Online toolbox meeting voor kwaliteitsmanagement en ISO 9001

Op afstand kwaliteitsmanagement toepassen en voldoen aan ISO 9001. Dat is nu mogelijk met online consultancy. Geen gevaar voor teruggang of het ontstaan van non conformities, maar continuïteit in de toepassing van kwaliteitsmanagement. We verzorgen online toolbox meetings, waarmee operators, teamleiders en afdelingshoofden worden getraind in de toepassing van kwaliteitsmanagement. De procedures van ISO 9001 worden besproken en uitgevoerd. Met deze online service bent u gegarandeerd van de continuering van het certificaat ISO 9001 voor uw organisatie én de processen worden continu verbeterd.

Online begeleiding in kwaliteitsmanagement en procesbeheersing

 1. Service: Online toolbox meeting voor kwaliteitsmanagement en ISO 9001
 2. Online consultant leidt de toolbox meeting
 3. Onderwerpen die tijdens de toolbox meeting behandeld
 4. Opleiding in kwaliteitsmanagement en procesbeheersing en directe toepassing
 5. Resultaten van het werk evalueren

1. Service: Online toolbox meeting voor kwaliteitsmanagement en ISO 9001

Iedere dag voeren we 30 minuten een online toolbox meeting uit voor kwaliteitsmanagement met een team van voormannen, first operators en afdelingshoofden. We trainen de deelnemers online in de toepassing van kwaliteitsmanagement, zoals het voor die dag van toepassing is. Zijn er afwijkingen? Dan wordt het team getraind in de uitvoering van de procedure voor afwijkingen en klachten en wordt de oorzaakanalyse getraind. Kwaliteitsmanagement wordt live in de praktijk getraind en geborgd, terwijl het management op afstand werkt. 

2. Online consultant leidt de toolbox meeting

De toolbox meeting wordt online geleid door de consultant. De deelnemers geven aan tegen welke praktische kwaliteitsmanagementvraagstukken ze aan lopen, zodat de toolbox meeting over precies die onderwerpen kan gaan. Denk aan productkwaliteit, afwijkingen, procedures of planning. De online consultant selecteert één van de onderwerpen uit ISO 9001 om het probleem op te lossen. Zo wordt het hele team op een hele directe manier getraind in de uitvoering van kwaliteitsmanagement, terwijl direct oplossingen worden aangeboden. Alle deelnemers leren de inhoud van ISO 9001 en kwaliteitsmanagement en non-conformities worden voorkomen. De implementatie en borging worden tegelijkertijd gerealiseerd.

3. Onderwerpen die tijdens de toolbox meeting worden behandeld

Tijdens de toolbox meeting wordt ook een aantal onderwerpen behandeld om te voldoen aan ISO 9001. De medewerkers krijgen instructies en training voor de uitvoering. De onderwerpen zijn:

 1. Herkennen van de klanteisen
 2. Procesinstellingen, productspecificaties en veiligheidsrichtlijnen
 3. Standaardisatie, borging en PDCA cirkel
 4. Registratie van afwijkingen en klachten
 5. Uitvoering van oorzaakanalyses
 6. Last Minute Risk Analysis (LMRA)
 7. Uitvoering van metingen

Desgewenst kan de consultant ook online interne audits uitvoeren om een goed inzicht te verkrijgen in de kwaliteit van de processen.

4. Opleiding in kwaliteitsmanagement en procesbeheersing en directe toepassing

Deze vorm van begeleiding heeft twee grote voordelen: (1) De uitvoering van het werk wordt beheerst en (2) de deelnemers krijgen training in procesbeheersing en kwaliteitsmanagement. We grijpen via deze online werkwijze direct in op de uitvoering van het werk en de training zorgt voor ontwikkeling van de operators en de teamleider. Borging van ISO 9001 en training verlopen gelijktijdig.

5. Resultaten van het werk evalueren

Tijdens de volgende toolbox meeting worden de resultaten van de vorige meeting geëvalueerd. De registraties worden besproken, het uitgevoerde werk wordt geëvalueerd en processen worden verbeterd. De online consultant kan direct met de voorman/teamleider en operators verbeteringen uitvoeren op basis van cijfers en feiten. Dit is een zeer effectieve leerschool in kwaliteitsmanagement en procesbeheersing voor de deelnemers.

Zet online kwaliteitsmanagement en procesbeheersing in

Vindt u dit een interessante manier van werken? Het is nieuw en effectief. Het is een werkvorm, waarbij kwaliteitsmanagement en procesbeheersing direct in de praktijk worden getraind en uitgevoerd. De online consultant gaat direct in op de vragen die er zijn en bewaakt dat wordt voldaan aan alle vereisten van ISO 9001. Zo wordt het management ontzorgt in de uitvoering van ISO 9001. Kijk ook naar de methode online dagstart.

Wilt u online kwaliteitsmanagement toepassen via een toolbox meeting? Vul dan onderstaand formulier in en stel ons uw vragen. Bellen kan natuurlijk ook via 088 33 666 66, of stuur een e-mail naar info@patagonia-bv.com.

Stel uw vragen

Vul het formulier in en stel uw vragen.

Christa Prins