Klantorderontkoppelpunt bepalen en de productie inrichten

Procesmanagement is de kunst van het beheersen van processen en standaardisatie is daarin één van de sleutels. Haaks daarop staat de behoefte van klanten om producten te verkrijgen, die precies aan de wensen en eisen voldoen. Het spanningsveld tussen standaardisatie en klantspecifiek leveren komt samen in het klantorderontkoppelpunt. Dat is het punt in de productie van waar producten klantspecifiek worden gemaakt. Zoek dit punt op in uw organisatie en verleg het zo ver mogelijk naar achter in de procesketen. Maak de analyse en maak het productiesysteem eenvoudiger. We geven u de aanwijzingen en u kunt daarna vrijblijvend uw vragen stellen aan een expert.

Een betere productie met het juiste klantorderontkoppelpunt:

 1. Stel het klantorderontkoppelpunt in het primaire proces vast
 2. Welke keuze maakt u voor het KOOP?
 3. Lean en flexibiliteit creëren en verspillingen wegnemen

1. Stel het klantorderontkoppelpunt in het primaire proces vast

Onduidelijkheid over het klantorderontkoppelpunt (KOOP) leidt tot logistieke problemen en planningsproblemen. Omgekeerd, als het KOOP goed is bepaald, leidt dat tot allerlei voordelen in de productie, zoals:

 • De leverbetrouwbaarheid wordt gewaarborgd conform de klanteisen
 • De flexibiliteit neemt toe; planningshorizon verkorten
 • De planning van productie en inkoop op elkaar afstemmen
 • Een constante uitlevering in plaats van uitlevering aan het einde van de maand
 • Minder ad hoc beslissingen en wijzigingen tijdens de productie
 • Betere voorraadbeheersing (minder variatie) en lagere veiligheidsvoorraad

Waarom treden er planningsproblemen op? Waardoor worden die veroorzaakt? Het is de zoektocht naar het klantorderontkoppelpunt. Het klantorderontkoppelpunt (KOOP) is het punt in de procesketen - primaire proces - dat aangeeft hoe ver stroomopwaarts in een bedrijfskolom een klantorder doordringt in het productie- of distributieproces. Het wordt ook wel het hoofdvoorraadpunt genoemd. Een voorbeeld: Stel uw organisatie produceert fietsen. Er worden grondstoffen ingekocht, frames gelast, verlichting gemonteerd, et cetera. Dat gebeurt zoveel mogelijk gestandaardiseerd om de kosten laag te houden. Ergens komt echter het moment dat aan de klant moet worden gevraagd welke kleur is gewenst. Vanaf dat moment is de productie gekoppeld aan een klanteis, in dit geval de kleur. Er worden blauwe fietsen gevraagd door de markt. Andere klanten willen echter groene of zwarte fietsen. Het gevolg is dat de productie vanaf dat punt - de lakstraat - geen uniforme halffabricaten meer maakt. Er ontstaat diversiteit op basis van de klantwens. De organisatie kan tot de lakstraat op een gestandaardiseerde wijze fietsen produceren, maar daarna worden de eisen van de klanten zo specifiek, dat meerdere varianten moeten worden gemaakt. Dit is het klantorderontkoppelpunt.

2. Welke keuze maakt u voor het KOOP?

Ford zei vroeger: ‘Klanten kunnen alle kleuren auto’s kiezen, zolang het maar zwart is.’ Daarmee verlegde hij het klantorderontkoppelpunt stroomafwaarts. Hij kon hierdoor tot het einde van de procesketen, ten aanzien van de kleur, standaard blijven produceren. Hij had zo een productievoordeel en hield de kosten laag. Dit staat natuurlijk op gespannen voet het verlangen van wellicht een aantal klanten, die een andere kleur hadden gewenst. We willen als producenten zoveel mogelijk standaardiseren, maar de klanten stellen eisen aan uw diensten en producten. Waar op de lijn van het productieproces ligt nu dat klantorderontkoppelpunt?

De keuze die u hierin moet maken, wordt gebaseerd op een analyse van de markt, het marktvolume en de klanteisen enerzijds en de productiekosten, inkoopwaarde en supply chain kenmerken anderzijds. Het is zoeken naar de balans tussen lage kosten en gestandaardiseerd produceren versus klantspecifiek produceren, wat per definitie meer kosten met zich meebrengt. Bij dit klantorderontkoppelpunt, dat we vanaf nu kortweg KOOP zullen noemen, geldt:

 1. Vóór het KOOP: voorraad gestuurd produceren
 2. Ná het KOOP: klantorder gestuurd produceren. Er zijn dan in principe geen voorraden meer.

In stap 1 koopt de organisatie grondstoffen in en fabriceert zij halffabricaten en/of eindproducten. In stap 2 assembleert of levert zij eindproducten uit op basis van de klantorder. Via data-analyses, voorraadmodellen, kenmerken van productiesystemen en klantanalyses kunnen we bepalen waar u het KOOP voor uw organisatie het beste kunt leggen. De volgende klantorderontkoppelpunten bestaan:

KOOP 1. het voorraadpunt “gereed product decentrale opslag”
KOOP 2. het voorraadpunt “gereed product centrale opslag”
KOOP 3. het voorraadpunt “halffabrikaat”
KOOP 4. het voorraadpunt “grondstoffen”
KOOP 5. het voorraadpunt “toeleverancier”

In een schema zien de keuzes er als volgt uit:

klantorderontkoppelpunt

3. Lean en flexibiliteit creëren en verspillingen wegnemen

We willen geen voorraden, maar flexibiliteit. Dat is wat Lean Manufacturing (Lean) ons heeft doen inzien. Voorraden zijn niet noodzakelijk als het klantorderontkoppelpunt op KOOP 5 ligt. Immers er wordt op klantorder c.q. specificatie ingekocht. Dit kan alleen wanneer de doorlooptijd van de order (vanaf order plaatsing tot en met levering) langer is dan de doorlooptijden van inkoop, productie/assemblage, testen en transport. Dit zijn producten die van begin tot eind specifiek voor een klant worden gemaakt. Denk aan kozijnen voor kantoren. De grondstofvoorraden liggen bij de leverancier. Indien dit niet het geval is, dan zullen er voorraden aangelegd moeten worden om de doorlooptijd van de totale Supply Chain te verkorten. Deze voorraden kunnen dan grondstoffen, halffabricaten en/of eindproducten zijn.

Het is essentieel dat niet voor verschillende producten allerlei verschillende ontkoppelpunten wordt gekozen. Het niet kritisch hierover zijn, leidt tot een enorme toename van voorraden (vastzittende liquide middelen). Niet alleen dat, de processen worden ook onbeheerst. De medewerkers op de werkvloer moeten efficiënt en goed kunnen werken en niet worden geconfronteerd met telkens verschillende (machine)instellingen, aparte procedures, afwijkende werkvoorraden of variërende opdrachtgrootten. Na de analyse van het KOOP van productlijnen volgt de analyse van de voorraden. Dit is een apart onderwerp dat we hier verder niet behandelen, maar waar u onze specialisten wel uw vragen over kunt stellen. Vul daartoe onderstaande formulier in, of bel ons algemene nummer: 088 33 666 66.

Hulp bij de ontwikkeling van het productieproces via KOOP

Een uitgebreide analyse van de voorraden, productiesnelheid, klantorders en inkoopprocessen leidt tot het juiste inzicht van het KOOP. De keuze voor het KOOP is essentieel. De goede of de verkeerde keuze kan u op jaarbasis tienduizenden zo niet honderdduizenden euro’s opleveren of kosten. We kunnen ons voorstellen dat dit verhaal mogelijk wat abstract of ingewikkeld over komt. We hebben cases voor u aan de hand waarvan we kunnen uitleggen hoe we productielijnen hebben ingericht en waaraan u ook de winsten kunt aflezen. Deze cases leggen we graag aan u uit. We doen dat het liefst bij u aan tafel zodat het tot leven komt met grafieken, tabellen en beelden. Wat we verder voor u kunnen betekenen, is:

 • Maken van analyse, data-analyses en organisatieanalyses
 • Inrichting productiesysteem met logistiek en KOOP
 • Ontwikkeling plan van aanpak
 • Ondersteunen bij de implementatie
 • Projectleiding en leiding van het verbeterteam

Vraag hulp bij het bepalen van het KOOP? Vul daartoe onderstaande contactformulier in. Of stuur vrijblijvend een e-mail naar info@patagonia-bv.com of bel ons even op 088 33 666 66. 

training coaching management

Diensten

Bekijk onze diensten

Lees meer

Oplossingen

Oplossingen

Ga naar de oplossingen

Lees meer

Artikelen

Artikelen

Lees meer artikelen

Lees meer

TQM

Cases

Bekijk voorbeelden

Lees meer

Stel uw vragen

Vul het formulier in en stel uw vragen.

Klantorderontkoppelpunt bepalen

 • Ontkoppelpunt bepalen
 • Standaardisatie
 • Keuze variabelen
 • Klantgerichtheid
 • Productie inrichten
 • Logistiek inrichten
 • Kostenreductie
 • Verbetering performance