De Teamleider leidt de operationele processen en houdt de Gemba in conditie

De Teamleider geeft leiding aan een operationele eenheid: Een team uitvoerende professionals. Dat betekent dat die professionals in de uitvoering het vakdeskundige werk doen om producten en diensten van klanten te maken en te leveren, terwijl de Teamleider er voor zorgt dat deze professionals ongehinderd dat werk kunnen uitvoeren. De Teamleider geeft leiding en is ondersteunend tegelijkertijd. Hoe dat werkt, staat in de functieomschrijving. Werk samen met onze consultants aan de inrichting van de productie en training van teamleiders in leiderschap en communicatie.

De Teamleider leert coachend leiderschap toepassen

De Teamleider leert nieuwe competenties zoals coachend leiderschap, de handhaving van standaarden en het doorvoeren van veranderingen. De Teamleider is meestal iemand die voorheen zelf als vakspecialist in een team werkte. De promotie heeft hem of haar in een leidinggevende positie gebracht. Veel mensen denken dan dat klusje wel even te klaren en dat valt vervolgens vaak tegen. Ondanks het aanvankelijke enthousiasme en de goede zin bestaan dezelfde operationele problemen als voor de promotie. Dan komt het er op aan de juiste technieken toe te passen, de juiste keuzes te maken en het team de goede kant op te leiden. Daarvoor zijn nodig 5S, borgingstechnieken, oorzaakanalyses, leiderschap, handhaving en allerlei andere nieuwe competenties.

De Teamleider zorgt voor foutloze processen en operational excellence:

 1. Leiderschap van de teamleider gebaseerd op verbetering van het team
 2. Standaardisatie in de uitvoering van het werk
 3. Continue verbetering van processen via de PDCA cirkel en verbeterkata
 4. Lean manufacturing en 5S uitvoeren voor operational excellence

1. Leiderschap van de teamleider gebaseerd op verbetering van het team

De procesbeschrijving en de functieomschrijving vormen samen het kader voor de Teamleider. De procesbeschrijving toont de waarde stroom, de ideale uitvoering van het werk, terwijl de functieomschrijving de rol van de functie in dat proces beschrijft. Met deze combinatie heeft de Teamleider houvast. Nu kan de Teamleider zijn of haar coachende leiderschapsstijl uitoefenen en managementtechnieken toepassen. De kaders zijn voor iedereen bekend, dus nu kan het gesprek worden aangegaan met de operationele medewerkers. Zowel motiverend als corrigerend en bewakend.

2. Standaardisatie in de uitvoering van het werk

De Teamleider handhaaft procedures en zorgt voor standaardisatie in de uitvoering van het werk. De producten en diensten kunnen alleen goed worden geleverd als de proces- en productspecificaties bekend zijn bij de operationele professionals. Vervolgens is het de kunst zodanig te werken dat er geen fouten ontstaan. Dat wordt bereikt via borging en standaardisatie. De Teamleider besteedt ruim tijd aan de standaardisatie van de werkwijze en de toepassing van borgingstechnieken, zoals poka yoke en training. Er is opleiding nodig om standaardisatie op de juiste manier door te voeren. Methoden als Lean Manufacturing en 5S helpen daarbij.

3. Continue verbetering van processen via de PDCA cirkel en verbeter kata

Afwijkingen kunnen altijd voorkomen. De vraag is op welke wijze het team met die afwijkingen omgaat. Succesvolle organisaties die met procesmanagement ver gevorderd zijn, laten de PDCA cirkel razendsnel draaien. Afwijkingen worden direct gezien en corrigerende en preventieve maatregelen worden onmiddellijk genomen. Veel organisaties stoppen bij de correctie, maar succesvolle organisaties voeren binnen 24 uur een oorzaakanalyse uit en binnen 48 uur is geleerd van de afwijking en is het proces op een beter niveau geborgd. De teamleider zorgt hiervoor en gebruikt de procedure verbeterkata.

4. Lean Manufacturing en 5S uitvoeren voor operational excellence

Het is tegenwoordig gelukkig een vanzelfsprekendheid om methoden als Lean Manufacturing en 5S uit te voeren. De Teamleider zorgt er voor dat deze methoden worden toegepast om de processen te beheersen en te verbeteren. Met name 5S is een methode die de Teamleider wekelijks met de operationele professionals uitvoert. Dit gebeurt op een speciale manier. Het is een methode om de ervaringen van de operationele medewerkers om te zetten in proces- en werkplekverbeteringen. Het continu wegnemen van verspillingen leidt uiteindelijk tot operational excellence.

Gebruik de functieomschrijving om de Teamleider te ondersteunen

De functieomschrijving is slim opgebouwd en zorgt voor steun en kaders in het werk. Het speelveld evenals de uitdagingen liggen vast en de Teamleider kan aan het werk. Er dient een productiesysteem te worden ontwikkeld, waarbij planning nauwelijks meer een taak is en operationele medewerkers zelfstandig de orders kunnen verwerken. Dat geeft de Teamleider de ruimte om de omstandigheden te creëren waarbinnen de medewerkers foutloze producten kunnen realiseren. De continue verbetering van processen met kleine stapjes leidt tot operational excellence.

Wilt u de functieomschrijving voor Teamleider ontvangen? Vul dan onderstaande formulier in en u ontvangt deze per e-mail. U kunt natuurlijk ook bellen via 088 33 666 66 of een e-mail sturen naar info@patagonia-bv.com.

training coaching management

Diensten

Bekijk onze diensten

Lees meer

Oplossingen

Oplossingen

Ga naar de oplossingen

Lees meer

Artikelen

Artikelen

Lees meer artikelen

Lees meer

TQM

Cases

Bekijk voorbeelden

Lees meer

Stel uw vragen

Vul het formulier in en stel uw vragen.

Functie Teamleider

 • Functieomschrijving gratis
 • Procesbeheersing realiseren
 • Hulp bij de inrichting afdeling
 • Ontwikkeling lerende organisatie
 • Ontwikkeling competenties
 • Uitwerking procedures
 • Advies en implementatie
 • Training en opleiding begeleiden
 • Coachend leiderschap
 • Direct resultaat