmanagement

Leveranciersmanagement of supply chain management is essentieel voor de gezondheid van een organisatie. Het rendement daalt snel als leveranciers hun afspraken niet nakomen. De kosten stijgen snel als niet Just in Time wordt geleverd en als de kwaliteit niet perfect is. Daarom zijn methoden als de Kraljic ontwikkeld. De kraljic matrix, QLTC methode en leveranciersevaluatie zijn krachtige methoden om leveranciers te evalueren en om met hen in gesprek te gaan om de performance te verbeteren. 

Kraljic matrix verdeelt leveranciers in 4 categorieën

De twee variabelen in de Kraljic matrix zijn het risico als niet of te laat wordt geleverd en de financiële afhankelijkheid van een leverancier. Op basis van deze 2 variabelen kan het inkoopbeleid worden bepaald. Vul daartoe de leveranciers in in de Kraljic Matrix en analyseer de afhankelijkheid van uw organisatie van de supply chain. Hoe kwetsbaar is uw organisatie als leveranciers hun beloftes niet nakomen? Verdeel daartoe de leveranciers volgens onderstaande matrix.

Kraljic Strategie - strategic producten

Deze producten worden van één leverancier betrokken. De toelevering ervan is zowel op langere als op de kortere termijn niet zonder meer gegarandeerd. Bovendien vertegenwoordigen ze een belangrijke waarde in de kostprijs van het eindproduct. Grondstoffen behoren doorgaans tot deze categorie of bijzondere, maar essentiële onderdelen van machines.

Kraljic Knelpunt - bottleneck producten

Deze producten vertegenwoordigen een relatief geringe waarde (in geld uitgedrukt), maar zijn kwetsbaar wat hun toelevering betreft. Dit zijn onder andere producten, die als katalysator in een productieproces worden gebruikt en die moeilijk verkrijgbaar zijn. Het kunnen ook specifieke onderdelen zijn van installaties, die niet duur zijn, maar wel weinig in de markt worden gevraagd, waardoor ze schaars zijn.

Kraljic Hefboom - leverage producten

Deze producten kunnen van verschillende toeleveranciers worden betrokken en vertegenwoordigen een relatief hoog aandeel in de kostprijs van het eindproduct. Een geringe prijswijziging of kwaliteitsverandering werkt relatief sterk door in de kostprijs van het eindproduct en in het productieproces, dat is afgestemd op bepaalde specificaties.

Kraljic Normaal - routine producten

Deze producten leveren inkooptechnisch weinig problemen op. Ze hebben per eenheid een geringe waarde en kennen alternatieven in soort en wijze van toeleveren. In de praktijk vallen verreweg de meeste producten in deze categorie: standaardcomponenten, onderhoudsmaterialen, bouten en moeren.

Vraag het Kraljic matrix voorbeeld aan

Wilt u meer weten over het maken van een inkoopportfolio met behulp van de Kralic matrix? Of wilt u deze analyse uitvoeren voor ISO 9001? Wij hebben voor u een Kraljic matrix voorbeeld opgesteld. Heeft u interesse? Laat dan uw gegevens achter of vraag het voorbeeld gratis en vrijblijvend via onderstaand contactformulier aan. Vul bij "Opmerkingen" in dat u het Kraljic voorbeeld wenst te ontvangen en wij zullen deze zo spoedig mogelijk naar u verzenden.

Wilt u meer informatie over de inkoopportfolio matrix van Kraljic en heeft u behoefte aan een inkoopscan? Vul dan hieronder uw gegevens in of bel 088 33 666 66. U kunt ook een e-mail sturen naar info@patagonia-bv.com.

training coaching management

Diensten

Bekijk onze diensten

Lees meer

Oplossingen

Oplossingen

Ga naar de oplossingen

Lees meer

Artikelen

Artikelen

Lees meer artikelen

Lees meer

TQM

Cases

Bekijk voorbeelden

Lees meer

Stel uw vragen

Vul het formulier in en stel uw vragen.

Kraljic Matrix opstellen

  • Start leveranciersevaluatie
  • Onderzoek en analyse leveranciers
  • Onderdeel van ISO 9001
  • Reductie van risico's
  • Kostenreductie
  • Afname kapitaalsbeslag
  • Verbeterde leverbetrouwbaarheid
  • Denk ook aan informatiebeveiliging